Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Het gaat niet om wat je zegt maar om hoe je het zegt

De toon maakt de muziek, zeker als het om communiceren gaat. Het gaat niet zozeer om wat je zegt, maar meer om hoe je het zegt. Wat je ook zegt, en hoe goed je bedoeling ook is, de ontvanger bepaalt uiteindelijk of de boodschap zo is overgekomen zoals jij hem hebt bedoeld.

Effectief communiceren is dus nooit eenrichtingsverkeer en begint met goed afstemmen op de ander. Met afstemmen bedoel ik communiceren op een manier waarop er zo min mogelijk ruis in de communicatie zit en zorgen dat je op de juiste frequentie zit. Zo begrijp je elkaar veel beter!

Afstemmen met DISC

DISC is een geweldige tool die je helpt om beter af te stemmen op de ander. Je kijkt en luistert naar welke basisstijl de ander heeft en gaat meer vanuit de DISC taal van de ander spreken. Je kunt hiermee iemand niet alleen bereiken maar ook beraken! Als jij moeite doet om een ander beter te begrijpen dan nodig je de ander uit dit ook te doen bij jou.

Het DISC model bestaand uit 4 basisstijlen: D, I, S, en C en beschrijft de gedrags- en communicatiestijl van mensen:

 • Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
 • Interactief extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
 • Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
 • Consciëntieus introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Communiceren met de D-stijl – Dominant

De D-stijl is assertief en houdt van een directe, kort en krachtige, benadering. Hij is resultaatgericht, neemt graag risico’s en heeft een wat ongeduldige uitstraling. Hij praat met een luide toon, geeft een stevige handdruk en zal kernachtig en stellig communiceren.

Draai er niet omheen en zeg gewoon waar het op staat. Een D houdt van de grote lijnen, wil richting, en wil vooral weten WAT je van hem wilt en WAT hij er aan heeft. Een D wil graag zelf kunnen beslissen dus geef hem dan ook een keus.

Wat je het beste kan doen

 • Toon zelfvertrouwen
 • Wees direct en to-the-point
 • Focus op resultaat
 • Kom met alternatieven
 • Geef een keuze mogelijkheid

Wat je beter kunt laten

 • Met veel details komen
 • Vaag taalgebruik/er omheen draaien
 • Voor hem/haar beslissen

Communiceren met de I-stijl – Interactief

De I-stijl is enthousiast en graag zelf aan het woord. Hij is meestal positief/optimistisch, in voor nieuwe ideeën, trendgevoelig en houdt van een levendige conversatie. Hij heeft een intense manier van praten met een hoog tempo, goed van vertrouwen en laat zijn gevoel meewegen bij het nemen van beslissingen.

Zorg voor een hoog tempo en geef hem erkenning voor zijn bijdrage. Je moet de I enthousiast maken. De I wil vooral weten WIE het allemaal aangaat en WIE er nog meer bij betrokken zijn.

Wat je het beste kan doen

 • Hij of zij bepaalt het tempo
 • Wees open en enthousiast
 • Kom met voorbeelden
 • Luister aandachtig en word concreet
 • Focus op de persoonlijke klik

Wat je beter kunt laten

 • Met veel details komen
 • Je laten afleiden van de kern
 • Kortaf en onpersoonlijk worden

Communiceren met de S-stijl – Stabiel

De S-stijl heeft een vriendelijke uitstraling en is een echte luisteraar. Hij is loyaal, attent, servicegericht, beleefd en bescheiden. Hij houdt zich wat op de achtergrond en stelt het nemen van een besluit het liefst even uit.

Stel hem eerst op zijn gemak en vertel vervolgens, op een rustige en niet bedreigende manier, wat je wilt. De S wil instructie en vooral weten HOE hij het moet doen. Hij houdt niet van plotselinge veranderingen en zal alleen een keus maken als hij voldoende zekerheid heeft.

Wat je het beste kan doen

 • Neem de tijd
 • Stel ‘hoe’ vragen
 • Benadruk service aspecten
 • Doorvragen
 • Focus op zekerheden

Wat je beter kunt laten

 • Van de hak op de tak springen
 • Directief praten
 • Snel willen zijn

Communiceren met De C-stijl – Consciëntieus

De C -stijl is feitelijk, formeel en wat afstandelijk. Zijn uitdrukking is niet zo expressief en hij kan wat stoïcijns overkomen. Hij maakt graag zijn eigen analyse en wil hiervoor uitgebreide informatie. Hij is wat argwanend, wil garanties en beslist op basis van feiten. Eerst zien dan geloven.

Hij is allergisch voor iemand die te druk en met veel te veel energie bij hem ‘binnenkomt’. Breng het rustig, geef voldoende feiten en hou wat afstand. Hij is vooral gevoelig voor de WAAROM achter je verhaal.

Wat je het beste kan doen

 • Focus op feiten en informatie
 • Luister actief
 • Beantwoord de ‘waarom’ vragen
 • Geef garanties
 • Bevestig de gemaakte afspraken

Wat je beter kunt laten

 • Persoonlijk worden
 • Onder tijdsdruk zetten
 • Details achterwegen laten

Jouw manier van communiceren roept altijd een reactie op

De tonatie van je stem of de uitdrukking op je gezicht kan al heel bepalend zijn voor hoe de ander daarop reageert. Iedere actie van jou geeft weer een tegenreactie van de ander.

Als jij aan het woord bent, dan blijft de ander stil. Stel jij je afwachtend op, dan geef je dus de leiding aan de ander. Een gesloten vraag (een vraag waarop alleen ja of nee als antwoord mogelijk is) geeft weer een gesloten antwoord terug. Terwijl een open vraag uitnodigt tot een open antwoord.

Zit er ‘geweld’ in je communicatie dan krijg je ‘geweld’ terug. Een verbale ‘aanval’ geeft vaak een verdedigende, ontwijkende of terugtrekkende reactie. Of je krijgt een ‘tegenaanval’ terug. Sta jij meer open voor een gelijkwaardige dialoog, nieuwsgierig naar wat de ander te zeggen heeft, dan zal de ander dit ook doen.

Nog beter afstemmen

Tot slot nog enkele ezelsbruggetjes die je kan gebruiken voor een nog betere afstemming en communicatie:

 • Laat OMA wat vaker thuis en wees voorzichtig met het geven van een Oordeel en je ongevraagde Mening en Advies.
 • Smeer meer NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander.
 • Gebruikt LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen).

Meer ezelsbruggetjes zijn te vinden in het artikel ezelsbruggetjes voor communicatie: Anna meenemen en oma thuislaten.

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment