Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Waarom liegen mannen en vrouwen tegen hun partner

Elkaar kunnen vertrouwen is de basis van iedere relatie, des te pijnlijker is het dan als je partner liegt.

In mijn coachpraktijk krijg ik regelmatig cliënten die willen stoppen met liegen. Dit zijn zowel mannen als vrouwen. Ik ga dan met ze aan de slag om de oorzaak van het liegen aan te pakken, ze te leren ander gedrag in te zetten, en vaak ook anders te communiceren.

Maar waarom liegen mannen en vrouwen nu eigenlijk tegen hun partner, en wat kun je er zelf aan doen?

Waarom liegen mannen en vrouwen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mannen en vrouwen liegen. Mensen die liegen doen dit b.v. niet alleen om bewust de waarheid te verbergen, maar vaak ook omdat ze zich niet veilig genoeg voelen om eerlijk te zijn. Als reactie hierop kiest men dan vaak voor vluchtgedrag (liegen) wat voor korte termijn werkt. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom mensen liegen:

  • Liegen uit schaamte voor zwak gedrag.
  • Liegen om de ander niet te kwetsen of te beschermen (b.v. tegen slecht nieuws).
  • Liegen vanwege een negatief zelfbeeld.
  • Liegen tegen jezelf.
  • Liegen uit angst voor de (heftige) reactie van ander.
  • Liegen uit angst om een fout of misstap te verhullen.
  • Liegen om bewust de waarheid te verbergen.
  • Liegen uit gewoonte / uit het verleden.
  • Pathologisch / ziekelijk liegen.
  • Jouw partner spreek de waarheid, jij doet een aanname die niet juist is.

Mensen die liegen uit schaamte voor zwak gedrag

Mensen die liegen uit schaamte durven vaak niet toe te geven dat ze ergens zwak in zijn. Denk hierbij aan iemand die stiekem rookt of zich schaamt dat zijn financiën niet op orde zijn. Toegeven dat je zwak bent staat dan gelijk aan afgaan.

De oplossing begint vaak bij het toegeven aan jezelf dat je zwak mag zijn en als mens fouten mag maken. Als partner kun je de ander ondersteunen door er voor hem of haar te zijn en een veilige basis te bieden. Een heftige reactie van jouw kant zal alleen maar contraproductief werken en het gevoel van schaamte versterken.

Mensen die liegen om de ander niet te kwetsen of te beschermen

Als je liegt om de ander niet te kwetsen, of te beschermen, wil je de ander behoeden tegen de effecten van mogelijk negatief nieuws. Hierdoor zwak je misschien wel dingen af of vertel je een leugentje om bestwil. Een bekend voorbeeld is een vrouw die aan haar man vraag: “Vind je dat ik een dikke kont heb in deze broek?” Waarop de man kan antwoorden met “Nee hoor!”

De vraag is of je mensen werkelijk helpt door de waarheid, of jouw mening, voor ze te verbergen. Je beschermt iemand dan misschien op korte termijn, maar op de lange termijn is iemand beter af door eerlijk te zijn.

Mensen die liegen vanwege een negatief zelfbeeld

Sommige mannen, én vrouwen, willen zich beter voordoen dan ze zijn en liegen is dan een middel om een negatief zelfbeeld te compenseren. Denk hierbij aan dingen beter voor doen komen dan ze werkelijk zijn of dingen verzinnen die niet waar zijn. B.v. liegen over prestaties, salaris, verantwoordelijkheden op het werk of vrienden zijn met belangrijke mensen.

Je helpt ze het beste door ze regelmatig te laten weten dat ze goed zijn zoals ze zijn.

Mensen die liegen tegen zichzelf

Soms willen mensen de waarheid niet onder ogen zien. Denk hierbij b.v. aan een uitzichtloze financiële of werksituatie. Ze liegen dan tegen zichzelf. En als mensen tegen zichzelf al liegen, dan zullen ze diezelfde waarheid ook tegen een ander vertellen.

Mensen die liegen uit angst voor de (heftige) reactie van de ander

Deze kom ik vaak tegen. Mensen zijn dan juist bang om eerlijk te zijn omdat ze weten dat hun partner heftig of emotioneel kan reageren. Het is dan niet veilig genoeg in de waarheid te vertellen. In dit geval is het zaak dat beide partners aan de gang gaan met hun communicatie. Voor de ene partner is het zaak te werken aan zijn/haar assertiviteit, voor de ander om meer gedoseerd te communiceren.

Ook hier geldt dat je veiligheid moet creëren. Wees je als partner bewust van jouw reactie op de ander. Misschien vind jij het niet erg om heel direct en emotioneel te communiceren, maar voor jouw partner kan dit anders zijn. Ga in gesprek welke manier en vorm voor elkaar werkt.

Mensen die liegen uit angst om een fout of misstap te verhullen

Een fout of misstap is snel gemaakt. Fouten zijn nu eenmaal menselijk en als het om een misstap gaat laten veel mensen zich nu eenmaal sneller verleiden door korte termijn genot dan gewin op de lange termijn. Mensen liegen dan vaak uit angst voor de consequenties. Ze schamen zich vaak al en liegen is dan de minst pijnlijke optie.

Mensen die liegen om bewust de waarheid te verbergen

Sommige mannen en vrouwen zullen bewust liegen om de waarheid te verbergen. Denk hierbij aan een relatie die iemand heeft met een ander, criminele activiteiten, een verslaving, of een gokprobleem, waarbij hun partner het niet mag weten. In dit geval is iemand bewust bezig met het kwetsen van een ander.

Je partner gaat in dit geval ver over jouw grenzen heen. Realiseer je dat als jij geen of te weinig grenzen stelt, jouw partner meer de gelegenheid krijgt om door te gaan met het gedrag. Je partner zal waarschijnlijk pas stoppen als hij/zij echt geen andere keur meer heeft. Vaak is er dan al veel schade ontstaan en leed geleden.

Mensen die liegen uit gewoonte / uit het verleden

In sommige gevallen liegen mensen uit gewoonte of omdat dit een overlevingsmechanisme is uit het verleden. Er was vroeger (in iemands jeugd) geen veilige omgeving en dus was het veiliger om te liegen. Dit kan een ingesleten en onbewust patroon zijn geworden wat iemand in zijn volwassen leven nog steeds doet.

Belangrijk is dat iemand zelf wil veranderen. Als partner kun je hem of haar hierin ondersteunen.

Mensen die pathologisch / ziekelijk liegen

Voor pathologische leugenaars is het lastig te veranderen omdat het hier om een ziektebeeld gaat. Vaak is het liegen dan slechts 1 van vele symptomen uit een (persoonlijkheids)stoornis. Het is raadzaam om hier specialistische hulp voor te zoeken.

Voor een partner kan dit extra zwaar zijn. Zeker om te accepteren dat iemand misschien wel niet zal veranderen omdat het liegen uit een ziektebeeld voortkomt. Je zult dus extra op je grenzen moeten letten en na moeten gaan wat dit voor jou relatie gaat betekenen. “Wil ik dit nog wel?” is een vraag die waarschijnlijk naar boven gaat komen. Kijk of je met iemand hierover kan praten, je hoeft het niet alleen te doen.

Jouw partner spreek de waarheid, jij doet een aanname die niet juist is

Aannames kunnen voor vervelende situaties zorgen wanneer je ze niet checkt. Vaak zijn mensen er volledig van overtuigt: “Mijn partner liegt!” En bij alles wat hij of zij doet, of ontkent, raak je er steeds meer van overtuigt dat wat jij denkt de waarheid is.

Maar wat als het niet zo is? Dan zit het probleem niet bij jouw partner maar bij jou! Dan is het niet jouw partner die hulp moet zoeken, maar heb jij het nodige werk aan jezelf te doen.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment