Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

De ideale DISC training en implementatie

Wil je DISC echt goed implementeren dan zal je meer moeten doen dan alleen maar een DISC training van een halve of een hele dag organiseren. Begrijp mij goed, je kan heel veel halen uit een eenmalige DISC training of DISC teambuilding. Deze geef ik dan ook met veel plezier en resultaat. Maar de winst van een goed uitgedachte DISC implementatie is enorm. Doe je dit goed dan zal DISC een 2e taal in je team en organisatie worden waarmee je (nog) beter gaat samenwerken en communiceren.

Wat is DISC?

Op mijn site vind je al vele artikelen over DISC, dus ik hou het kort. Het DISC model meet de voorkeuren die we laten zien in gedrag en communicatie en bestaat uit 4 hoofdstijlen: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus.

Iedereen heeft zo zijn eigen en een unieke (bewuste en onbewuste) mix van deze DISC stijlen. Deze mix, onze voorkeuren, geeft aan wat jij prettig vindt als anderen met jouw communiceren, maar ook wat jouw eigen voorkeuren zijn, qua gedrag en verbale en non-verbale communicatie, in het communiceren met anderen.

Je hebt mensen die van de kort en bondige aanpak zijn of misschien wel veel woorden gebruiken, en anderen communiceren vooral meer behoedzaam of juist met veel detail. We denken vaak dat de ander net zo is en doet als wijzelf, maar dat is zelden het geval. Waar de één van zijn hart geen moordkuil maakt is het voor de ander lastiger om zich te uiten. Hierdoor ontstaan vaak irritaties en misverstanden. We zitten dan niet op dezelfde golflengte.

Wanneer je weet wat iemands DISC stijl is, en deze is goed en gemakkelijk te observeren, kan je hierop inspelen en gaan afstemmen op de gedrags- en communicatiestijl van de ander. Hierdoor krijg je gelijk een betere communicatie.

Waarom DISC?

Van alle methode is DISC, naar mijn mening, het meest makkelijk uit te leggen en te herkennen waardoor de drempel bijzonder laag ligt om het daadwerkelijk te gebruiken. Of je het nu gebruikt voor een beter communicatie in je eigen organisatie, in de sport, privé, of juist voor een betere aansluiting bij de klant; de toepassingen zijn legio. Eenvoud is hierbij de sleutel tot succes.

Zijn er betere of meer uitgebreidere modellen die meer meten? Ja natuurlijk, maar die zijn dan vaak weer zo complex dat de drempel te hoogt ligt om het ook echt te gebruiken. En dat is zonde van de investering.

Hoe zou de ideale DISC training en implementatie eruitzien

Als je wil dat jouw collega’s of medewerkers DISC echt gaan gebruiken dan moet je het geleerde op een goede en praktische manier gaan borgen in de organisatie. Dat is op zich niet moeilijk, je moet er alleen wel even over nadenken en een plan voor maken.

Het laatste wat je wil is dat medewerkers elkaar gaan stigmatiseren in de DISC kleuren. Dan ben je als ‘rode’ al snel de bullebak, als ‘gele’ een lawaaipapegaai, als ‘groene’ een stille Willie en als ‘blauwe’ de punaisepoetser. Mensen zijn nu eenmaal niet hun DISC stijl of kleur; ze hebben meerdere DISC stijlen en bovendien is DISC maar 1 laag van je persoonlijkheid. Vandaar dat je er met een workshop van een uur niet bent.

Hieronder vind je mijn ‘ideale’ DISC training en implementatie, voor maximale impact, met als doel DISC te borgen in de organisatie. Ideale omgevingen bestaan natuurlijk niet, en ieder team en organisatie vraagt weer om een anderen aanpak, maar het laat zien wat je moet doen om DISC echt en langdurig te borgen.

Kennismaking en intake met de opdrachtgever

Ik ga altijd met mijn klanten eerst in gesprek over wat nodig is. Hierin bespreken we het doel van de training, welke problematiek er speelt, de verwachtingen, wat het gewenste resultaat moet zijn, de middelen die hiervoor nodig zijn en uiteraard welke budget beschikbaar is. Vervolgens ga ik hiermee een voorstel maken. Een teambuilding voor 20 personen heeft nu eenmaal een andere aanpak nodig dan een complete DISC implementatie bij een organisatie met 1000 man personeel.

Belangrijk is wel om het eindresultaat als uitgangspunt te nemen. Wat wil ik ermee bereiken, en hier je plan op te baseren. DISC is niet het wondermiddel op alles, dus soms adviseer ik om een andere aanpak te kiezen of eerst het onderliggende probleem aan te pakken.

De trainer(s)

Trainen is mensenwerk. Ik kijk dan ook altijd welke trainer het beste past bij de organisatie waarvoor ik werkt. Vaak pak ik zelf een rol, maar soms bewust ook niet. Ik vind mijzelf een goede (team)coach en zeer ervaren DISC trainer maar niet de trainer voor ieder team of iedere organisatie.

Zeker bij een grotere opdracht is het aan te raden, ook voor de continuïteit, met meerdere trainers te werken. En als de groep groter is dan 12-15 personen is het fijn om voor de dynamiek in de training met een co-trainer te werken.

Aanstellen van DISC kartrekker(s) in de organisatie

Ik vind het altijd belangrijk dat er 1 of meerdere aanspreekpunten en kartrekkers in een organisatie zijn waar medewerkers op terug kunnen vallen, ook als de training voorbij is. Deze persoon of personen zorgen ervoor dat DISC niet iets eenmalig is, maar blijvend ondersteund zal worden gedurende een langere tijd.

DISC Profiel

In een DISC implementatie mag een DISC profiel niet ontbreken. Ga hier dan ook niet op bezuinigen. Een goed DISC profiel geeft naast een goede uitleg, niet te veel en ook niet weinig, inzicht in iemands bewuste en onbewuste voorkeuren. Het is verder de persoonlijke grafiek uit dit profiel wat voor veel verdieping in de training gaat zorgen.

Zelf gebruik ik de DISC profielen van Q4 Profiles vanwege de duidelijke uitleg en uitmuntende kwaliteit. Het Q4 Persoonlijke Stijl DISC Profiel is een gevalideerd instrument en geoptimaliseerd naar de Nederlandse taal en culturele maatstaven.

Ondersteunend materiaal

Naast het DISC profiel is het handig om ook alvast naar het ondersteunend materiaal te kijken. Denk hierbij aan posters in de pantry naast het koffieapparaat of ondersteunende mailingen voor, tijdens en na het traject. Ook kun je de DISCoveryMap® of het teamgrid op een centrale en zichtbare plek ophangen.

Zelf heb ik o.a. DISC notitieboekjes en pennen in de eigen DISC stijl. Ook heb ik met legoblokjes gewerkt waarbij iedereen zijn DISC stijl visueel op het bureau heeft staan. Wees creatief, de mogelijkheden zijn legio. Met al deze middelen zorg je dat DISC zichtbaar wordt en blijft in de organisatie.

Communicatie en introductie

Voordat ik medewerkers een uitnodiging stuurt voor het invullen van de DISC vragenlijst of een DISC training, is het belangrijk om eerst DISC op een juist manier te introduceren. Dit kan met een introductiemail of een korte introductiesessie om de waarom achter de DISC training of implementatie toe te lichten, eventuele zorgen weg te nemen en vragen te beantwoorden. Doe je dit niet dan kan er gedurende het traject weerstand ontstaan.

Uitnodiging versturen van de DISC vragenlijst

Daarna is het tijd om de uitnodiging voor de DISC vragenlijst te versturen. De antwoorden uit de vragenlijst zijn de input voor het persoonlijke DISC profiel. Ik doe dit altijd ongeveer 2 à 3 weken voor de eerste sessie zodat iedereen ruim de tijd heeft om de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost overigens maar 10 tot 15 minuten van je tijd.

Na het invullen van de vragenlijst krijg je gelijk een terugkoppeling over jouw DISC stijl. Dit geeft mensen de gelegenheid om aan te geven in hoeverre ze zich hierin herkennen en helpt om alvast wat reacties los te krijgen over DISC in het team. Vaak delen medewerkers de terugkoppeling met elkaar en feitelijk is dit al het begin van de DISC training.

Intakegesprek met deelnemers – Persoonlijke debrief van het DISC Profiel

Deze stap is optioneel maar in sommige gevallen, zeker wanneer er wat onveiligheid is in het team, is het raadzaam om eerst met iedere deelnemer een persoonlijke intake te doen waarbij ook een persoonlijke debrief en toelichting gegeven kan worden op zijn of haar DISC profiel.

DISC Training

Hierna pas volgt de DISC training. Tegen mijn klanten zeg ik altijd hoe meer tijd je hiervoor pakt, des te meer verdieping er in de training zal zitten. Daarbij zijn er een aantal variaties mogelijk:

  • Een DISC training van een halve dag.
  • Een DISC training van een dag of 2 dagdelen voor meer verdieping.
  • Een uitgebreide DISC training van meerdere dagen/dagdelen.

Tijdens de training is het belangrijk om de vertaalslag uit de DISC theorie naar de praktijk te gaan maken. Ik gebruik hier vaak interactieve werkvormen voor; dan pas gaat het echt leven!

Verder wil ik nog wel eens afwijken van mijn ‘agenda’, niet dat ik niet lever wat ik met de klant heb afgesproken; maar ik lever liever wat nodig is, dan dat ik braaf mijn agenda volg. Ik vergelijk het altijd met vissen: Ik werp mijn hengel altijd eerst een paar keer uit totdat ik beet heb, daar ga ik mee aan de slag!

Borging

Het is aan te raden om een meerdaagse training over een langere tijd uit te spreiden, dit zorgt voor een betere borging. Op dag 1 kan je dan de basis leggen, waarna de deelnemers alvast aan de slag kunnen gaan met DISC. Dag 2 is voor de verdieping met eventueel een trainingsacteur. Hierna is het raadzaam om nog een extra dagdeel, na een aantal weken, in te plannen voor extra borging, verdieping en continuïteit, want:

“Repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishments.”- Zig Ziglar

Evaluatie

Tijdens het hele traject hou ik samen met mijn opdrachtgever de vinger aan de pols. Zitten we nog op de juiste koest of moeten we bijsturen als dit nodig is?

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment