Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Wat zijn competenties? Betekenis en competentielijst met voorbeelden

Competenties zijn vaardigheden die te leren en te ontwikkelen zijn. De betekenis van een competentie is het vermogen of de kennis om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem juist op te lossen. In dit artikel staat naast een uitleg over competenties ook een competentielijst met voorbeelden van de meest voorkomende competenties op het gebied van gedrag, werk en loopbaan.

Wat zijn competenties?

Een competentie is een vermogen, vaardigheid of kwaliteit die je kan ontwikkelen. Het verschil tussen een talent en een competentie is dat een talent aangeboren is, en een competentie niet. Deze ontstaan door intensief en doelbewust leren en oefenen.

Er zijn gedragscompetenties, competenties voor werk en loopbaan, onderwijs en studie, maar ook competenties voor hobby of in de sport. Veel organisaties hanteren een competentielijst (competence framework) met de competenties waarin zij graag hun medewerkers willen zien groeien en ontwikkelen. Dit is dan ook vaak onderdeel van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken.

Ook is het aan te raden om competenties op je CV te vermelden.

Competenties ontwikkelen

Competenties zijn te leren en te ontwikkelen. Wel is het zo dat de competenties waar je van nature al goed in bent, en een talent voor hebt, gemakkelijker kan ontwikkelen dan de competenties waar je het talent of kwaliteit niet voor hebt. En soms zal je moeten accepteren dat niet alle competenties voor jou zijn weggelegd, en dat je beter jouw energie kan steken in de competenties die jou beter afgaan.

Zo zal iemand die van nature al assertief is hier geen moeite voor hoeven te doen, en iemand die dat niet is zijn assertiviteit bewust, stap voor stap, moeten ontwikkelen.

Competentielijst met voorbeelden van competenties voor gedrag, werk en loopbaan

Er zijn duizenden verschillende competenties. In deze competentielijst vind je voorbeelden van de meest voorkomende competenties voor gedrag, werk en loopbaan:

Aanspreken (op gedrag) Flexibiliteit Oordelingsvermogen
Aanpassingsvermogen Gespreksvaardigheid Organisatiesensitiviteit
Aansturen Gevoeligheid Organiseren
Accuratesse Groepsgericht aansturen en leiderschap Overwicht
Adviseren Helicopterview Plannen
Afstand bewaren Individugericht aansturen en leiderschap Presenteren
Ambitie Informatieanalyse Prestatiemotivatie
Analytisch vermogen Initiatief Prioriteiten stellen
Anticiperen Inlevingsvermogen Pro activiteit
Assertiviteit Innovatie & vernieuwingsgerichtheid Probleemanalyse
Authenticiteit Integriteit Probleem oriëntatie
Autonomie Interpersoonlijke sensitiviteit Resultaatgerichtheid
Acquisitie Intuïtie Samenbindend leiderschap
Beargumenteren Inzet Samenwerken
Besluitvaardigheid Klantgerichtheid Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Bestuurssensitiviteit Kostenbewust handelen Servicegerichtheid
Betrokkenheid Kritisch denken Snel schakelen
Coachen Kwaliteitsgerichtheid Sociaal leervermogen
Coachend leidinggeven Leervermogen Sociabiliteit
Cognitief leervermogen Leidinggeven Stressbestendigheid
Collegialiteit Loyaliteit Taakgericht aansturen
Commercieel inzicht Luisteren Taakgericht leiderschap
Commitment Managementvaardigheden Tactisch gedrag
Communicatie Marktgerichtheid Tactisch schakelen
Computervaardigheid Mensgericht leiderschap Teambuilding
Conceptiele flexibiliteit Mensenkennis Timemanagement
Consciëntieuze houding Methodisch onderzoek Toewijding
Conflicthantering Milieubewustzijn Trouw
Confronteren Mondelinge presentatie Vasthoudendheid
Creativiteit & vindingrijkheid Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden Verandervermogen
Delegeren Motiveren Verantwoordelijkheid
Didactische vaardigheden Netwerkvaardigheid Vergaderen
Discipline Objectiviteit Verkopen
Discussiëren Observeren Vernieuwingsinzicht
Diversiteit hanteren Omgevingsbewustzijn Vindingrijkheid
Doelen stellen Omgaan met details Visie (ontwikkelen)
Doelgerichtheid Omgaan met werkdruk Voortgangsbewaking
Doelgericht besturen Onafhankelijkheid Zelfkennis
Doorvragen Onderhandelen Zelfmanagement
Doorzettingsvermogen Ondernemerschap Zelfinzicht
Draagvlak creëren Ontwikkeling van medewerkers Zelfontwikkeling
Durf Oplossingsgerichtheid Zelfstandigheid
Empathie Optreden Zelfsturing
Energie Organisatiegericht aansturen Zelfreflectie
Expertise Organisatieloyaliteit Zelfvertrouwen
Feedback geven Omgevingsbewustzijn Zorgvuldigheid
Feedback ontvangen Overtuigingskracht

 

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment