Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Een goed team samenstellen en formeren met DISC

Afgelopen vrijdag ben ik door de redactie van EenVandaag gevraagd om in de uitzending mijn visie op de kabinetsformatie te geven, en dan met name over het gebruik van DISC bij het formeren van teams. Het item is terug te kijken via de formatie: welke leiders werken goed samen.

In dit artikel wil ik verder ingaan op het samenstellen en formeren van teams, en hoe je DISC hiervoor kan gebruiken.

Een goed team samenstellen en formeren met DISC

Het ideale team is een evenwichtig team, vol diversiteit, waar voor alle DISC stijlen plaats is. Het DISC model beschrijft de verschillende ‘persoonlijkheden’ in het team, ieder met zijn eigen kwaliteiten en valkuilen.

DISC bestaat uit 4 basisstijlen: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. We hebben allemaal onze eigen unieke combinatie van deze 4 stijlen. Eén stijl is de primaire stijl, aangevuld met een secundaire stijl.

Teams waar DISC stijlen missen, onder of oververtegenwoordigd zijn, zijn niet in balans. Alle DISC stijlen en hun kwaliteiten zijn nodig wil een team optimaal kunnen functioneren.

De kwaliteiten en valkuilen van de D-stijl (rood) in het team

De D-stijl zorgt voor daadkracht, besluitvaardigheid en geeft richting in het team. D teamleden zijn innovatief, zetten de grote lijnen uit en gaan graag uitdagingen aan. Als valkuil kunnen ze te snel beslissen, anderen overrulen of bot en tactloos overkomen. Door hun resultaatgerichtheid leggen ze de lat erg hoog.

  • Te veel ‘rood’ in een team geeft het risico tot veel conflicten. Het is net als de apenrots, iedereen wil bovenop zitten en gaat het gevecht aan de lead nemen. Ook heeft dit team de neiging te snel te willen beslissen, de grote lijnen willen uitzetten en daarna door te gaan zonder het daadwerkelijk af te ronden.
  • Een team met te weinig rood heeft moeite met het maken van beslissingen.

De kwaliteiten en valkuilen van de I-stijl (geel) in het team

De I-stijl zorgt voor enthousiasme en gezelligheid in het team. I teamleden zijn een kei in het beïnvloeden van anderen. Ze zijn echte teamplayers, optimistisch, en gaan creatief om met problemen en uitdagingen. Als valkuil kunnen ze door hun enthousiasme wat chaotisch overkomen en kunnen ze weleens teveel praten. Hierdoor vergeten ze te luisteren naar wat anderen nu echt willen. Te weinig oog voor details en het risico tot naïviteit zijn andere aandachtspunten.

  • Een te ‘geel’ team heeft het samen erg gezellig, maar mist focus. Het glas is altijd ‘half vol’ met het risico dat dit team de zaken veel te optimistisch inschat en niet meer kritisch is.
  • Voor een team met te weinig geel is het lastig anderen te overtuigen en te beïnvloeden, ook al is het plan nog zo goed.

De kwaliteiten en valkuilen van de S-stijl (groen) in het team

De S-stijl zorgt voor stabiliteit en is het smeermiddel in de motor van het team. S teamleden zijn geduldig, service-gericht, betrokken en helpen graag anderen. Als valkuil kunnen ze snel twijfelen, minder flexibel zijn of zichzelf teveel wegcijferen. Ze houden niet van onaangekondigde veranderingen.

  • Een team met te veel ‘groen’ is een stabiel team maar vindt het lastig om keuzes te maken, zijn nek uit te steken en risico’s te nemen. Alles bij het oude willen laten en een gebrek aan innovatie is dan een groot gevaar.
  • Te weinig groen zorgt voor een gebrek aan stabiliteit, harmonie en continuïteit in het team.

De kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl (blauw) in het team

De C-stijl zorg voor de kritische noot en is goed in het bedenken en analyseren. Hij is kritisch, objectief en heeft veel oog voor detail, procedures en kwaliteit. Als valkuil kunnen C teamleden defensief, over kritisch en te perfectionistisch worden. Ook de control freak ligt dan op de loer.

  • Te veel ‘blauw’ geeft een team dat alles tot in de puntjes geregeld wil hebben maar vast kan lopen in de details, of niet tot actie overgaat doordat het nooit goed genoeg is.
  • Bij te weinig blauw komt de kwaliteit in het team onder druk te staan.

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment