Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Coachen en leidinggeven met de DISC communicatiestijlen

Als coach weet ik hoe belangrijk de DISC communicatiestijlen zijn voor de ‘klik’ tussen coach en coachee. Geen klik zorgt voor afstand en weerstand. Bij de juiste klik ontstaat vertrouwen en veiligheid. Bij leidinggeven is dit niet anders. Medewerkers die zich begrepen voelen reageren meer proactief dan reactief, zijn creatiever en presteren veel meer.

DISC is hiervoor de tool bij uitstek, juist bij het coachen en leidinggeven. Iedereen heeft namelijk unieke kwaliteiten, talenten en karaktereigenschappen. Wanneer je mensen in hun DISC communicatiestijl aanspreekt haal je het beste in hen naar boven en bereik je beter resultaat.

De DISC communicatiestijlen

Iedereen heeft zijn eigen combinatie van de DISC communicatiestijlen: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. We voelen ons begrepen als we in onze eigen stijl aangesproken worden en juist niet als de ander een communicatiestijl hanteert die niet de onze is. Dan ontstaat er ruis en komt de boodschap onvoldoende of verkeerd over. Wil je de ander bereiken dan kun je coach of leidinggevende maar beter leren afstemmen op de stijl van de ander.

Coachen en leidinggeven van de D (Dominant) communicatiestijl

Een D is erg resultaatgericht en van nature ongeduldig. Dus draai er niet omheen en kom snel tot de kern anders raak je hem kwijt in het gesprek. Een D motiveer je het beste door richting te geven en doelen te (laten) stellen. Je mag best wel confronterend zijn maar geef altijd een keuze. Een D wil graag zelf beslissen.

Aandachtspunten

Aandachtspunten en valkuilen voor de D zijn zijn snelle manier van denken en schakelen. Waarschijnlijk is hij 4 stappen sneller dan de rest en daarmee raakt hij anderen kwijt. De directheid van de D kan door anderen als bot en gevoelloos worden ervaren. Ook kan de D te snel stappen zetten, zonder na te denken over de gevolgen. Bij conflicten geeft de D per definitie de ander eerst de schuld.

Geef richting en benoem vooral de WAT

Geeft de D richting, zonder hem hierin te betuttelen en coach ook op de consequenties van zijn acties. Hou de vaart erin. Een D heeft grenzen nodig. Geef je die niet dan heeft de D de neiging deze zelf op te gaan zoeken of het gesprek over te nemen. Hij heeft een onbewuste angst om de controle te verliezen.

Coachen en leidinggeven van de I (Interactief) communicatiestijl

Een I is een gevoelsmens en snel enthousiast. Laat hem praten, geef erkenning voor zijn bijdrage, maar zorg ook voor voldoende structuur in het gesprek, anders gaat het gesprek alle kanten uit zonder bij de kern te komen. Een I motiveer je het beste door hem te enthousiasmeren en te erkennen voor zijn bijdrage. Een I is meestal een beelddenker en houdt niet van details, dus vermijdt ‘taaie en saaie’ stof of ingewikkelde oefeningen.

Aandachtspunten

Aandachtspunten en valkuilen voor de I zijn zijn neiging om in het gesprek te veel aan het woord te zijn en andere weinig ruimte te geven. Verder kan de I nogal eens te snel enthousiast zijn waardoor hij de focus verliest en/of naïef kan worden.

Geef erkenning en benoem vooral de WIE

Geef de I erkenning over wat hij al bereikt heeft en help hem met het aanbrengen van structuur, zonder dat het hem gaat benauwen. De I vindt veel dingen leuk met het risico dat hij van alles maar een klein beetje zal doen. Coach het dus ook om het maken van duidelijke keuzes. Verder wil een I graag beïnvloeden dus geef hem die ruimte. Hij heeft een onbewuste angst om niet gezien te worden.

Coachen en leidinggeven van de S (Stabiel) communicatiestijl

Een S is bescheiden en zal nooit direct zeggen wat hij denkt en voelt. Pas als hij zich veilig genoeg voelt staat hij open om meer met je te delen. Val dus niet direct met de deur in huis maar stel hem eerst op zijn gemak anders krijg je weerstand. Een S motiveer je het beste door hem instructie te geven, stap voor stap, en de veiligheid te benadrukken. Hierdoor kan de S gaan uitvoeren. Verwacht van een S niet dat hij plotseling en onaangekondigd kan veranderen. De S heeft even tijd nodig om het allemaal te laten landen. Het is een locomotief die langzaam start maar als hij eenmaal op gang komt meters gaat maken.

Aandachtspunten

Aandachtspunten en valkuilen voor de S zijn zijn neiging om zich onder druk terug te trekken en zich onderdanig op te stellen. De S is een echte dienstverlener en zet zichtzelf waarschijnlijk op de laatste plaats. Coach hem om meer voor zichzelf op te komen en grenzen te gaan stellen. Daag hem ook uit om uit zijn comfort zone te stappen.

Geef instructie en benoem vooral de HOE

Een S heeft instructie nodig, liefst stap voor stap en als het kan ook nog even op papier zodat hij het later nog kan nalezen. Hij wil graag kunnen uitvoeren zonder zelf in de spotlight te staan. Een S heeft een onbewuste angst voor conflicten en zal deze dus uit de weg gaan waar hij kan.

Coachen en leidinggeven van de C (Consciëntieus) communicatiestijl

Een C is een echte denker. Hij is accuraat en gevoelig voor regels en procedures. Benader de C vanuit de inhoud en bouw voldoende rust in je verhaal. Geef voldoende informatie en zorg dat je je huiswerk hebt gedaan ander gaat hij je wantrouwen. Een C heeft het talent om de fouten in je verhaal te ontdekken (en dan klopt het hele verhaal niet meer, en niet alleen die ene fout). Een C motiveer je het beste door hem voldoende informatie en garanties te geven en zijn privacy te respecteren. Verwacht geen direct antwoord maar geef de C altijd wat bedenktijd als je een beslissing van hem wil.

Aandachtspunten

Aandachtspunten en valkuilen van de C zijn zijn neiging tot perfectionisme en alles tot in de kleinste details te willen controleren. Coach hem vooral op het maken van keuzes en het feit dat een 10 vaak niet haalbaar of wenselijk is. Maak hem ook bewust van het feit dat hij door andere als afstandelijk kan worden gezien wanneer hij in de denkmode schiet. Daag hem uit om meer van zijn gevoel te tonen. Kom als coach/leidinggevende overigens niet te zweverig over, daar heeft hij een hekel aan.

Geef informatie en benoem vooral de WAAROM

Een C heeft informatie nodig, liefst zo veel mogelijk, en wil graag de tijd om eerst zelf te kunnen nadenken. Wanneer de C te lang blijft analyseren, wikken en wegen, mag je met zachte dwang de beslissing forceren. Hij heeft immers al alle informatie die hij nodig heeft. Hij heeft een onbewuste angst om fouten te maken vandaar dat hij de lat erg hoog zal leggen.

Meer weten over de DISC communicatiestijlen?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

2 comments… add one

Leave a Comment