Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Persoonlijk Waarden Analyse

De Persoonlijke Waarden Analyse geeft inzicht in het waarom van je handelen: Wat vind je belangrijk? Waar geloof je in? Wat is je reactie op bepaalde situaties? Wat is voor jou ‘goed’ of ‘fout’.

Persoonlijke Waarden Analyse

De Persoonlijke Waarden Analyse vergroot de kennis van persoonlijke waarden en overtuigingen die in ons verankerd zijn. Vaak gaan we ervan uit dat mensen om ons heen op een zelfde manier in het leven staan. We nemen aan dat we basiswaarden met elkaar delen, dat we hetzelfde belangrijk vinden. Mensen kunnen echter wezenlijk van elkaar verschillen als het gaat om waarden en overtuigingen. Specifieke aandacht wordt besteed aan onderling begrip en overeenstemming tussen handelen en persoonlijke waarden.

TICS model

De Persoonlijke Waarden Analyse is gebaseerd op het TICS model van Morris Massey en beschrijft welke combinatie van doelen en middelen onze waarden bepalen. De bepaling van het waarden patroon is een moment opname, bepaald door de mate van persoonlijke of gezamenlijke gedrevenheid. De score kan veranderen in de loop van de tijd, afhankelijk van levensfase en opgedane ervaringen, van ik naar wij-gericht, en alle fasen er tussen in.

Vier waardenpatronen / perspectieven

  • Type I zorgt voor zichzelf. Neemt het heft in eigen hand. Vindt vrijheid belangrijk en doet graag dingen op eigen wijze. Ziet het leven als een uitdaging en is gericht op zelfbehoud.
  • Type II streeft naar persoonlijk welzijn. Het liefst in overeenstemming met anderen. Zoekt bevestiging, is optimistisch en ziet het leven als een palet van mogelijkheden.
  • Type III is gericht op verantwoordelijkheden en loyaliteit. Wil een bijdrage leveren. Streeft naar sociaal respect van de groep om zich heen. Ziet het leven als een test en gelooft in gezamenlijkheid.
  • Type IV streeft naar innerlijke harmonie. Is gericht op verantwoordelijkheden en rechten. Wat is het beste voor de ander en voor mij? Ziet het leven als een zoektocht en beschikt over een dosis idealisme.

De Persoonlijke Waarden Analyse meet de intensiteit van de verschillende typen waarden perspectieven/patronen. Deze grafiek toont de intensiteit van het waarden patroon. Hoe hoger de intensiteit des te meer dit waarden perspectief leidend is. Hoe lager de intensiteit des te minder het gedrag wordt beïnvloed door het waarden perspectief.

Inhoud rapport

  • Karakteristieken van je persoonlijke waarden.
  • Persoonlijke groeimogelijkheden.
  • Sterkten en valkuilen in communicatie.
  • Persoonlijke waarden in relatie tot werk.
  • Waarden kenmerken t.b.v. de 4 typen.

Door het inzetten van de Persoonlijke Waarden Analyse beschik je over het waarom achter iemands handelen waardoor gedrag en communicatie in perspectief wordt geplaatst. Er is geen ‘goed’ of ‘fout’, er is geen oordeel. De analyse gaat uit van de kwaliteiten en de kracht van ieder individu en geeft hiermee een handvat om de verschillen tussen mensen beter te benutten en begrijpen. Deze benadering zorgt voor waardering en erkenning van medewerkers binnen organisaties.

Bron: Q4 Profiles

Meten is weten

Meten is weten. Maak nu een afspraak voor een Persoonlijke Waarden Analyse: Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.