Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

O nee, niet weer zo’n kleurentraining! De fabels over DISC

1 van de meest voorkomende fouten die beginnende DISC trainers maken is dat ze deelnemers aan hun trainingen willen labelen: Jij bent “dominant”, en jij bent “blauw”. Een andere fout is om DISC te koppelen aan functies. Alleen als je dominant/rood bent kun je goed leidinggeven. Niets is minder waar! Door dit soort ervaringen krijgt het DISC model een slechte naam.

Kleurentraining?

“O nee, niet weer zo’n kleurentraining!” Ik heb er zelf weleens een grote opdracht door verloren. 1 van de beslissingsnemers had een slechte ervaring met DISC, en uiteindelijk kozen ze voor Management Drives. Doodzonde, niet alleen van die opdracht maar vooral ook omdat DISC zeer veel te bieden heeft. Als je DISC goed implementeert en borgt introduceer je een 2e taal in je team en organisatie waarmee je beter gaat afstemmen op het gedrag en de communicatiestijl van de ander.

De feiten en fabels over DISC

Om voor eens en voor altijd alle vooroordelen en misverstanden over DISC te ontkrachten heb ik de feiten, en in dit geval vooral de fabels, over DISC op een rij gezet. Handig voor als je het kaf van het koren wil scheiden, en vooral als voorbeeld hoe je DISC wél kan gebruiken.

DISC is veel te simpel

Fout. DISC is dan misschien simpel in het gebruik, maar krachtig in zijn eenvoud. DISC biedt zeer veel verdieping doordat er gekeken wordt naar zowel bewust als onbewust gedrag. Dit is nog het makkelijkst uit te leggen als de rol die iemand pakt en iemands natuurlijke communicatie- en gedragsstijl. Het verschil daartussen laat zien waar mensen mogelijk energie verliezen.

Iedere DISC kleurentraining is hetzelfde

Fout. Voor een DISC training is absoluut noodzakelijk dat de trainer, naast natuurlijk goed training kunnen geven, een zeer gedegen kennis van DISC heeft. Dit maakt of breekt de training. Anders blijft je hangen in een basis uitleg van de 4 temperamenten/kleuren. Daar heeft niemand wat aan.

DISC is een test

Fout. Dit is een hardnekkig misverstand. DISC is geen test maar een analyse. Een test wekt de indruk dat de uitslag goed of fout zou kunnen zijn. Je DISC profiel geeft alleen jouw voorkeuren in gedrag en communicatie weer, en heeft verder geen oordeel. Alles is goed.

DISC is je persoonlijkheid

Fout. Je DISC stijl is maar een klein onderdeel, of laag, van je persoonlijkheid. DISC meet je persoonlijke stijl, niet je competenties, waarden, interesses of b.v. je trauma’s en angsten. DISC is overigens wel een belangrijke laag die voor een ander goed zichtbaar is. Hiermee laten mensen hun “handleiding” zie. Hier kan je vervolgens weer op inspelen door af te stemmen op de gedragsstijl van de ander.

Je bent je DISC kleur

Fout. Je bent niet rood, geel, groen of blauw. Nogmaals, niemand houdt ervan gelabeld te worden. De score van iedere DISC stijl/kleur, de hoogte en laagte en de combinatie van de afzonderlijke stijlen/kleuren bepaalt jouw temperament. Iedereen is hierin uniek.

Iedereen die rood, geel, groen of blauw is, is dus hetzelfde

Fout. Dit is een wel erg eendimensionale benadering van DISC. Naast wat hierboven staat spelen er nog andere lagen in iemands persoonlijkheid mee. B.v. iemands waarden en interesses. Dit heeft allemaal invloed op gedrag. Dat iemand dominant is wil nog niet zeggen dat hij niet sociaal kan zijn. Hij zal het alleen op een ander manier laten zien.

“Ik ben gegroeid en veranderd van kleur”

Fout. Je kan niet van kleur wisselen door veel te oefenen. En waarom zou je überhaupt willen veranderen? Je bent al goed zoals je bent.

Na je 23e staat je primaire DISC stijl wel vast. Je onbewuste en primaire DISC stijl zal daarna niet zo snel van kleur veranderen, of er moet een belangrijke emotionele gebeurtenis hebben plaatsgevonden. Wel kan je natuurlijk bewust een ander type gedrag inzetten als je hiervoor kiest.

Zo ben ik nu eenmaal, mijn gedrag kan ik niet veranderen

Fout. Je temperament zal dan niet zo snel veranderen; wel kan je ervoor kiezen om gedrag in te zetten, en te sturen, wanneer dat nodig is. Dit heet effectief beïnvloeden.

Groen en rood gaan niet samen

Fout. Nog een hardnekkig misverstand. Groen en rood kunnen natuurlijk in elkaars allergie zitten, maar kunnen elkaar ook prima aanvullen. Net zoals rood en rood elkaar goed kunnen begrijpen, maar soms ook met elkaar kunnen botsen. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere kleuren/temperamenten.

De ene DISC kleur is beter dan de ander

Fout. Ook dit is een hardnekkig misverstand. Ook bestaat er een groot vooroordeel over dominantie. In Nederland heeft dit woord vaak een negatieve lading. Alle kleuren en combinaties van kleuren zijn even goed. Wel vertegenwoordigen ze verschillende kwaliteiten, en de mogelijke valkuilen die hierbij horen.

Alleen rood kan leidinggeven

Fout. Iedereen kan leidinggeven. Je hebt hierin alleen wel je voorkeursstijl. Iemand die wat meer rood dominant/rood is zal dit op een meer directieve manier doen, interactief/geel meer enthousiasmerend, stabiel/groen meer op een coachende manier en consciëntieus/blauw meer vanuit richtlijnen en procedures.

Alle DISC profielen zijn toch hetzelfde, waarom zou ik zo’n dure nemen?

Fout. Ook door het gebruik inferieure DISC profielen ontstaat vaak een verkeerd en onterecht beeld van DISC.

Een goed DISC profiel, zeker met de juiste uitleg door een ervaren DISC trainer of DISC expert, gaat veel verder dan alleen maar 4 kleuren en geeft een diepgaand inzicht in het gedrag en de communicatievoorkeuren van mensen en teams.

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment