Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Consciëntieus en blauw: De C-stijl van DISC

De C-stijl van DISC staat voor consciëntieus en helder blauw. Een typische C is formeel, gestructureerd, logisch, analytisch, precies, wil controle, is objectief, perfectionistisch en weloverwogen.

Waar staat de C-stijl van DISC voor?

Met een DISC analyse meet je de 4 DISC stijlen/temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De C-score uit deze analyse meet hoe iemand reageert op regels, procedures en beperkingen. Een hoge C volgt de regels gesteld door derden. Bij een lage C-score zal iemand pogen om zijn/haar eigen regels en procedures te bepalen.

Verder is iemand met een hoge C-score: introvert en een controlerende denker, een observator, afwachtend, precies, gesloten en wil privacy.

Consciëntieus en blauw: Kwaliteiten en valkuilen van de hoge C

De hoge C is goed in het bedenken en analyseren. Hij wil informatie hebben, en het proces kennen, om een keuze te kunnen maken. Hij gaat hierin behoedzaam te werk. Hij doet dingen het liefst zelf zodat hij weet dat het aan zijn hoge standaard zal voldoen. Een C wil laten zien dat hij nauwkeurig is en zal niet snel een fout maken. Kritiek kan hij daarom minder verdragen.

Kwaliteiten Valkuilen
Analytisch Gevoelsarm
Consciëntieus Procedureel, alles volgens de regeltjes doen
Detaillistisch Mierenneuken
Bedachtzaam Afstandelijk
Diplomatiek Risicomijdend
Feitelijk Gevoelloos
Formeel Gesloten
Gedisciplineerd Dwang neurotisch
Gestructureerd Star
Kritisch Over kritisch, pietluttig
Logisch Onpersoonlijk en afstandelijk
Nauwkeurig en gedetailleerd Perfectionistisch
Objectief Defensief
Ordenend Star
Perfectionistisch De lat te hoog leggen
Precies en gedetailleerd Pietluttig
Systematisch Onpersoonlijk en procedureel
Weloverwogen Besluiteloos

De C onder stress

Wanneer de C minder goed in zijn energie zit, onder druk staat of wanneer stress een rol speelt komen de scherpte kanten van de C-stijl naar voren. Het helder blauw wordt dan koel en koud. Hij kan dan:

 • Over kritisch en cynisch worden.
 • Overbezorgd worden omtrent de uitkomsten.
 • Door blijven vragen en de neigen hebben alles te wikken en te wegen, en over te analyseren.
 • Uitgesproken pessimistisch worden, snel aangebrand zijn.
 • Defensief en afstandelijk reageren.
 • Zich terugtrekken en erg stil worden.
 • Wordt inactief en haatdragend, en veroorzaakt daarmee het voorspelde (eigen) falen.

Gebrek aan informatie en richting, impulsiviteit en ondoordachte veranderingen/aanpassingen kunnen de C veel stress geven. En geef een C geen (onterechte) kritiek want dan is het helemaal gedaan…

Bij frustratie, wanneer de stress te hoog is, gaat de C hard praten en laat van zich horen (kan dan emotioneel uit de hoek komen).

Onderliggende behoeften en angsten van de hoge C

Wil graag Onderliggende angst
Informatie Geen controle hebben
Accuratesse en precisie Kritiek krijgen, falen en fouten maken
Hoge maatstaven Te weinig kwaliteit
Logica, systematiek Over gevoelens moeten praten

Ideale omgeving voor de C

De C is in zijn element als hij kritisch kan zijn en ruimte heeft om in alle rust na te kunnen denken en meer kwaliteit dan kwantiteit kan leveren. Iemand met een hoge C:

 • Voelt zich prettig in de rol van observant en vergaart liever informatie voordat relaties worden aangegaan.
 • Voelt zich prettig als anderen het initiatief nemen in sociale omgang.
 • Vindt het belangrijk om discreet en tactvol te kunnen zijn en vermijdt daarom het bespreken van gevoelige, persoonlijke kwesties.
 • Geeft de voorkeur aan een serieuze en wantrouwende houding ten opzichte van anderen en schenkt pas vertrouwen als anderen zichzelf hebben bewezen.
 • Laat liever niet zichzelf zien. Laat pas meer van zichzelf zien in een vertrouwde setting die veilig aanvoelt. Is van nature op zijn of haar hoede als zelfbescherming.
 • Geeft de voorkeur aan samenzijn met vertrouwde vrienden die hebben laten zien dat ze de vriendschap waard zijn.
 • Neemt het liefst deel aan georganiseerde activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses.
 • Wil graag meer weten van dingen of zaken, zeker als deze zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen.
 • Praat het liefs over feiten, niet over gevoelens.
 • Geeft de voorkeur aan conflictvrije omgevingen en relaties.
Wat geeft energie Wat kost energie
Tijd om na te denken Impulsief beslissen
Onderzoeken en analyseren Bluffen en beloften maken die niet kunnen worden nagekomen
Alleen zijn Steeds mensen in de buurt, niet kunnen terugtrekken
Het juiste kunnen doen Fouten niet kunnen voorkomen
Controleren en checken Onvoorbereid, zonder planning of structuur dingen doen
Voorbereiden Intense en emotionele gesprekken of contacten
Niet hoeven delen van gevoelens Conflicten en ruzies
Gedetailleerd zijn Informele, spontane omgeving
Formele, zakelijke omgeving Blind vertrouwen geven

Communiceren met de C-stijl

De C -stijl is feitelijk, formeel en wat afstandelijk. Zijn uitdrukking is niet zo expressief en hij kan wat stoïcijns overkomen. Hij maakt graag zijn eigen analyse en wil hiervoor uitgebreide informatie. Hij is wat argwanend, wil garanties en beslist op basis van feiten. Eerst zien dan geloven.

Hij is allergisch voor iemand die te druk en met veel te veel energie bij hem ‘binnenkomt’. Breng het rustig, geef voldoende feiten en hou wat afstand. Hij is vooral gevoelig voor de WAAROM achter je verhaal.

Wat je het beste kan doen Wat je beter kunt laten
Focus op feiten en informatie Persoonlijk worden
Luister actief Onder tijdsdruk zetten
Beantwoord de ‘waarom’ vragen Details achterwegen laten
Geef garanties
Bevestig de gemaakte afspraken

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

(Met dank aan Q4 Profiles voor een aantal beschrijvingen van de Consciëntieuze DISC stijl)

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

6 comments… add one

Leave a Comment