Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Workshop facilitator

Als externe workshop facilitator helpt ik team en organisaties bij het begeleiden van workshops, bijeenkomsten, projecten en heidagen.

Faciliteren van team en proces

Ik faciliteer het proces en begeleid het team zodat zij zich op datgene kunnen richten waar zij in goed zijn. Als leidraad gebruik ik het V5 vergaderproces zodat het team effectief en resultaatgericht kan werken.

Samen met de opdrachtgever definiëren we eerst het gewenste resultaat waarna ik de agenda en het programma zo samenstel dat het team optimaal kan functioneren. Hierna faciliteer ik de workshop om het gewenste resultaat te halen.

V5 vergadermethode

V5 is een unieke vergadermethode en staat voor de 5 V’s van effectief en resultaatgericht vergaderen. Iedere stap is hierin even belangrijk:

  1. Voorwaarden scheppen (zodat het vergaderproces op een juiste manier kan plaatsvinden)
  2. Voorbereidingen treffen
  3. Vergaderen
  4. Vastleggen van besluiten
  5. Voortgang bewaken

Communicatie neemt een belangrijke plaats in bij V5 vergaderen omdat dit een voorwaarde is om goed met elkaar om te gaan, én om de juiste (veilige) omgeving te creëren waarin mensen met elkaar kunnen samenwerken.

Maatwerk voor uw team en workshop

Ieder team en workshop is anders en verdient de juiste aanpak. Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken.