Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

De klik tussen coach en coachee

In een vorig artikel, mijn visie als coach en trainer: doen wat werkt, ging het over de kracht van de eenvoud, hiermee krijg je vaak het beste resultaat. Ik dit artikel wil ik het over een andere component van coaching hebben, de “klik” tussen coach en coachee. Deze is vaak net zo belangrijk. Coachee is overigens het woord wat coaches gebruiken voor hun cliënt, degene die gecoacht wordt.

Wat is de klik?

Met de ene persoon hebben we iets en voelt het contact prettig, met een ander persoon hebben we niet zoveel. Dan is er geen klik. De klik tussen coach en coachee heeft vooral met vertrouwen te maken, dat men zich kan inleven en afstemmen op de ander en dat deze zich begrepen voelt. Van de coachee naar de coach, maar ook van de coach naar de coachee. Een goede klik is onderdeel van een succesvol coachtraject; want geen of onvoldoende klik geeft minder vertrouwen en dus bewuste, maar ook vaak onbewuste, weerstand tegen de coach.

Hoe krijg je een goede klik?

De meeste coachees willen zich in de eerste plaats begrepen voelen. Het is vaak toch al moeilijk om in 1 keer te moeten vertellen waar je mee geholpen wil worden, zeker als je wat onzeker of verlegen bent en je je misschien wel schaamt voor je hulpvraag. Dat doe je alleen bij een persoon waar je je op je gemak voelt en waar je een vertrouwensrelatie mee hebt: het vertrouwen dat deze coach je verder kan helpen. Een coach waar je een klik mee hebt.

De eerste indruk – website

De klik ontstaat al bij de eerste indruk, en vaak is dat de website van de coach. Ziet deze er goed is, straalt hij vertrouwen uit, is hij niet te zweverig of juist te zakelijk, is er een foto, en beantwoord de informatie op de site aan de vraag die ik heb? Dat zijn allemaal zaken waar een coachee zijn of haar beslissing op baseert om jou te bellen of te mailen voor een afspraak.

Beginnende coaches plaatsen soms vol trots een lijst van al hun net verworven coachmethodes op hun site. Bedenk vooraf of je hiermee vertrouwen schept of juist afschrikt. De meeste coachees zitten niet op coachmethodes te wachten, maar op jou als coach.

De tweede indruk – intake

Tijdens de intake neemt de coachee de beslissing of jij de geschikte coach voor hem of haar bent. In dit kennismakingsgesprek zoekt de coachee in eerste instantie bevestiging of de indruk die hij/zij van jouw site gekregen heeft klopt.

Verder gaat het in dit gesprek, naast het helder krijgen van de coachvraag, over of de coach wel of niet kan aansluiten bij de belevingswereld en verwachtingen van de coachee. Een gevoelsmens heeft nu eenmaal andere behoeftes dan iemand die erg resultaatgericht is. Het is de kunst om als coach ongeveer op dezelfde “golflengte” van de coachee te gaan zitten. En, er kan misschien wel aansluiting zijn op de belevingswereld van de coachee, misschien verwacht deze persoon nu juist een coach die daar doorheen kan prikken.

Voor de coach is het zaak goed aan te blijven sluiten, maar tegelijkertijd zichzelf niet te verliezen. De intake is er immers niet alleen voor de coachee, maar ook voor de coach! En een goede coach durft ook nee te zeggen tegen zijn potentiele cliënt. Ik zeg altijd, ik ben een hele goede coach, maar niet de coach voor iedereen.

Congruent zijn

Een ander belangrijk onderdeel van de klik is congruent zijn. Met andere woorden je denken, handelen en lichaamstaal moeten in overeenstemming zijn. Mensen hebben hier een derde zintuig voor.

Dit begint met eerlijk zijn, tegenover jezelf en tegenover de coachee. Je hebt bovendien als coach een voorbeeldfunctie. Dus beloof geen gouden bergen als je die niet waar kan maken en vind je iets spannend of vervelend, benoem het dan gewoon.

Een goede klik begint met het maken van rapport

Rapport maken is een sfeer van vertrouwen en openheid tussen elkaar creëren. Dit doe je door in eerste instantie aan te sluiten op de belevingswereld van de ander. We zijn als mensen nu eenmaal zo “geprogrammeerd” dat we mensen die een beetje op ons lijken eerder vertrouwen dan iemand die anders is.

Naast de woorden die we spreken bestaat communicatie voornamelijk uit het non-verbale deel. Dus als je in staat bent om wat beter aan te sluiten om de non-verbale taal van de ander krijg je gelijk beter een contact. Denk hierbij aan:

  • Lichaamshouding, lijken we een beetje op elkaar zoals hoe we zitten en bewegen.
  • Intonatie, ritme en toonhoogte van je stem.
  • Ademhaling.

Nou is het wel met al deze voorbeelden dat het echt en authentiek moet zijn. Ik weet mij nog een voorbeeld te herinneren van een vertegenwoordiger die mij ooit letterlijk bij iedere beweging aan het spiegelen was. Dan heb je juist geen rapport!

Andere zaken die belangrijk zijn

Let verder ook op de ruimte waar je zit, daglicht en niet te benauwend, de opstellingen van de stoelen (niet recht tegenover elkaar!), een open houding en de kleding die je draagt. Een driedelig pak ziet er misschien netjes uit, maar het scherp bij de meeste cliënten wel de nodige afstand.

Zorg verder goed voor jezelf. Als jij niet lekker in je vel zit heeft dat direct effect op de coachrelatie.

Blijf vooral jezelf als coach

Wat ik al eerder zei: de coachee komt voor jou. Dit betekent dus dat dat je geen kopie van een ander moet worden maar je eigen stijl mag ontwikkelen. En om met een mooie quote van Loesje aan te halen: Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen!

Wat kun je als coachee doen aan de klik?

Coaching is tweerichtingsverkeer. Als coachee heb je daarin dus ook een verantwoordelijkheid. Zelfreflectie, en de inzichten die daaruit voortkomen, zijn de basis van een goed coachgesprek. En waarom zou je hiermee pas starten bij de 1e sessie? Ook in de kennismaking met de coach is er al veel te leren:

  • Hoe reageer ik op de (karakterstijl van de) coach en wat zegt dit over mij?
  • Wanneer ervaar ik weerstand in het gesprek?
  • Hoe reageer ik op een coach die mij iets zegt wat ik misschien wel niet wil horen?
  • Sta ik wel open voor coaching of ben ik alleen maar heel kritisch aan het luisteren?
  • Doe ik wel voldoende moeite om aan te sluiten bij belevingswereld van de coach en wat zegt dit over mijn andere relaties?

 

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment