Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Wat is het verschil tussen een facilitator, teamcoach en teamtrainer?

Ik ben zowel teamcoach, facilitator als teamtrainer. Dit doe ik voor grote en kleine organisaties in binnen en buitenland. Voor een buitenstaander lijken deze rollen sterk op elkaar, en soms is dat ook zo in de praktijk. Maar wat is nu precies het verschil? Alle 3 de rollen faciliteren teams op een verschillende manier. In dit artikel ga ik hier dieper op in.

Wat is een facilitator?

Soms is het handig om als team, of teamleider, niet zelf met de leiding van het teamproces bezig te hoeven zijn. Dan is het goed, en misschien wel noodzakelijk, om een facilitator in te schakelen. Professioneel faciliteren is een vak apart.

Een facilitator ontzorgt teams zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn. Een facilitator is bij uitstek geschikt voor het begeleiden van heidagen, heisessies, projecten, workshops en (meerdaagse) vergaderingen.

Daarnaast zorgt de facilitator ervoor dat iedereen en alle meningen gehoord worden. Hij bewaakt de agenda, faciliteert de discussie, gooit soms de knuppel in het hoenderhok, en zorgt dat het team op de juiste koers blijft. Hij faciliteert, leidt, bewaakt het teamproces, en zorg ervoor dat de doelstellingen gehaald gaan worden.

Wat is een teamcoach?

Een teamcoach heeft weer een andere focus. Waar de facilitator kijkt naar het teamproces, kijkt de teamcoach naar het team zelf. Een teamcoach wordt meestal pas ingeschakeld als er een probleem is waar het team niet zelf uit kan komen.

De teamcoach gaat samen met het team, en wanneer noodzakelijk in individuele (coach)gesprekken, dieper in op de samenwerking, (mis)communicatie en conflicten (uitgesproken of onuitgesproken) die er kunnen spelen. Dit alles om de effectiviteit en daadkracht van het team te verbeteren.

Thema’s waar de teamcoach vaak mee aan de slag gaat zijn:

  • Communicatie en samenwerking.
  • Conflicten binnen het team.
  • Het benutten van alle kwaliteiten en talenten binnen het team.
  • Emotionele veiligheid binnen het team.
  • Positionering van het team in de organisatie.
  • Het zelfbeeld van het team. Hoe ziet het team zichzelf: Als afvoerputje van de organisatie of als team dat de regie over zichzelf in handen heeft.

Wat is een teamtrainer?

Een (team)trainer schakel je in wanneer er een vaardigheid te leren valt. Dit kan b.v. een vergadertraining, een training persoonlijk leiderschap, effectief beïnvloeden of een DISC-communicatietraining zijn.

De teamtrainer is ook procesbegeleider, maar dan alleen voor het leerproces van het team.

Wanneer de rollen elkaar overlappen

Mijn ervaring is dat de rollen van teamcoach, facilitator en teamtrainer elkaar soms overlappen. Voldoende kennis van teamdynamiek is dan must.

Als facilitator ben ik soms bezig met oplossen van een conflict binnen het team, als teamtrainer met het teamproces en als teamcoach met het leren van een competentie. Dit is op zich niet erg mits het voor alle partijen maar duidelijk is welk “begeleidingshoedje” ik op dat moment op heb.

Tot slot

Ik ben dit artikel begonnen met de vraag, wat is het verschil tussen een facilitator, teamcoach en teamtrainer? Misschien is dit nog het beste antwoord dat er te geven is:

Een teamtrainer deelt zijn expertise met het team, een teamcoach stelt de juiste vragen aan het team, en een facilitator ontzorgt het team.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment