Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Het team als proces

Wanneer teams onvoldoende presteren en/of vast lijken te zitten is er zelden maar 1 oorzaak aan te wijzen. Het is vaak een opeenstapeling van aanleidingen en gebeurtenissen die ervoor zorgen dat de motor van het team niet meer soepel loopt. Het is dan niet alleen de samenwerking en communicatie in het team waar je naar moet kijken, maar vooral naar het gehele teamproces.

Het team als proces

Een team is nog het beste voor te stellen als een stel individuele tandwielen (teamleden + procesonderdelen) die in elkaar haken om gezamenlijk een resultaat neer te zetten. Haken deze tandwielen goed in elkaar dan loopt het mechaniek vlot en soepel. Is er een tandwiel dat beschadigd is, of niet goed inhaakt op de andere tandwielen, dan heeft dit grote gevolgen voor de rest van het teamproces.

Team empowerment – Het team procesmodel

Om meer inzicht en grip te krijgen in dit teamproces gebruik ik het team empowerment model. Het team empowerment model bestaat uit 8 logische stappen (de tandwielen van het proces) + de communicatie tussen de teamleden die de smeerolie in het proces is.

Team empowerment is bovendien gefundeerd op een aantal cruciale waarden en uitgangspunten: vertrouwen en veiligheid, nieuwsgierigheid en transparantie, accountability en resultaatgerichtheid, motivatie en energie.

Communicatie

Goede communicatie, en elkaar kunnen en willen begrijpen, is een randvoorwaarden voor iedere samenwerking. Ieder team (en organisatie) zou hier een methodiek zoals b.v. DISC voor moeten hebben. Hierdoor spreek je een gemeenschappelijk taal, leer je effectief te communiceren en te beïnvloeden, en ga je elkaar beter begrijpen door inzicht te krijgen in de communicatie en gedragsstijl van jezelf, én die van de ander. Goede communicatie omvat o.a.:

 • Goed kunnen luisteren en anderen willen begrijpen.
 • Eigen verantwoordelijkheid nemen in de communicatie en moeite doen om op de communicatiestijl van de ander af te stemmen.
 • Assertief zijn, en je mening op een respectvolle manier kunnen geven.
 • Begrip hebben voor het standpunt van de ander.
 • De kans krijgen om je mening te geven zonder hiervoor ‘afgestraft’ te worden.

Stap 1: Commitment

Stap 1 in het teamproces is commitment. Het is het contract dat je als team met elkaar sluit in de samenwerking. Zonder commitment kan een team niet functioneren:

 • Duidelijk weten waar het team voor staan en dit ook uitdragen.
 • Vertrouwen geven aan andere teamleden.
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het teamproces.
 • Gemeenschappelijke waarden uitdragen.
 • Duidelijkheid over functies & rollen binnen het team.

Stap 2: Focus

Stap 2 is focus. De focus is de richting waar je als team naar toe gaat. Zonder duidelijke focus, of met de verkeerde focus, ga je als team alle kanten op behalve de goede. Focus omvat o.a.:

 • Weten welke resultaten er gehaald moeten worden.
 • Duidelijke richting waar het team naar toe gaat.
 • Goed in staat om prioriteiten te stellen.
 • Weten wat we wel en wat we niet doen, grenzen stellen.
 • Elkaar positief uitdagen.

Stap 3: Resources

Stap 3 zijn de resources die het team ter beschikking heeft. Niet alleen de menselijke resources (zowel binnen als buiten het team), hun intrinsieke en extrinsiek motivatie, maar ook de resources zoals het beschikbare budget of materialen. Zonder de juiste resources krijg je als team niets voor elkaar:

 • Voldoende budget, middelen en materialen ter beschikking hebben.
 • Mensen die op de juiste plek zitten.
 • Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden.
 • Goede werk/privé balans.
 • Kunnen ontwikkelen doormiddel van training en opleidingen.

Stap 4: Informatie en afspraken

Stap 4, informatie en afspraken, houdt in dat je als team zo transparant mogelijk bent en alle relevante informatie met elkaar deelt om tot goede beslissingen en oplossingen te komen. Een team dat niet over alle relevante informatie beschikt en afspraken niet nakomt, maakt de verkeerde beslissingen:

 • Goede en duidelijke werkprocedures.
 • Een helder werkproces.
 • Beschikbaarheid van informatie en documentatie, en deze ook willen delen.
 • Nakomen van afspraken.

Stap 5: Mindset

Stap 5, mindset, staat voor het onderliggende gevoel dat het team heeft. Is dit gevoel positief of negatief? Is men aan het overleven (vechten, vluchten of bevriezen) of voelt men zich veilig waardoor er ruimte ontstaat voor creativiteit? Een team met een negatieve mindset gaat achteruit:

 • Mentale en fysieke veiligheid.
 • Een positief teamgevoel en werksfeer.
 • Vertrouwen hebben in de directie/het team/de organisaties.
 • Creatief kunnen en mogen zijn.
 • Mentale en fysieke fitheid (vitaliteit).

Stap 6: Leiderschap en verantwoordelijkheid

Stap 6, leiderschap en verantwoordelijkheid, staat voor het leiderschap dat het team toont en de verantwoordelijkheid die het team neemt. Een team zonder leiderschap en verantwoordelijkheid staat niet voor wat het doet:

 • Beslissingen nemen en keuzes maken.
 • Coachen van anderen en doorgeven van kennis.
 • Persoonlijk leiderschap.
 • Verantwoordelijkheid nemen (accountability).
 • Uitdagingen aangaan en constant willen verbeteren.

Stap 7: Inspanning

Stap 7 gaat over inspanning. Resultaten behaal je alleen door iets te doen. Dit is de juiste actie die optimaal is afgestemd op het team proces. Een team dat geen inspanning levert is een team zonder resultaat:

 • Positieve energie genereren.
 • Proactief handelen, inspanning leveren.
 • In dienst van het team staan en elkaar kunnen en willen opvangen/vervangen.
 • Hulp vragen en grenzen durven te stellen.
 • Met anderen willen samenwerken.

Stap 8: Feedback

De laatste stap in het teamproces is feedback. Elkaar feedback geven is één van de belangrijkste tools die je als team tot je beschikking hebt.

Effectieve teams gebruiken feedback dan ook als onmisbaar onderdeel van het gehele teamproces om inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan, om te evalueren, en om gemaakte fouten te gebruiken als hefboom naar groei. Zonder feedback is het onmogelijk om inzicht te krijgen in wat werk en wat (meer) niet:

 • Feedback geven en ontvangen.
 • Leren van eigen en elkaars fouten.
 • Evalueren en het team(proces) willen verbeteren.
 • Nieuwsgierigheid & out of the box kunnen denken.
 • Kritisch kunnen en mogen zijn.

Inzicht in het team en het teamproces

Een team is geen statisch geheel maar een proces waarin communicatie, pro activiteit en eigen verantwoordelijk centraal staan. Door naar alle stappen in het teamproces te kijken, en deze te verbeteren waar nodig, ontstaat een sterk team wat wel een stootje kan hebben.

Als teamcoach help ik graag om hier invulling aan te geven.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment