Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Stabiel en groen: De S-stijl van DISC

De S-stijl van DISC staat voor stabiel en zacht groen. Een typische S is bescheiden, dienstbaar, sociaal, gevoelig, oprecht, informeel, geduldig, begripvol en bedachtzaam.

Waar staat de S-stijl van DISC voor?

Met een DISC analyse meet je de 4 DISC stijlen/temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De S-score uit deze analyse meet hoe iemand zijn eigen tempo bepaald of reageert op veranderingen. Hoe hoger de S-score hoe bedachtzamer iemand is en hoe actiever hij/zij zich zal verzetten tegen (plotselinge) veranderingen. Hoe lager de S-score hoe hoger het tempo en hoe actiever iemand zoekt naar veranderingen.

Verder is iemand met een hoge S-score: introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, bescheiden, attent, een teamplayer, zoekt harmonie en is wat gesloten.

Stabiel en groen: Kwaliteiten en valkuilen van de hoge S

Zet de hoge S aan een taak en hij maakt het af. Uitvoeren is zijn ding, liefst stap voor stap. Hij denkt logisch na en houdt van een persoonlijke, niet opdringerige, benadering. Hij zal niet snel om waardering vragen, ook al heeft hij daar behoefte aan. Hij houdt niet van plotselinge veranderingen en heeft een hekel aan conflictsituaties, De S stelt zich graag in dienst van anderen, is bescheiden en een teamplayer, en houdt van kalmte en rust.

Kwaliteiten Valkuilen
Aanpasbaar Grenzeloos
Begripvol Goedpraten
Behulpzaam Bemoeizuchtig
Bescheiden Onzichtbaar
Betrouwbaar Saai
Dienstbaar Onderdanig
Geduldig Traag
Genuanceerd Geen stelling innemen
Gevoelig Overgevoelig
Goede luisteraar Weinig woorden
Harmonieus Conflict vermijdend
Loyaal Afhankelijk
Oprecht Te eerlijk
Relaxed Afwachtend en passief
Rustig Gesloten
Stabiel en evenwichtig Behoudend
Teamspeler Onopvallend
Vriendelijk en welwillend Te welwillend
Zorgzaam Wegcijferen

De S onder stress

Wanneer de S minder goed in zijn energie zit, onder druk staat of wanneer stress een rol speelt komen de scherpe kanten van S-stijl naar voren. Het zacht groen wordt dan harder. Hij kan dan:

 • Inflexibel worden.
 • Gaan twijfelen.
 • Koppig en zeer voorzichtig worden.
 • Ongeconcentreerd en nog behoedzamer worden dan hij van nature al is.
 • Zich terug gaan trekken.
 • Oordelend en koel worden.
 • Een onderdanige houding aannemen en zich ergens te makkelijk bij neerleggen.
 • Piekeren (hardop) over goed en slecht.

De S ervaart vooral stress bij een onpersoonlijke behandeling, plotselinge veranderingen, schending van hun normen en waarden en anderen die commanderen.

Bij frustratie, wanneer de stress te hoog is, gaat de S de strijd aan (gaat nog meer zijn best doen) en toont agressie.

Onderliggende behoeften en angsten van de hoge S

Wil graag Onderliggende angst
Instructie Onduidelijke situaties
Stabiliteit en zekerheid Conflict
Waardering en oprechtheid Niet goed genoeg zijn
Een rustige, vertrouwde omgeving Te snelle veranderingen / Verlies van zekerheid en stabiliteit

Ideale omgeving voor de S

De S is in zijn element als hij duidelijke kaders heeft, in een rustige en stabiele omgeving zonder conflicten, en zijn relatie-gerichtheid kan gebruiken. Iemand met een hoge S:

 • Wil graag langdurige relaties opbouwen met een kleine groep mensen.
 • Vindt het belangrijk om te worden geaccepteerd door de groep waarin hij of zij zich in bevindt en wil graag worden betrokken bij hetgeen gebeurt binnen die groep.
 • Geeft de voorkeur aan 1 op 1 contact in relaties en vindt het prettig als de rol van de ander voorspelbaar is.
 • Geeft de voorkeur aan meer informele, ingetogen relaties.
 • Hecht waarde aan de mening van een expert.
 • Streeft naar stabiliteit in zijn of haar leven door te conformeren, in te stemmen en het anderen naar de zin te maken.
 • Geeft de voorkeur aan een actieve rol in groepsverband.
 • Vindt het prettig om routinematig dingen te doen/activiteiten te verrichten.
 • Communiceert het liefst met partner of vrienden in een conflictvrije of spanningsvrije omgeving.
 • Wil graag volgens duidelijk omlijnde en stapsgewijze procedures activiteiten voltooien.
 • Streeft naar oprechte waardering en acceptatie.
Wat geeft energie Wat kost energie
Met familie samenzijn Drukke hectische omgeving
Harmonie Conflicten en spanningen
Rust, niets ‘moeten’ Nieuwe mensen en situaties
Voorspelbaarheid Verrassingen en spontane acties
Routine en ritme Ad hoc beslissingen
Tijd om te wennen Kritiek
Stabiele relaties Van de hak op de tak springen
Stap voor stap benadering Felheid, boosheid
Persoonlijke waardering Onduidelijkheid, niet weten waar je aan toe bent

Communiceren met de S-stijl

De S-stijl heeft een vriendelijke uitstraling en is een echte luisteraar. Hij is loyaal, attent, servicegericht, beleefd en bescheiden. Hij houdt zich wat op de achtergrond en stelt het nemen van een besluit het liefst even uit.

Stel hem eerst op zijn gemak en vertel vervolgens, op een rustige en niet bedreigende manier, wat je wilt. De S wil instructie en vooral weten HOE hij het moet doen. Hij houdt niet van plotselinge veranderingen en zal alleen een keus maken als hij voldoende zekerheid heeft.

Wat je het beste kan doen Wat je beter kunt laten
Neem de tijd Van de hak op de tak springen
Stel ‘hoe’ vragen Directief praten
Benadruk service aspecten Snel willen zijn
Doorvragen
Focus op zekerheden

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

(Met dank aan Q4 Profiles voor een aantal beschrijvingen van de Stabiele DISC stijl)

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

6 comments… add one

Leave a Comment