Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Algemene Voorwaarden en inschrijfvoorwaarden voor trainingen

Op alle diensten van Patrick Schriel Coaching & Training zijn de algemene voorwaarden van de NOBCO (Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches) van toepassing.

NOBCO Algemene Voorwaarden (pdf)
NOBCO Ethische Gedragscode (pdf)
NOBCO Klachtenregelement (pdf)

Inschrijfvoorwaarden voor trainingen

Voor trainingen gelden de volgende inschrijfvoorwaarden:

  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Bij annulering van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is de opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.