Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Programma optimaal samenwerken en normeren van gedrag

Organisaties die zichzelf willen verbeteren, nemen snel hun toevlucht tot allerlei procesmatige aanpassingen. Tegelijkertijd laat men juist het vlak waarop vaak het méést te winnen valt, volledig links liggen: verandering van organisatiecultuur, sociale en communicatieve vaardigheden, aangepaste leiderschapsstijlen én ons gedrag binnen de organisatie. Met het programma optimaal samenwerken en normeren van gedrag gaan we hiermee aan de slag.

Normeren van gedrag

Regels die van bovenaf worden opgelegd en waarvan de meerderheid van de mensen nadeel ondervindt, omdat die regels maar op de minderheid van mensen zijn gemaakt, zorgen ervoor dat het draagvlak al van meet af aan minimaal en is een (cultuur)verandering is een organisatie gedoemd is om te mislukken. Daarom pakken wij het anders aan.

Wij geloven dat normeren de juiste methodiek is. Hiermee draaien we de zaken om waarbij de oplossing, het normeren van gedrag, juist vanuit de organisatie komt en breed gedragen zal worden.

Normen en waarden geven richting, maar ook identiteit en iets gemeenschappelijks. Het geeft een sociale motivatie om elkaar aan te spreken op samen gemaakte afspraken, op de normen en waarden die we delen.

Optimaal samenwerken: Hoe gaan we te werk?

In een traject van ongeveer 3 maanden doorlopen we de volgende stappen met de medewerkers, én het management, van de organisatie:

Stap 1: Kernwaarden formuleren

Wat vinden we belangrijk binnen de organisatie? Het MT stelt maximaal 5 kernwaarden vast en definieert deze zorgvuldig in een voor iedereen begrijpelijke taal.

Stap 2: Houden

Samen met de medewerkers nemen we de kernwaarden als uitgangspunten en praten we over de organisatie. Wat is er mooi aan deze organisatie? Wat gaat er goed en waar moeten we vooral zuinig op zijn? Wat maakt de organisatie zo uniek of onderscheidend? Wat bindt ons, maakt blij en geeft je energie of voldoening?

Stap 3: Breken

Ook in deze stap staan, in de beschouwing samen met medewerkers, de kernwaarden centraal. In hoeverre snijden ze hout? Welke klachten en irritaties leven er rondom deze kernwaarden? Wat is het gat tussen de huidige situatie en de gewenste? Hoe gaan we nu écht met elkaar om? En wat moet er volgens anders? Iedereen mag in een veilige omgeving (zonder leidinggevenden of MT-leden) zijn hart luchten. Niet klagen om het klagen, maar om er ook daadwerkelijk samen iets aan te doen.

Stap 4: Bouwen

In deze fase gaan we de klachten omvormen naar wensen. Hoe willen we wél met elkaar omgaan? Welk gedrag is er nodig voor een goede werksfeer? En: hoe kunnen we het elkaar makkelijker maken op de werkvloer en ervoor zorgen dat de kernwaarden werkelijkheid worden?

Stap 5: Concrete normen

De ontstane normen uit stap 3 werken we uit in kritische gedragsindicatoren (KGI’s). Deze KGI’s geven heel concreet aan welk gedrag in de optiek van ons samen ‘normaal’ is. We verzamelen de KGI’s in een document en bieden ze aan het managementteam aan.

Stap 6: Samen kiezen

Het managementteam kiest per kernwaarde ongeveer 5 KGI’s. De definitieve lijst met KGI’s wordt vervolgens weer gedeeld met alle medewerkers. Het resultaat: iedereen weet precies waar hij aan toe is, hoe we het goede voorbeeld kunnen geven en waar we elkaar aan mogen helpen herinneren. En omdat de KGI’s van de medewerkers zélf komen, is er maximaal draagvlak.

Stap 7: Leren sturen

Met alle leidinggevenden houden we een aparte sessie waarin we alle KGI’s langslopen. Hoe kun je hier goed en consequent op sturen? En hoe geef je als leidinggevende zelf het goede voorbeeld?

Stap 8: Borgen

We houden de KGI’s levend. Dat doen we al meteen door met de hele organisatie de ‘ingebruikname’ van de definitieve KGI’s te vieren. Maar ook daarna besteden we voortdurend aandacht aan de KGI’s. Bijvoorbeeld door ze op zichtbare plaatsen op te hangen. En door ze te laten terugkeren in (formele en informele) gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers. Maar ook door audits te houden en voortgang te meten.

Meer informatie over het programma optimaal samenwerken en normeren van gedrag

Wil jij ook optimaal samenwerken in jouw organisatie? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken.