Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Assertief betekenis: zelfverzekerd en zelfbewust opkomen voor jezelf

De betekenis van assertief zijn is zelfverzekerd en zelfbewust opkomen voor jezelf zonder een ander te kwetsen. Dit betekent grenzen stellen, zelfvertrouwen tonen, en vooral ook goed communiceren zodat je jouw omgeving op een juiste manier weet te beïnvloeden zonder jezelf hierin te verliezen.

Assertief betekenis

Als je een lijn zou tekenen met sub assertief (niet assertief) aan de ene kant en agressief (veel té assertief) aan de andere, dan zit assertief precies in het midden. Het gaat om de balans.

  • Sub assertief betekenis: Als je te weinig assertief bent heet dit sub assertief. Je vermijdt dan conflicten, durft geen nee te zeggen en laat je makkelijk de mond snoeren.
  • Assertief betekenis: Je bent assertief als je verzekerd en zelfbewust voor jezelf op durft te komen, én jezelf durft te zijn. Niet te weinig en niet te veel. Precies goed!
  • Agressief betekenis: Té assertief zijn en je te dominant opstellen. Weinig ruimte aan anderen geven en weinig respect voor anderen en hun mening hebben.

Assertiviteit = communicatieve vaardigheden + zelfvertrouwen

Assertiviteit is altijd een combinatie van goede communicatieve vaardigheden én voldoende zelfvertrouwen. De één kan niet zonder de ander. Assertief zijn betekent dat je:

  • Grenzen durft te stellen en deze aan te geven, én nee durft te zeggen als je iets niet wil.
  • Feedback en complimenten durft te geven, én deze kan ontvangen.
  • Eigen wensen kan formuleren, en uitspreken.
  • Jouw mening durft te geven, en niet zeggen wat je denkt dat een ander graag wil horen.
  • Je emoties durft te uiten.
  • Voldoende ruimte kan innemen en niet wegloopt voor moeilijke situaties.

Wanneer je assertief wil zijn zonder zelfvertrouwen dan blijft het een trucje wat je veel energie kost om vol te houden. Bovendien komt het niet erg geloofwaardig over. Je bent dan niet congruent omdat jouw woorden niet in overeenstemming zijn met hoe je je voelt, wat je daarbij denkt en wat jouw lichaamstaal laat zien.

Communicatieve vaardigheden

Goede communicatieve vaardigheden zijn (verder) te ontwikkelen, door inzicht te krijgen in de manier waarop communicatie ‘werkt’. Communicatie is namelijk niets anders dan het omzetten van een gedachte of gevoel in woorden en lichaamstaal.

Leer je eenmaal hoe dit werkt, welke handvatten en tools je hierbij kan gebruiken, welke patronen er zijn, én leert af te stemmen op de communicatie en gedragsstijl van de ander, dan kan je dit bij iedereen en iedere situatie toepassen.

Afstemmen

Mensen verschillen van elkaar. Ieder heeft zo zijn eigen manier dan doen. Door te leren welke behoefte er achter iemands communicatie en gedragsstijl zit, kun je gaan afstemmen op deze stijl. Hiermee haal je de ruis uit de communicatie waardoor je elkaar beter gaat begrijpen. En hoe beter en duidelijker je iets zegt, des te gemakkelijker het voor de ander is om jou te begrijpen.

Assertief betekenis: zelfverzekerd en zelfbewust opkomen voor jezelf

Zelfvertrouwen is een noodzakelijk onderdeel van assertiviteit. Zelfvertrouwen krijg je vanuit een gezonde basis zelfkennis, en door deze stap voor stap om te zetten in de positieve overtuiging dat jouw eigen talenten en kwaliteiten tot hun recht mogen komen: Kortom: Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen!

Hoe eerder je van jezelf mag zijn wie je bent, jezelf kan waarderen voor wie je bent, trots kan zijn op waar jij goed in bent, en dit ook van jezelf mag laten zien; des te zelfverzekerd en zelfbewust je zal overkomen. Dat is pas assertief!

Tot slot: De betekenis van assertief zijn is niet voor niets zelfverzekerd en zelfbewust opkomen voor jezelf. Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw grenzen en niemand anders. Pas als jij jouw grenzen aangeeft, en jouw mening durft te geven, dan pas zullen anderen daar rekening mee gaan houden.

Assertiviteit is te leren

Niet iedereen is van nature assertief. De meeste mensen zullen dit moeten leren. Wil jij dit ook, volg dan de zelfvertrouwen en assertiviteitstraining, of lees de andere artikelen over assertiviteit op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment