Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

De voorspelbaarheid van gedrag – vechten of vluchten met DISC

Gedrag is voor een groot deel voorspelbaar. Aan de hand van iemands DISC stijl is met een grote mate van betrouwbaarheid te voorspellen hoe iemand onder druk zal reageren.

DISC meet onze onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie (ons temperament) en zit zo diep in onze hersenen ‘ingeprogrammeerd’ dat we vaak niet door hebben dat we bepaald gedrag laten zien. Kijk en luister goed naar de verbale en non-verbale communicatie en je ziet en hoort welke DISC stijl iemand heeft.

Waarom reageren we zo voorspelbaar onder druk?

Druk en stress staat voor ons lichaam gelijk aan gevaar. We nemen dan een vecht of vlucht houding aan, of kunnen zelfs bevriezen. Dit gaat met gradaties (en nooit direct het uiterste) en betekent in de praktijk dat we net iets geïrriteerder zijn dan anders, ons terugtrekken en stiller worden, andere meer gaan wantrouwen, of juist de confrontatie zoeken.

Onder druk gaan we dus meer primair reageren. Waar we voorheen nog bewust ons gedrag konden sturen, laten we ons nu juist meer leiden door ons (onbewuste) temperament. Aan de hand van iemands DISC stijl is dan goed te voorspellen hoe iemand zal reageren.

De voorspelbaarheid van gedrag – vechten en vluchten

De taakgericht stijlen, Dominant en Consciëntieus, staan enigszins wantrouwig tegenover anderen en willen vooral controle. Deze stijlen gaan de confrontatie met je aan (= vechten). De mensgerichte stijlen, Interactief en Stabiel, staan gunstig tegenover anderen, geven sneller het vertrouwen, en willen vooral een goede relatie. Deze stijlen vermijden liever de confrontatie (= vluchten):

 • Onder druk gaat de D-stijl domineren. De D (direct/taakgericht) wil graag winnen en zegt het gewoon als hij het ergens niet mee eens is, of geeft gewoon de ander de schuld. Hij heeft een kort lontje en gaat direct de confrontatie met je aan.
 • Onder druk gaat de I-stijl veel praten. De I (direct/mensgericht) wil graag erkenning en zal alles doen om gezien te worden. Bij een confrontatie zal hij proberen de boel te sussen door een grap te maken, of te gaan bemiddelen. Hij kan ook vluchten in emoties en loopt de kamer uit omdat het hem even te veel aan het worden.
 • Onder druk zal de S-stijl vast houden aan zijn veiligheden. De S (indirect/mensgericht) wil graag de harmonie behouden en heeft een hekel aan ruzie. Bij een lastige situatie heeft hij de neiging stiller te worden (vluchten) en zich nog gedienstiger op te stellen dan hij van nature al is.
 • Onder druk is de C-stijl wantrouwig. De C (indirect/taakgericht) wil vooral geen fouten maken. Wanneer hij het ergens niet mee eens is zal hij zich eerst terugtrekken en informatie gaan verzamelen. Hij komt er dan op terug wanneer het hem het beste uitkomt. “Weet je nog 3 weken geleden toen je zei dat….. Ik heb het uitgezocht en het klop niet!”

Bij frustratie slaan de DISC stijlen om

Bij frustratie reageren de DISC stijlen net even anders dan je zou verwachten:

 • Een D die niet kan winnen kan passief gaan worden en alles volledig loslaten.
 • Een I die geen erkenning krijgt, en van nature niet zo van de details is, gaat een pietje precies worden en zal op iedere slak zout leggen.
 • Een S blijft het langst rustig van alle DISC stijl, is niet kwaad te krijgen, maar als de laatste druppel in de emmer zit overstroomt deze. De S kan dan ontploffen en dominanter worden dan een D.
 • Een C die geen structuur meer heeft en niet weet waar hij aan toe is raakt emotioneel betrokken.

Kijk eens met een anders bril

Nu je weet hoe de DISC stijlen reageren onder druk, kijk dan eens met een andere bril naar menselijk gedrag. Hoe zouden b.v. bekende figuren zoals Poetin, Trump of Wilders reageren wanneer ze in het nauw gedreven worden?

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

3 comments… add one
 • Gerben Ferwerda Feb 20, 2017, 6:14 pm

  Beste Patrick, ik ben wat sceptisch over Disc, ook door wat je naamgenoot Patrick Vermeren daarover schreef en schrijft, in “De HR ballon doorgeprikt”. Wat vind je van dat artikel? (gaat ook over MBTI en over NLP) Voorspelbaarheid van gedrag, zoals je optimistisch stelt in je artikel, is dan wel erg ver weg. Is de mens toch niet een wat te complex wezen om gevangen te worden in vier kleurtjes? Ik hoor graag je antwoord op de vraag wat de waarde is van Disc, in het licht van de wetenschap.

 • patrick Feb 26, 2017, 1:29 pm

  Beste Gerben,

  Ik heb het boek van Patrick Vermeren zelf niet gelezen. Wat ik wel weet is dat DISC echt anders is dan MBTI. DISC is eind jaren 20 van de vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston en beschreven in zijn boek “Emotions of Normal People”. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag en of wij onze omgeving als vijandig of goedgezind ervaren. Dit leidde uiteindelijk tot de DISC zoals we dat nu kennen.

  Het DISC profiel zoals ik dat gebruik komt van Q4 Profiles en een gevalideerd instrument waar veel werk in is gestoken om het zo accuraat mogelijk te krijgen.

  DISC meet natuurlijk niet alles, maar wel een belangrijk deel van onze onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie. Juist wanneer iemand onder druk komt te staan kun je aan de hand van DISC min of meer voorspellen hoe iemand gaat reageren.

Leave a Comment