Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

DISC is veel meer dan een kleurentest voor teams

Veel organisaties komen niet verder dan DISC alleen in te zetten als ‘kleurentest’ om hun team(s) in kaart te brengen. Wie is er rood, geel, groen of blauw? Op zich is daar niets mis mee, alleen is dit slechts het topje van de ijsberg en heeft DISC veel meer te bieden.

DISC geeft inzicht in de voorkeuren van gedrag en communicatie

DISC bestaat in de basis uit twee assen. INDIRECT tegenover DIRECT en TAAKGERICHT tegenover MENSGERICHT. De eerste as (indirect/direct) geeft de snelheid en kracht aan waarmee iemand communiceert. Ben je meer indirect (introvert) dan ben je wat bedachtzamer, rustiger en wil je even nadenken voordat je wat zegt. Ben je meer direct (extravert) dan geef je sneller antwoord en ben je verbaal, en ook qua lichaamshouding, meer aanwezig.

De tweede as (taakgericht/mensgericht) geeft aan hoe gunstig of wantrouwig iemand reageert op zijn omgeving. Ben je meer taakgericht (controlerend) dan laat je je meer leiden door feiten en argumenten en wantrouw je de situatie enigszins totdat het tegendeel bewezen is. Ben je meer mensgericht (relaterend) dan kies je meer op gevoel en geef je eerder het vertrouwen aan anderen. Combineer je beide assen dan krijg je de 4 basis temperamenten/stijlen van DISC:

 • Dominant: Direct/extravert en taakgericht/controlerend. Direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
 • Interactief: Direct/extravert en mensgericht/relaterend. Hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
 • Stabiel: Indirect/introvert en mensgericht/relaterend. Betrokken, bescheiden, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
 • Consciëntieus: Indirect/introvert en taakgericht/controlerend. Denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Iedereen heeft alle stijlen in zich. Het is uiteindelijk de totale score van de individuele DISC stijlen die bepalend zijn voor iemands voorkeuren in gedrag en communicatie.

DISC geeft de communicatie volgorde aan

Het DISC model geeft ook aan hoe je het beste met iemand kan communiceren en welke volgorde je daarbij het beste kan gebruiken. Gaat het meer om de wat, de wie, de hoe of juist de waarom?

 • De D-stijl moet je richting geven. Hij wil graag zelf beslissen. Je moet kort en krachtig communiceren. De WAT is hierbij belangrijk: wat wil je van mij, wat gaan we doen, wat heb ik eraan?
 • De I-stijl moet je erkenning geven. Hij wil graag kunnen beïnvloeden. Je moet hem enthousiasmeren, complimenten geven. De WIE is hierbij belangrijk: wie is er nog meer bij betrokken, wie heeft het nog meer, met wie gaan we het doen?
 • De S-stijl moet je instructie geven zodat hij kan gaan uitvoeren. De S wil graag aan de slag. Je moet hem wel stap voor stap vertellen wat je wil, liefst op een vriendelijke manier. De HOE is het allerbelangrijkste: hoe wil je dat ik het doen, hoe gaan we het doen?
 • De C-stijl moet je informatie geven, liefst zo gedetailleerd mogelijk. Hij is kritisch en wil eerst bedenken en zijn eigen analyse maken. Verwacht dus niet direct een antwoord. De WAAROM is essentieel: waarom vraag je dat? Waarom is dit de beste keuze?

DISC meet bewust en onbewust gedrag

Een goede DISC analyse meet in ieder geval 2 patronen. Allereerst meet DISC het onbewuste gedrag. Dit zijn iemands onbewuste drijfveren die voortkomen uit natuurlijke behoeften. Gaat iemand het ‘gevecht’ en de confrontatie met je aan (op een directe of indirecte manier) of ‘vlucht’ en vermijd iemand bij voorkeur de confrontatie (op een directe of indirecte manier).

En ten tweede meet DISC het bewuste gedrag. Dit is de rol, of masker, waarmee iemand zich laat zien. Wanneer de omstandigheden minder gunstig worden (b.v. bij vermoeidheid, werkdruk of stress) laten mensen meer onbewust gedrag zien. Dan valt het masker af.

Als er veel verschil tussen bewust en onbewust gedrag is dan geeft dit vaak energieverlies aan. Het kost namelijk veel moeite om lange tijd een rol te pakken die niet helemaal bij je past.

DISC als energiemeter

Een goede DISC grafiek is niets meer en minder dan een energiemeter die aangeeft hoeveel energie een bepaalt type gedrag kost.

 • Hoe hoger de D-score hoe meer vastbesloten en agressief iemand reageert op veranderingen. Een D wil de controle houden. Niet of onvoldoende kunnen beslissen, of trage besluitvorming, kost een D veel energie. Een lage D-score geeft vaak aan dat iemand van nature moeite heeft met assertiviteit en grenzen stellen.
 • Hoe hoger de I-score hoe meer invloed iemand wil hebben op anderen via verbale vaardigheden en warmte. Een I wil gezien worden. Geen praatje kunnen maken of zijn omgeving niet kunnen beïnvloeden, kost de I veel energie. Een lage I-score laat vaak zien dat iemand de neiging heeft om stiller te zijn.
 • De S-score meet de capaciteit en de wil tot aanpassing aan veranderingen in de omgeving. Een S wil vooral veiligheid. Hoge S’en hebben een hekel aan plotselinge veranderingen en dit kost hen veel energie.
 • Een hoge C-score karakteriseert het verlangen naar orde, precisie en accuraat handelen. Een C is op zoek naar garanties. Ze zijn van nature wantrouwig. Onvoldoende informatie, weinig structuur en geen controle hebben kost veel energie.

De toepassing van DISC: veel meer dan een kleurentest voor teams

DISC is zowel individueel als voor teams te gebruiken. Individueel krijg je meer inzicht in de voorkeuren en behoeftes achter gedrag. Bij teams gaat het vooral over de optimale samenstelling en elkaar beter leren begrijpen waardoor je meer op dezelfde golflengte met elkaar kan communiceren. Hierdoor begrijp je elkaar veel beter!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

3 comments… add one

Leave a Comment