Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

De logische niveaus van leren, veranderen en communiceren

We zijn ons vaak alleen maar bewust van de uitdagingen en problemen die we in ons leven ervaren en hoe wij hierop reageren. Dit is logisch, want deze twee lagen van onze gewaarwording (de omgeving en ons gedrag) zijn voor ons het meest zichtbaar. Er zijn echter meer lagen of niveaus die ons denken en handelen bepalen, én verklaren. Gezamenlijk noemen we ze de logische niveaus van leren, veranderen en communiceren.

Door deze diepere lagen van ons handelen te onderzoeken komen we vaak tot verhelderende inzichten en kunnen we een gewenste verandering krachtiger en met minder energie tot stand brengen. Een verandering op een hoger niveau werkt namelijk door op de lagere niveaus. Net als bij dominosteentjes die je op een rij zet, zal een tik tegen het voorste steentje ook effect hebben op het laatste steentje in de rij.

De 6 logische niveaus

Het model van de logische niveaus werd bedacht door de antropoloog Gregory Bateson, en later verder uitgewerkt door Robert Dilts. Het beschrijft 6 niveaus waarin we ons dagelijks bewegen bij alles wat we doen.

Omgeving

Dit is het laagste niveau van het model. Het is de omgeving waarin we ons bevinden, de context, het probleem wat we ervaren of de feedback die we krijgen. Kortom dit is de huidige situatie, de uitkomst van onze ervaring of datgene wat we graag willen (veranderen) in ons leven.

Gedrag

Binnen de omgeving gedragen we ons op een bepaalde manier. Dit is hetgeen wat we doen of zeggen. Dit kan zich uiten in alle vormen van gedrag: van onzeker tot zeker, van sub-assertief tot assertief, van stil tot spraakzaam, van afwachtend en bedachtzaam tot adequaat de leiding nemen.

Capaciteiten

Het niveau capaciteiten gaat het over de competenties, kwaliteiten en talenten die je inzet of de hulp die je inroept (in een bepaalde omgeving/situatie en bij een type gedrag), maar ook degene die je wil leren.

Overtuigingen

Overtuigingen gaan over hetgeen wat je over jezelf, de ander of de situatie geloofd of wil geloven. Dit kan ook een belangrijke waarde in je leven zijn.

Identiteit

Wie ben ik? Identiteit gaat over hoe je over jezelf ziet als persoon. Het is de rol die je pakt, of de mentale ‘hoed’ die je opzet of ‘jas’ die je aantrekt.

Missie

Missie is het hoogste logische niveau. Dit niveau gaat over zingeving, je missie en doel, maar ook over je belangrijkste drijfveren en de waarom bij alles wat je doet. Missie gaat over de reden van jouw bestaan en hoe je het beste tot je recht komt.

De logische niveaus aan elkaar verbinden

Wanneer je de logische niveaus aan elkaar verbindt ontstaat een model waarmee je inzicht krijgt in alle niveaus en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Je kan hierdoor een gewenste verandering krachtiger en met minder energie tot stand brengen. Of juist zichtbaar maken waarom een verandering tot op heden niet is gelukt, en wat nodig is om deze wel te laten slagen.

Wil je de logische niveaus onderzoeken dan kan je hierbij starten vanaf missie, stap voor stap naar omgeving, alsmede vanuit omgeving naar missie (en weer terug). Door alle niveaus op deze manier te bekijken en te onderzoeken ontstaan diepgaande inzichten die je leven kunnen transformeren.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment