Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

De DISC grafiek lezen: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus

De meeste mensen lezen in een DISC profiel vaak niet verder dan de beschrijvende tekst. Dat is eigenlijk zonde. Een DISC profiel is een geweldig instrument wat veel inzicht geeft in gedrag en communicatie, en de kracht ervan zit in de bijbehorende grafiek. Hier haal je nog meer informatie uit dan in de tekst alleen te lezen valt.

Wat meet een DISC?

Het DISC model meet iemands bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie. Dus de rol die iemand pakt en het natuurlijk gedrag dat iemand laat zien onder druk, of als hij of zij volledig zichzelf kan zijn.

Een DISC analyse begint altijd met een (online) vragenlijst waaruit per afzonderlijke DISC temperament (Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus) een score komt. Ieder temperament in deze score is even belangrijk. Niet alleen de hoogst scorende, maar ook de laagst scorende temperamenten geven informatie. De uitslag van deze analyse wordt in het DISC profiel weergegeven en uitgelegd. Laten we eerst naar de afzonderlijke DISC temperamenten kijken waar ze precies voor staan:

D-score: Dominant

De D-score meet hoe iemand problemen oplost of uitdagingen accepteert. Hoe hoger de D-score hoe assertiever iemand zal zijn bij het aanpakken van problemen en veranderingen. Hoe lager de D-score hoe meer iemand uitdagingen op een conservatieve manier zal accepteren en conflicten zal vermijden.

Verder is iemand met een hoge D-score: extravert, controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, heeft een hoog tempo en neemt de leiding.

I-score: Interactief

De I-score meet hoe een persoon anderen beïnvloed of interactie heeft met anderen. Hoe hoger de I-score hoe actiever iemand mensen opzoekt om de interactie aan te gaan en wil beïnvloeden via verbale vaardigheden. Hoe lager de I-score, hoe terughoudender iemand zal zijn bij het benaderen van anderen.

Verder is iemand met een hoge I-score: extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, een prater, impulsief en verbaal sterk.

S-score: Stabiel

De S-score meet hoe iemand zijn eigen tempo bepaald of reageert op veranderingen. Hoe hoger de S-score hoe bedachtzamer iemand is en hoe actiever hij/zij zich zal verzetten tegen (plotselinge) veranderingen. Hoe lager de S-score hoe hoger het tempo en hoe actiever iemand zoekt naar veranderingen.

Verder is iemand met een hoge S-score: introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, bescheiden, attent, een teamplayer, zoekt harmonie en is wat gesloten.

C-score: Consciëntieus

De C-score meet hoe iemand reageert op regels, procedures en beperkingen. Een hoge C volgt de regels gesteld door derden. Bij een lage C-score zal iemand pogen om zijn/haar eigen regels en procedures te bepalen.

Verder is iemand met een hoge C-score: introvert en een controlerende denker, een observator, afwachtend, precies, gesloten en wil privacy.

De DISC grafiek lezen

Iedere DISC grafiek is uniek en niet beter of slechter dan die van een ander. In de afbeelding bovenaan dit artikel zie je 3 verschillende DISC grafieken van mensen met ieder hun eigen unieke kwaliteiten en (mogelijke) valkuilen.

Een DISC grafiek meet bovendien hoeveel energie iemand heeft om per DISC temperament in te zetten. Je kunt een DISC temperament zowel over als ondervragen wat in beide gevallen kan leiden tot energieverlies. Je krijgt dus direct inzicht in wat bij iemand past, én en wat lastig voor iemand is. E.e.a. is natuurlijk ook afhankelijk van de context waarin iemand zich bevindt. De grafiek bestaat uit 2 onderdelen:

  • De gekleurde balken in de 4 DISC kleuren (rood is dominant, geel is interactief, groen is stabiel en blauw is consciëntieus) meet het natuurlijke gedrag. Dit is iemands reactie onder minder gunstige omstandigheden.
  • Het zwarte bolletje over de balken meet het gewenste gedrag. Dit is het masker wat iemand opzet of de rol die iemand pakt. Hier kiest iemand bewust voor.

Voorbeelden DISC grafieken lezen (zie afbeelding bovenaan dit artikel)

In de 1e grafiek zie je een persoon die erg mensgericht is (hoge I en S-score), vooral uitvoerend en dienstbaar bezig is, en voor wie het veel energie kost om assertief te zijn en grenzen te stellen (de hoge S en lage D-score versterken elkaar ook nog eens).

In de 2e grafiek zie je iemand die voornamelijk introvert is maar toch ook zijn grenzen kan stellen, al is het op een indirecte manier (D-score staat in het midden, hoge C). In zijn rol veel controlerend bezig is en minder in de uitvoering zit, maar het ook best wel lastig vindt om mensen te vertrouwen (hoge C-score in combinatie met een lage I-score).

En in de 3e grafiek zie je iemand die taakgericht is (hoge D-score met een iets minder hoge C) maar in zijn rol voornamelijk aan het beïnvloeden is (hoge I-score bij het gewenste gedrag), i.p.v. beslissen en richting geven wat meer natuurlijk voor hem is. Dit kost mogelijk veel energie.

Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Er zijn verschillende DISC instrumenten op de markt. Ik maak zelf gebruik van de DISC profielen van Q4 Profiles vanwege de duidelijke uitleg en uitmuntende kwaliteit. Het Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel is verder geoptimaliseerd naar de Nederlandse taal en culturele maatstaven. Een voorbeeld van het Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel is hier te downloaden.

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

9 comments… add one

Leave a Comment