Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Niemand is alleen maar rood, geel, groen of blauw met DISC

Een veelgemaakte fout met DISC is mensen te willen labelen in de 4 hoofdkleuren. Niemand is alleen maar ‘rood’, ‘geel’, ‘groen’ of ‘blauw’. Dit werkt alleen maar stigmatiserend.

DISC is veel complexer dan dat. Alle stijlen uit het DISC model laten we namelijk zien in ons gedrag. Niet alleen de hoogst scorende stijl is belangrijk, ook de stijl die het laagst scoort zegt iets over ons. Deze combinatie in score van de 4 verschillende stijlen bepaalt onze persoonlijke DISC stijl, en die is voor iedereen weer anders. Bovendien zegt DISC alleen iets over de HOE in ons leven, niet over de WAAROM daarachter.

Hoe je het niet moet doen

Ik word nog wel eens ingehuurd door organisaties om een verdiepings- of herhalingstraining te geven. En wat blijkt maar al te vaak? DISC is eerder op een eendimensionale manier uitgelegd. En ja, en dan zijn de rode (dominant) de bullebakken, de gele (interactief) de lawaai papegaaien, de groene (stabiel) de Stille Willies en de blauwe (consciëntieus) de punaisepoetsers.

En dat is jammer. Mijn ervaring is dat je veel meer uit DISC kan halen, en de acceptatie groter zal zijn, wanneer je het op een goede manier brengt en juist de verdieping pakt. Door het DISC profiel, en de grafiek die daarbij hoort, goed te lezen en te vertalen naar de dagelijkse praktijk kun je mensen niet alleen bereiken maar ook beraken.

Wat meten we nu eigenlijk met DISC?

Een goede DISC analyse meet iemands bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie. We meten dus 2 dingen: Hoe iemand reageert op druk in ongunstige omstandigheden (onbewust gedrag) en welke rol iemand laat zien (bewust gedrag).

De analyse begint altijd met een (online) vragenlijst waaruit per afzonderlijke DISC stijl (dominant, interactief, stabiel en consciëntieus) een score komt. Iedere stijl in deze score is even belangrijk. Niet alleen de hoogst scorende, maar ook de laagst scorende stijlen geven informatie.

De D-stijl, dominant (rood)

De D-score meet hoe iemand problemen oplost of uitdagingen accepteert. Hoe hoger de D-score hoe sneller iemand een beslissing zal maken en hoe assertiever iemand zal zijn bij het aanpakken van problemen en veranderingen. Hoe lager de D-score hoe meer iemand uitdagingen op een conservatieve manier zal accepteren en conflicten zal vermijden. Een lage D-kan natuurlijk nog steeds beslissingen maken, alleen vraagt hij eerst de mening van een ander (“Wat vinden jullie hiervan?”)

De I-stijl, interactief (geel)

De I-score meet hoe een persoon anderen beïnvloed of interactie heeft met anderen. Hoe hoger de I-score hoe meer woorden iemand zal gebruiken en hoe actiever iemand mensen opzoekt om de interactie aan te gaan, en hen wil beïnvloeden via verbale vaardigheden. Hoe lager de I-score, hoe terughoudender iemand zal zijn bij het benaderen van anderen en hoe functioneler woorden gebruikt zullen worden.

De S-stijl, stabiel (groen)

De S-score meet hoe iemand zijn eigen tempo bepaald of reageert op veranderingen. Hoe hoger de S-score hoe bedachtzamer iemand is en hoe actiever men zich zal verzetten tegen (plotselinge) veranderingen. Hij/zij wil natuurlijk wel veranderen alleen is daar wel voldoende veiligheid voor nodig. Hoe lager de S-score hoe hoger het tempo en hoe actiever iemand zoekt naar veranderingen.

De C-stijl, consciëntieus (blauw)

De C-score meet hoe iemand reageert op regels, procedures en beperkingen. Een hoge C wil vooral geen fouten maken, volgt de regels stipt en houdt van details. Bij een lage C-score zal iemand pogen om zijn/haar eigen regels en procedures te bepalen en vooral de grote lijnen te volgen.

Verschil bewust en onbewust gedrag

Ik heb nog geen enkele DISC grafiek gezien waar er geen verschil zat tussen bewust en onbewust gedrag. Dat kan ook niet want er bestaan geen ideale omstandigheden. We moeten ons altijd wel een beetje aanpassen. Maar als het verschil te groot gaat worden moeten we onze talenten overvragen of juist onderdrukken. In beide gevallen kan dat energie kosten.

De invloed van waarden op onze DISC stijl

In mijn trainingen leg ik het altijd uit dat je iemands persoonlijkheid kan vergelijken met de jaarringen van een boom. Iedere jaarring is een onderdeel van onze persoonlijkheid, waarvan DISC er dus maar één is. Ze hebben allemaal invloed op elkaar. Zo kan iemand met een sterke D stijl die qua waardenpatroon meer vanuit ‘harmonie en mogelijkheden’ handelt een zachtere D laten zien, dan een D met ‘autonomie en vrijheid’ als belangrijkste waarde.

Naast waarden spelen levenservaring, iemands emotionele intelligentie, interesses, mogelijk traumatische gebeurtenissen uit het verleden, enz. allemaal mee. Je doet mensen echt te kort door ze alleen maar als rood, geel, groen of blauw weg te zetten.

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere verdiepende artikelen over DISC op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment