Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Positieve en negatieve eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen lijst

In dit artikel vind je een zeer uitgebreide lijst met positieve eigenschappen en kwaliteiten gesorteerd op alfabet. De negatieve eigenschappen zijn de valkuilen die bij de positieve karaktereigenschappen horen als we hierin doorschieten. Deze staan in de 2e kolom naast de bijbehorende positieve eigenschap.

Persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten

Kwaliteiten zijn unieke en positieve eigenschappen die bij ieder van ons horen. Bescheidenheid is bijvoorbeeld een kwaliteit, daadkracht en zelfstandigheid zijn dat ook. Kwaliteiten en positieve eigenschappen zijn vaak verbonden met een bepaald type karakter of persoonlijkheid. Zo zal een rustig introvert persoon eerder bescheidenheid als kwaliteit hebben dan een wat drukker extravert persoon. Deze zal b.v. weer wat sterker zijn in het beïnvloeden van anderen.

Negatieve eigenschappen en valkuilen

Iedere positieve eigenschap of kwaliteit heeft ook een keerzijde. Dit is vaak wanneer je de eigenschap of kwaliteit zo inzet dat je hierin doorslaat. Hierdoor wordt het juist een negatieve eigenschap of valkuil. Een valkuil kan je ook zien als een uitdaging om aan te werken, zodat het weer een kwaliteit kan worden.

Positieve eigenschappen, negatieve eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen lijst

Eigenschappen en kwaliteiten met een A

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Aanpassingsvermogen Onderdanigheid, wispelturig of te flexibel
Aanspreken Dicteren
Aanwezig Dominant of opdringerig
Aardig Conflict vermijdend of pleasen
Accuraat Pietluttig
Aanhankelijk Afhankelijk
Aanpassingsvermogen Te flexibel of met alle winden meewaaien
Actief Overactief, te veel ballen in de lucht houden
Ad rem Bijdehand
Afwachtend Te laat of afwezig
Alert Nerveus of gespannen
Altruïstisch Filantropisch
Ambitieus Veeleisend
Amicaal Opdringerig of handtastelijk
Amusant Flauw
Analytisch Gevoelsarm
Anticiperen Controledwang
Argeloos Naïef
Artistiek Losgeslagen in de creativiteit
Assertief Agressief
Attent Opdringen
Authentiek Eigengereid
Autonoom Einzelgänger, egocentrisch of egoïstisch
Autoriteit Meedogenloosheid
Avontuurlijk Risicovol

Eigenschappen en kwaliteiten met een B

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Bedachtzaam Besluiteloos en aarzelend
Bedrijvig Gestrest
Begaafd Onbegrepen
Beheerst Terughoudend
Behoedzaam Besluiteloos of te voorzichtig
Behoud overzicht Te veel boven de partijen zweven of geen voeten in de aarde hebben
Behoudend Te conservatief
Behulpzaam Bemoeizuchtig of opoffering
Begripvol Goedpraten
Behendig Sluw
Behulpzaam Bemoeizuchtig
Bekwaam Onoplettend
Belangstellend Nieuwsgierig Aagje
Beleefd Te formeel
Belezen Alleen theoretisch en geen praktijkervaring
Bemiddelaar Conflict vermijdend
Beminnelijk Kwetsbaar
Bescheiden Onzichtbaar of verlegen
Beschouwend Afstandelijk
Besluitvaardig Drammerig
Betrokken Bemoeien
Betrouwbaar Onveranderlijk, kwetsbaar, saai of braaf
Beweeglijk Druk
Bezorgd Angstig of overbezorgd
Blijmoedig Manisch
Bondig Ongenuanceerd
Brutaal Over grenzen gaan

Eigenschappen en kwaliteiten met een C

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Charmant Joviaal
Collegiaal Over betrokken, niet meer kritisch of te loyaal
Commercieel Glad
Communicatief Geen ruimte meer laten aan anderen
Compassie Goedpraten
Competitief Strijd
Competent Overtuigd van eigen gelijk
Consensusgericht Vlak, geen vlees nog vis
Concreet Te concreet
Concurrerend Wedijveren
Confronterend Kwetsend
Controlerend Control freak
Consciëntieus Pietje precies
Consequent Koppig of star
Consistent Saai of eentonig
Creatief Chaotisch

Eigenschappen en kwaliteiten met een D

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Daadkrachtig Drammerig
Dankbaar of dankbaarheid Niet meer kritisch kunnen zijn
Dapper Overmoedig
Degelijk Vastgeroest
Denker In jezelf gekeerd
Diepzinnig Mysterieus
Deligeren Afschuiven
Deskundig Overtuigd van eigen gelijk
Detaillistisch Mierenneuken
Dienstbaar Onderdanig
Diplomatiek Voorzichtig of slijmerig
Direct of directief Bot, tactloos of brutaal
Discipline Dwingend of star
Discreet Gesloten of alles geheim willen houden
Doelbewust of doelgericht Geobsedeerdheid of kortzichtig
Doener Niets uit handen durven geven
Dominant Overheersend
Doortastend Verbetenheid
Doorzettingsvermogen of doorzetter Niet weten wanneer je moet stoppen
Duidelijk Bot
Durf Overmoedig

Eigenschappen en kwaliteiten met een E

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Eenvoudig Simpel of onbenullig
Eerlijk Braaf
Eigenzinnig Geen rekening houden met anderen
Eigenwijs Niet meer aan andere luisteren
Efficiënt Kortzichtig
Eigentijds Geen oog meer hebben voor oude waarden
Empathisch Overgevoelig
Energiek Druk
Enthousiast Fanatiek
Eigenzinnig Rebels
Einzelgänger Kluizenaar
Ernstig Te serieus
Ervaren Op de automatische piloot
Evenwichtig Eentonig
Expressief Aanwezig en uitbundig
Extravert Veel te veel aanwezig

Eigenschappen en kwaliteiten met een F

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Fantasierijk De werkelijk kwijt zijn
Feitelijk Gevoelloos
Fel Agressief
Fier IJdel
Flexibel Wispelturig of met alle winden meewaaien
Formeel Star

Eigenschappen en kwaliteiten met een G

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Gastvrij Grenzeloos
Gedegen Streng
Gedisciplineerd Dwangneurotisch
Gedreven Fanatiek
Geduldig Passief
Gehecht Vastzitten
Gehoorzaam Slaafs
Geïnteresseerd Bemoeial
Gemoedelijk Gezapigheid of naïviteit
Gemotiveerd Fanatiek
Genegenheid Klef
Generalist Te algemeen
Genereus Grenzeloos
Genieter of genietend Genotzucht of egoïstisch
Genuanceerd Afvlakken
Georganiseerd Niets meer aan het toeval overlaten
Gereserveerd Afstandelijk
Gestructureerd Star of bureaucratisch
Gevoelig Sentimenteel of overgevoelig
Gewillig Slaafs
Gezagsgetrouw Jaknikker
Gezellig Te druk of te aanwezig
Goed gehumeurd Weglachen
Goedaardig of goedhartig Niet voor jezelf opkomen
Gracieus Nep
Grappig Irritant
Gretig Hebberig
Grondig Tijdrovend
Gul Verkwistend of verspillend

Eigenschappen en kwaliteiten met een H

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Handig Geen dingen uit handen willen geven, alles zelf willen doen
Hardnekkig Fanatiek
Hardwerkend Workaholic
Harmonieus Conflict vermijdend of toedekken
Hartelijk Overdreven
Hartstochtelijk Opdringerig
Helicopterview Over versimpelen
Helpen Opdringen
Hoffelijk Vleierig
Hoog sensitief Overgevoelig
Hoogbegaafd Onbegrepen
Hoopvol Onrealistisch
Hulpvaardig Opdringerig
Humor of humoristisch Oppervlakkig of weglachen van belangrijke issues

Eigenschappen en kwaliteiten met een I

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Idealistisch Zweverig
IJverig Overijverig
Improvisatie Chaos of onduidelijkheid
Imponerend Opdringerig
Impulsief Ongeremd
Initiatief of initiatiefrijk Haantje de voorste
Ingetogen Passief
Innemend Onzichtbaar
Innovatief Te experimenteel
Inlevingsvermogen Opoffering of te empathisch
Inspirerend Overheersend
Integer Roomser zijn dan de paus
Intelligent Alwetend
Interactief Te veel aanwezig
Introvert Naar binnen gekeerd
Intuïtief Zweverig
Inventief Het wiel opnieuw willen uitvinden

Eigenschappen en kwaliteiten met een J

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Jeugdig Kinderachtig
Joviaal Opdringerig

Eigenschappen en kwaliteiten met een K

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Kalm Stil
Kieskeurig Veeleisend
Kordaat Te snel reageren
Krachtig Agressief of dictatoriaal
Kranig Eigen gevoel of kwetsbaarheid uit de weg gaan
Kritisch Rebels
Kwetsbaar Overgevoelig

Eigenschappen en kwaliteiten met een L

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Leergierig Betweter of kennis vergaren zonder die toe te passen
Lef Onvoorzichtig
Leiderschap Bazigheid
Levendig of levenslustig Rusteloos
Liefdevol of lief Klef
Losheid Chaotisch
Loyaal Onderdanig
Luisteren Passiviteit

Eigenschappen en kwaliteiten met een M

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Makkelijk in de omgang Eigen grenzen aangeven
Medelijden Zelf meelijden met de ander
Meegaand of meewerken Onzichtbaar of jaknikker
Meelevend Medelijden
Mensgericht De ratio of feiten uit het oog verliezen
Mild Soft
Moederlijk Over beschermend
Moedig Roekeloos of overmoedig

Eigenschappen en kwaliteiten met een N

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Nauwkeurig Perfectionistisch
Nederig Onderdanig
Net Smetteloos
Nieuwsgierig Bemoeial
Nobel Grootmoedig of onrealistisch
No nonsens Te zakelijk
Nuchter Afstandelijk of te zakelijk

Eigenschappen en kwaliteiten met een O

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Objectief Geen mening
Observerend Negeren of geen actie ondernemen
Onafhankelijk Afstandelijk
Onbaatzuchtig Filantropisch
Onberispelijk Roomser dan de paus
Onbevangen Naïviteit of gebrek aan realisme
Onbevooroordeeld Onverschillig
Onbevreesd Roekeloos of overmoedig
Onderhoudend Ondergeschiktheid of te weinig toekomen aan jezelf
Onderbuikgevoel De ratio of feiten uit het oog verliezen
Ondernemend Overmoedig
Onderscheidend Kritisch
Ondeugend Brutaal
Ongedwongen Makkelijk
Oog voor details Mierenneuken
Ontspannen Lui
Ontvankelijk Afwachtend
Onvermoeibaar Niet weten wanneer je moet stoppen
Onverschrokken Roekeloos of overmoedig
Onverstoorbaar Alles negeren
Open of openhartig Vleierig of loslippig
Open-minded Onrealistisch of grenzeloos
Opgewekt Uitbundig of manisch
Oplettend Wantrouwig
Oplossingsgericht of oplossend vermogen Te praktisch handelen zonder eerst na te denken
Opmerkzaam Muggenziften of snel afgeleid zijn
Oprecht Te eerlijk
Opschieten Gehaast
Optimistisch Argeloos, onrealistisch of naïef
Ordelijk Smetteloos of star
Organisatorisch Bazig
Origineel Eigengereid
Overtuigend of overtuigingskracht Opdringend of fanatiek

Eigenschappen en kwaliteiten met een P

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Perfectionistisch Muggenzifterij
Pienter Beste jongetje van de klas
Plannenmaker Star of eigengereid
Plichtsbesef, plichtsgevoel of plichtsgetrouw Niet los kunnen laten
Positief Naïef of onrealistisch
Pragmatisch Slordig
Praktisch Ongenuanceerd
Precisie Pietepeuterigheid
Prestatiegericht Met alles en iedereen de strijd aangaan
Procedureel Pietje precies
Profilerend Arrogant
Precies Pietluttig
Proper Smetvrees
Punctueel Te vroeg

Eigenschappen en kwaliteiten met een R

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Rationeel Afstandelijk of kil
Realistisch Onverschillig of cynisch
Recht door zee Bot
Rechtvaardig of rechtvaardigheid Overgevoelig of zaken niet in perspectief kunnen zien of los kunnen laten
Relaxed Afwachtend en passief
Relativerend Onverschilligheid
Resoluut Hard
Respectvol Eigen grenzen niet meer bewaken
Resultaatgericht Over lijken gaan
Royaal Megalomaan of filantropisch
Ruimdenkend Grenzeloos
Rustig Afwachtend

Eigenschappen en kwaliteiten met een S

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Samenbindend Conflict vermijdend of de kool en de geit willen sparen
Samenwerkend Jezelf vergeten of wegcijferen
Scherpzinnig Betweterig
Sceptisch Wantrouwend
Schoon Smetvrees
Secuur Mierenneuker
Sensitief Overgevoelig
Serieus Streng of saai
Servicegericht Genzeloos
Sfeergevoelig Overgevoelig
Sierlijk Mooi maar zonder inhoud
Slagvaardig Bot of drammerig
Slim Listig of sluw
Snel of snel schakelen Ongeduldig
Sober Spartaans
Sociaal Toeschietelijk, jezelf wegcijferen of grenzeloos
Soepel Buigzaam
Spaarzaam Krenterig
Speels Nonchalant of kinderachtig
Spiritueel Zweverig
Spontaan Wispelturig
Spraakzaam Spraakwaterval
Stabiel Behoudend
Standvastig Star
Sterk Hoogmoedig
Stijlvol Over elegant
Stil Onbenaderbaar, gesloten of verlegen
Stimulerend Dwingend
Stipt Opgefokt of te punctueel
Strategisch Details vergeten
Streng Dogmatisch of kwetsend
Strijdbaar of Strijdlustig Over lijken gaan
Strikt Te principieel of rechtlijnig
Sympathiek Klef
Systematisch Onpersoonlijk en procedureel

Eigenschappen en kwaliteiten met een T

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Taakgericht De menselijk maat uit het oog verliezen
Taalvirtuoos Woordfreak
Tactvol Geen mening hebben
Teamspeler Wegcijferen
Talentvol Moeten voldoen aan te hoge verwachtingen
Teder Klef
Temperamentvol Heetgebakerd of driftig
Tevreden Gemakzuchtig of laks
Toegankelijk Beïnvloedbaar of grenzeloos
Toegewijd Fanatiek
Trots IJdel
Trouw Te loyaal

Eigenschappen en kwaliteiten met een U

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Uitbundig Erg aanwezig

Eigenschappen en kwaliteiten met een V

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Vastberaden Stijfkoppig of drammerig
Vasthoudend Koppig
Veeleisend Drammerig
Veelzijdig Te algemeen of van veel dingen maar weinig weten
Veerkrachtig Overbelast raken
Verantwoordelijk Overbezorgd of overbelast
Verbindend Verplichtend
Verdraagzaam Conflict vermijdend
Vergevingsgezind Alles goedpraten
Verstandig Rationaliseren
Vertrouwend of vertrouwenwekkend Naïef
Verwachtingsvol Irreëel of dromerig
Vindingrijk Chaotisch
Vlijtig Rusteloos
Vlot Impulsief of ondoordacht
Volgzaam Onderdanig of slaafs
Volhardend Koppig of te principieel
Volwassen Te serieus
Voortvarend Te snel willen zijn of voor de troepen uitlopen
Voorzichtig Ontwijkend of vrees
Vredelievend of vreedzaam Conflict vermijdend
Vriendelijk Braaf of slijmerig
Vrijgevig Grenzeloos
Vrolijk Losbolligheid of manisch
Vurig Ontvlambaar

Eigenschappen en kwaliteiten met een W

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Warm Beklemmend
Waakzaam Achterdochtig of argwanend
Waardig Verheven (boven de rest)
Weerbaar of weerbaarheid Agressief
Welbespraakt Spraakwaterval
Weloverwogen Besluiteloos of twijfelend
Welwillend Wegcijferen of eigen belang vergeten
Werklustig Workaholic
Wijs Allesweter
Wilskrachtig Koppig of te stellig

Eigenschappen en kwaliteiten met een Z

Positieve eigenschappen & kwaliteiten Negatieve eigenschappen & valkuilen
Zachtaardig Toegefelijk
Zakelijk Afstandelijk of te feitelijk
Zelfbewust In jezelf gekeerd
Zelfcompassie Al je fouten goedpraten
Zelfredzaam Kluizenaar
Zelfstandig Eenzaam of einzelgänger
Zelfverzekerd Arrogant
Zorgeloos Roekeloos
Zorgvuldig Pietluttig
Zorgzaam Betuttelend, bemoeizuchtig of te beschermend
Zuinig Krenterig

Help mee deze lijst verder aan te vullen

Weet je nog meer positieve eigenschappen, negatieve eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen? Laat mij dit dan weten als commentaar op dit bericht of stuur een e-mail via mijn contact pagina. Ik neem ze dan op in deze lijst.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

3 comments… add one

Leave a Comment