Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Dominant en rood: De D-stijl van DISC

De D-stijl van DISC staat voor dominant en vurig rood. Een typische D is doortastend, doelgericht, gedreven, assertief, resoluut, competitief, beslist en kortaf.

Waar staat de D-stijl van DISC voor?

Met een DISC analyse meet je de 4 DISC stijlen/temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De D-score uit deze analyse (Dominant) meet hoe iemand problemen oplost of uitdagingen accepteert. Hoe hoger de D-score hoe assertiever iemand zal zijn bij het aanpakken van problemen en veranderingen. Hoe lager de D-score hoe meer iemand uitdagingen op een conservatieve manier zal accepteren en conflicten zal vermijden.

Verder is iemand met een hoge D-score: extravert, controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, heeft een hoog tempo en neemt de leiding.

Dominant en rood: Kwaliteiten en valkuilen van de hoge D

De hoge D is goed in het beslissen en wil winnen. Hij is een logische denker, neemt geen blad voor de mond, is resultaatgericht en wil de feiten en kernpunten weten. Hij wil graag zelf zijn eigen keuzes maken en de leiding nemen. Hij verwacht hoge prestaties, van zichzelf en van anderen. Conflicten gaat hij niet uit de weg!

Kwaliteiten Valkuilen
Avontuurlijk Risicovol
Assertief Agressief en fel
Autonoom Egocentrisch en egoïstisch
Beslisser en neemt de leiding Autoritair, commanderend, bazig
Besluitvaardig Dictatoriaal
Concurrerend Wedijverend
Confronterend Kwetsend, Intolerant, kort lontje
Direct, zegt waar het op staat Tactloos en brutaal
Daadkrachtig Drammerig
Dominant Veeleisend
Doelgericht Tunnelvisie
Doortastend Brutaal
Durver Overmoedig
Gedreven en gericht op uitdagingen Ongeduldig
Ondernemend en avontuurlijk Overmoedig en roekeloos
Prestatie en resultaatgericht Over lijken gaan
Snel Ongeduldig
Strijdlustig Aanvallend
Vasthoudend Drammerig
Zelfverzekerd Arrogant

De D onder stress

Wanneer de D minder goed in zijn energie zit, onder druk staat of wanneer stress een rol speelt komen de scherpe kanten van de D-stijl naar voren. Niet voor niets staat de D van DISC voor dominant en is de kleur vurig rood. Hij kan dan:

 • Agressief, ongeduldig en nerveus reageren.
 • Overbezorgd worden omtrent korte termijn resultaten.
 • Door gaan, ook als het fout lijkt.
 • Geïrriteerd zijn, een kort lontje hebben.
 • Egoïstische trekken vertonen.
 • Gaan dicteren of commanderen.
 • Te snel beslissen en anderen overrulen.
 • Tactloos, arrogant en bot overkomen.
 • De neiging hebben om te veel te eisen, van zichzelf en van anderen.

Wat bij een D vooral stress veroorzaakt is (de kans op) verliezen, besluiteloosheid, op safe spelen, ijdelheid, en een gebrek aan focus of leiderschap. Zeker wanneer anderen zich niet goed inzetten en de D daar geen invloed (meer) op kan uitoefenen.

Bij frustratie, wanneer de stress te hoog is, wordt de D stil en laat de beslissing over aan anderen. “Zeg jij het dan maar…”

Onderliggende behoeften en angsten van de hoge D

Wil graag Onderliggende angst
Richting Geen doel hebben
Succes Misbruikt worden
Resultaat Controle verliezen
Macht en controle Zelfwaardering verliezen

Ideale omgeving voor de D

De D is in zijn element als hij de vrijheid heeft om te kunnen beslissen, de uitdaging en competitie kan aangaan, kan brainstormen. Hij houdt niet van routine. Iemand met een hoge D:

 • Wil actief mee doen en graag winnen.
 • Wil het nut weten van een functie of een taak.
 • Wil tijd kunnen besteden aan persoonlijke interesses en hobby’s.
 • Speelt mee, maar niet noodzakelijk met anderen.
 • Praat graag over werk en functie.
 • Kiest vrienden proefondervindelijk uit.
 • Wil meerdere opties om uit te kiezen.
 • Wil meer aandacht besteden aan praktische zaken, minder aan emoties.
 • Biedt weerstand tegen het doen van dingen die hij of zij niet wil doen.
 • Geeft de voorkeur aan directe humor met een vleugje superioriteitsgevoel.
 • Wil leiding geven en invloed uitoefenen.
 • Zoekt de rol van initiator of natuurlijke leider bij sociale evenementen en activiteiten.
Wat geeft energie Wat kost energie
Actie ondernemen, fysieke inspanning leveren Stilstaan
In beweging komen Remmend gedrag
Uitdagingen opzoeken en aangaan Geen beslissing nemen, geen positie innemen
Doelen stellen met deadlines Doelloosheid
Beslissingen nemen en leiderschap laten zien Volgen, op de achtergrond blijven
Ambitieuze plannen maken Onverschilligheid
Doelen halen en problemen oplossen Geen invloed kunnen uitoefenen
Zichzelf niet kunnen laten gelden

Communiceren met de D-stijl

De D-stijl is assertief en houdt van een directe, kort en krachtige, benadering. Hij is resultaatgericht, neemt graag risico’s en heeft een wat ongeduldige uitstraling. Hij praat met een luide toon, geeft een stevige handdruk en zal kernachtig en stellig communiceren.

Draai er niet omheen en zeg gewoon waar het op staat. Een D houdt van de grote lijnen, wil richting, en wil vooral weten WAT je van hem wilt en WAT hij er aan heeft. Een D wil graag zelf kunnen beslissen dus geef hem dan ook een keus.

Wat je het beste kan doen Wat je beter kunt laten
Toon zelfvertrouwen Met veel details komen
Wees direct en to-the-point Vaag taalgebruik/er omheen draaien
Focus op resultaat Voor hem/haar beslissen
Kom met alternatieven
Geef een keuze mogelijkheid

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

(Met dank aan Q4 Profiles voor een aantal beschrijvingen van de Dominante DISC stijl)

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

7 comments… add one

Leave a Comment