Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

EQ Test Emotionele Intelligentie EQ-i 2.0

Wat maakt dat de ene persoon meer succes in het leven heeft dan de ander? Niet alleen IQ is hiervoor verantwoordelijk, maar juist ook het EQ, emotionele intelligentie. Onze EQ bepaalt hoe effectief we zijn in ons emotioneel en sociaal functioneren. Om EQ te meten maak ik gebruik van de EQ test van MHS, EQ-i 2.0.

Op deze pagina ga ik dieper in op wat emotionele intelligentie is, hoe je het kan testen en hoe je, anders dan met IQ, jouw eigen EQ vaardigheden kan ontwikkelen.

Wat is EQ, emotionele Intelligentie?

Emotionele intelligentie is een verzameling van emotionele en sociale vaardigheden die gezamenlijk bepalen hoe goed je:

 • Jezelf waarneemt en uitdrukt.
 • Sociale relaties ontwikkelt en onderhoudt.
 • Omgaat met uitdagingen.
 • Emotionele informatie op een effectieve en betekenisvolle manier kan gebruiken.

Emotionele intelligentie is hiermee een goede voorspeller van succes, zowel zakelijk als privé. En anders dan IQ gaat hier niet om de hoogste score, maar vooral om het bewust en gebalanceerd kunnen inzetten van al je EQ vaardigheden.

Waaruit is de EQ-i EQ test opgebouwd?

Ik gebruik zelf de EQ test van MHS, EQ-i 2.0. Hierin onderscheiden we 5 hoofdgebieden en vaardigheden die gezamenlijk je emotionele intelligentie bepalen:

 • Zelfperceptie
 • Zelfexpressie
 • Interpersoonlijke vaardigheden
 • Besluitvorming
 • Stressmanagement

Alle hoofdgebieden hebben invloed op elkaar en het is vooral de disbalans tussen deze gebieden, en niet alleen een hoge of lage EQ score, die bepaalt hoe effectief en bewust we onze emotionele en sociale vaardigheden kunnen inzetten.

Zelfperceptie: Zelfbeeld, Zelfactualisatie en Emotioneel zelfbewustzijn

Emotionele intelligentie begint bij zelfperceptie. Hoe zie je jezelf, heb je een positief of juist een negatief zelfbeeld? Wil je jezelf verbeteren en ontwikkelen, en hoe goed ben je in staat om je eigen emoties te begrijpen? Hoe hoger je hierop scoort, hoe flexibeler je dit kan inzetten in je leven.

Zelfexpressie: Emotionele expressie, Assertiviteit en Onafhankelijkheid

De volgende stap is zelfexpressie. Ben je in staat om op een goede manier je emoties te uiten? Assertiviteit speelt hierbij een belangrijke rol en ook je emotioneel onafhankelijkheid van anderen. Hoe hoger je scoort op zelfexpressie, hoe bewuster je jouw emoties aan een ander kenbaar kan maken.

Interpersoonlijke vaardigheden: Interpersoonlijke relaties, Empathie en Sociale verantwoordelijkheid

Een belangrijk onderdeel van emotionele intelligentie is hoe je omgaat met anderen, je interpersoonlijke vaardigheden. Het gaat hierbij om het onderhouden van bevredigende relaties. Kun je begrijpen en accepteren hoe anderen zich voelen, en je hulpvaardigheid en sociaal bewustzijn.

Besluitvorming: Problemen oplossen, Realiteitstoetsing en Impulscontrole

Besluitvorming is het volgend onderdeel van emotionele intelligentie. Hierbij gaat het om hoe goed je in staat bent om problemen op te lossen waarbij emoties een rol spelen, objectief dingen zien zoals ze werkelijk zijn en of je in staat bent om de impuls om te handelen kan weerstaan of kan uitstellen.

Stressmanagement: Flexibiliteit, Stresstolerantie en Optimisme

Als laatste gaat emotionele intelligentie over stressmanagement. Hoe flexibel ben je om je emoties, gedachten en gedrag aan te passen aan de omstandigheden. Hoe ga je om met stressvolle situaties en hoe positief sta je in het leven?

EQ, emotionele intelligentie is te ontwikkelen

Zelfkennis staat aan de basis van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Emotionele intelligentie is hier een belangrijk onderdeel van en is, anders dan met IQ, te ontwikkelen. Daarom is een goede EQ test hierin onontbeerlijk. Want als iets zichtbaar is, dan pas kun je er wat mee doen. Meten is weten!

Toepassingsgebieden MHS EQ-i 2.0 test

De MHS EQ-i 2.0 test kan online gedaan worden en is breed inzetbaar, overal waar emotionele en sociale vaardigheden een brol spelen. Denk hierbij aan:

 • Management development
 • (Persoonlijk) leiderschap
 • High performance teams
 • Coaching
 • Training emotionele intelligentie

Aan de slag met emotionele intelligentie, doe dan de EQ-i EQ test

Wil je ook aan de slag met emotionele intelligentie, doe dan de EQ-i 2.0 EQ test. Dit kan individueel als onderdeel van een coachtraject, of in team verband als onderdeel van een training. Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken.