Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Waarom het nieuwe werken niet voor iedereen werkt

Het nieuwe werken is nog steeds erg populair. Mensen zijn beter inzetbaar, reiskosten worden beperkt en het bespaart ook nog eens kantoorruimte doordat medewerkers vaker thuis of op een ander locatie aan het werk zijn. Ideaal, of toch niet helemaal?

Het nieuwe werken werkt echter niet voor iedereen zo positief. Veel mensen missen de vertrouwde kantooromgeving, hun eigen veilige plekje, en hebben juist moeite om werk en privé in balans te houden.

Mensen houden van een vertrouwde omgeving

Ik zie het vaak in trainingen. Bij de 2e dag van een training zitten deelnemers meestal weer op dezelfde plek als op de 1e dag. Mensen houden van een vertrouwde omgeving en willen graag een plek die ze zich eigen kunnen maken, dat voelt veilig en geeft structuur.

Je ziet het ook bij het invoeren van flexplekken. Medewerkers gaan al snel hun eigen plekje zoeken bij de voor hen vertrouwde collega’s, en liefst nog met iets eigens (zoals een familiefoto) op het bureau. Dit is een natuurlijke behoefte en iedereen heeft hier zo zijn eigen strategie voor. De 1 komt wat eerder naar kantoor, de ander dwingt het gewoon af.

Te drukke kantoortuinen

En dan nog een nadeel van het nieuwe werken. Veel kantoortuinen zijn te druk. Dit geeft voor veel mensen te veel prikkels. Vooral introverte medewerkers kost dit energie omdat zij juist gedijen in een rustige omgeving en zich in een drukke omgeving onvoldoende kunnen concentreren. Extraverte medewerkers daarentegen worden juist geprikkeld om meer te gaan praten, of om zich sneller te laten afleiden.

Werk/privé balans en discipline

Een van de meest genoemde voordelen van het nieuwe werken is dat mensen meer thuis kunnen werken wat goed zou zijn voor de werk/privé balans. Niet iedereen vindt dit echter even prettig. Een goede scheiding tussen werk en privé is voor veel mensen lastig en geeft juist onduidelijkheid. Ze laten zich gemakkelijk afleiden of voelen zich juist weer schuldig als ze tijdens het werk NEE moeten verkopen aan alle verleidingen uit de privé omgeving.

Je hebt bovendien een gezonde dosis discipline nodig thuis te kunnen werken. Niet iedereen gaat dit even goed af.

Veiligheid en onbewuste drijfveren

Veel organisaties onderschatten de impact van veiligheid binnen de organisatie. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Je veilig voelen is een randvoorwaarden om goed te kunnen presteren. Wanneer je het nieuwe werken zo inricht dat medewerkers zich minder veilig gaan voelen werkt het juist averechts.

Onbewuste drijfveren van medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Als teamcoach en DISC expert weet ik dat iemands persoonlijke stijl of temperament veel impact heeft in de manier waarop mensen met het nieuwe werken omgaat.

De D-Stijl van DISC (Dominant) en het nieuwe werken

De D-stijl heeft een onderliggende angst om de controle te verliezen en zal er dus alles aan doen om zijn plek in de organisatie af te dwingen. Deze stijl is het meest resultaat georiënteerd en heeft vooral behoefte aan richting. Maar ga hem vooral niet betuttelen, hij wil zijn eigen beslissingen maken.

Geef hem de grote lijnen en laat hem zelf invulling geven aan zijn manier van werken. Kun je hem overtuigen van de voordelen van het nieuwe werken dan is hij de eerste de meedoet.

De I-stijl van DISC (Interactief) en het nieuwe werken

De I-stijl heeft een onderliggende angst om niet gezien te worden en heeft de neiging om de aandacht naar zich toe te trekken. Deze stijl wil graag zijn omgeving beïnvloeden en heeft behoefte aan menselijk contact. Alleen thuis werken is niet zijn ding en dit kost hem energie. Het nieuwe werken gaat voor deze stijl pas werken als hij met veel mensen in contact kan komen.

Wil je hem meekrijgen met het nieuwe werken, dan moet je hem vooral enthousiast maken. Geef hem erkenning voor zijn bijdrage maar let er wel op dat er voldoende structuur voor de I overblijft, anders heeft hij de neiging wat chaotisch te gaan worden.

De S-stijl van DISC (Stabiel) en het nieuwe werken

De S-stijl heeft een onderliggende angst voor conflicten en zal er alles aan doen om de harmonie te bewaren. Een vertrouwde en veilige omgeving is voor deze stijl heel belangrijk, al zal hij nooit direct uitspreken dat hij het maar knap lastig heeft met het nieuwe werken. De S-stijl heeft ook de meeste moeite met plotselinge veranderingen. Bij een te snelle invoering van het nieuwe werken gaat de S zijn hakken in het zand zetten en krijg je weerstand.

Geeft de S dus stap voor stap instructie in het nieuwe werken, zorg voor veiligheid en geef garanties.

De C-stijl van DISC (Consciëntieus) en het nieuwe werken

De C-stijl heeft een onderliggende angst om fouten te maken. Het nieuwe werken kan voor onzekerheid zorgen omdat hij de neiging heeft over alles na te denken (“wat betekent dit dan voor mij?”) en cynisch kan worden wanneer hij onvoldoende informatie krijgt.

Hij heeft vooral behoefte aan de ‘waarom’ van het nieuwe werken. Een goed gedetailleerd plan en onderbouwing over het nieuwe werken nemen zijn zorgen weg. Zorg wel voor een rustige werkplek zonder te veel afleiding. Een te drukke kantoortuin is niet zijn ding.

Wanneer het nieuwe werken wel werkt

Het nieuwe werken werkt niet met een one size fits all oplossing. Het werkt wel wanneer je de medewerkers centraal gaat stellen en in gaat zetten op veiligheid en werkplezier. Mensen komen nu eenmaal het beste tot hun recht wanneer ze:

  • Een doel voor ogen hebben en het gevoel hebben een zinvolle bijdrage te leveren aan het geheel;
  • Zich veilig voelen en zich gesteund voelen door hun organisatie, leidinggevende en collega’s;
  • Zelf invloed hebben op de uitvoering van het werk;
  • De tools krijgen waarmee ze zichzelf kunnen zijn en hierdoor al hun talenten gaan gebruiken. Hierdoor kunnen ze zich voortdurend ontwikkelen in een omgeving die bij hen past.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment