Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Persoonlijke Interesses Analyse

De Persoonlijke Interesses Analyse vergroot de kennis van persoonlijke interesses en passies op zowel werk als privé gebied.

Wat is de mate van continuïteit van deze medewerker op de lange termijn? Wordt het werkplezier nadelig/positief beïnvloedt door de interesses? Sluiten de interesses aan op de loopbaanontwikkeling? Wat is de performance op lange termijn in deze functie? Welke opleidingskeuze sluit aan bij de natuurlijke energie van deze medewerker?

Persoonlijke Interesses Analyse

Het is opmerkelijk dat gelijkgestemde eenvoudiger met elkaar communiceren, het voelt comfortabel en verloopt als vanzelf. Twee even getalenteerde personen kunnen voor het uitvoeren van een zelfde functie sterk verschillen in de mate van motivatie en/of passie. Dit heeft zeer veel invloed op de performance en continuïteit op de lange termijn.

Specifieke aandacht wordt besteed aan verschillende interesse gebieden waarbij de verschillen tussen prive en zakelijke interesses de match en mismatch verklaren. Interesses en passies bepalen onze kijk op de wereld.

Deze vormen ons leven met betrekking tot keuzes en beslissingen die we nemen. Het aanspreken van deze passies heeft een positieve invloed op onzen intrinsieke motivatie. Mensen met verschillende interesses prefereren andere levensstijlen. Als je weet wat mensen interesseert kun je ze beter inspireren. Werken binnen hun interesses geeft positieve energie, voldoening en een richting voor persoonlijke en carrière ontwikkeling.

De Persoonlijke Interesses Analyse is tot stand gekomen door uitgebreid onderzoek naar wat mensen beweegt in onze huidige maatschappij. Het beschrijft welke combinatie van interesses ons leven bepalen. De bepaling van je interesse patroon is een subjectieve meting die aan verandering onderhevig is. De score kan veranderen in de loop van de tijd, afhankelijk van levensfase en opgedane ervaringen van hogere interesse naar situationeel of lagere interesse.

Vier interesses patronen

De Persoonlijke Interesses Analyse meet de verschillen in passies en voorkeuren tussen de privéomgeving en de werkomgeving op gebied van abstract en praktisch en mensen en objecten.

Deze tabel toont de match en mismatch voor iedere individuele voorkeur in de prive- en werk omgeving. Hoe meer overeenkomsten des te meer de passies worden aangesproken en meer motivatie van binnenuit komt. Hoe lager de overeenkomsten des te minder positieve energie en voldoening hieruit komt.

Met de Persoonlijke Interesses Analyse weet je wat iemand motiveert op basis van passies en voorkeuren waarmee houding positief wordt beïnvloedt. Q4 Profiles gaat uit van zelfmotivatie van personen en geeft hiermee een handvat voor continuïteit en prestatie op de langere termijn. Daarnaast geeft het richting bij het invullen van loopbaanvraagstukken, opleidingskeuzes en werkplezier/functie effectiviteit. Deze benadering zorgt voor meer effectieve energie in de uitvoering van functies, meer creativiteit en minder ziekteverzuim binnen organisaties.

Bron: Q4 Profiles

Meten is weten

Meten is weten. Maak nu een afspraak voor een Persoonlijke Interesses Analyse: Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.