Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Hoe stress ons gevoel en beoordelingsvermogen aantast

We gaan er vanuit dat ons gevoel niet liegt. We beoordelen een situatie en reageren daar weer op. Toch is dit niet altijd juist. Stress kan ons gevoel en beoordelingsvermogen namelijk aantasten waardoor we blind worden voor ons eigen gedrag.

We beoordelen de situatie altijd eerst op veiligheid

Voordat we iets doen beoordelen we de situatie altijd eerst op veiligheid. Dit is een ingebouwd en onbewust oerinstinct dat ervoor heeft gezorgd dat we als menselijk soort al vele honderdduizenden jaren hebben kunnen overleven.

Gevaarlijke en spannende situaties geven stress

Is de situatie veilig dan gaan we op onderzoek uit, we analyseren de situatie, communiceren op een open manier en gaan de dialoog aan. Dreigt er gevaar, ons lichaam signaleert dit vaak eerst op onbewust niveau, dan geeft dit stress en gaan alle alarmbellen af. Lagere hersenfuncties nemen het dan over (deze werken namelijk sneller en intelligentie is dan even niet nodig), we zetten ons schrap, gaan de strijd aan, we vluchten weg of we maken ons zo klein mogelijk. Alles wat nodig is om te overleven.

Is het gevaar geweken dan komen we normaal gesproken weer tot rust en herstelt ons lichaam zijn natuurlijke balans.

(Chronische) stress heeft een negatief effect op ons beoordelingsvermogen

Wanneer stress te lang duurt kan het chronisch worden. Naast de nodige risico’s voor onze gezondheid tast langdurige stress ook ons gevoel en beoordelingsvermogen aan doordat we blijven hangen in onze overlevingsmode: vechten, vluchten of bevriezen. We blijven onze omgeving dan zien als een bedreiging, ook als dit niet zo is.

Onverwerkt trauma (PTSS) geeft trouwens eenzelfde effect als chronische stress. Ook dan beoordelen we onze omgeving, en andere personen, alsof het trauma nog steeds een reëel gevaar is.

Wanneer ons gevoel en beoordelingsvermogen is aangetast

Wanneer ons gevoel en beoordelingsvermogen is aangetast reageren we meer primair, alsof iedere situatie en interactie een potentiele gevaarlijke situaties is:

  • De scherpe kanten van onze persoonlijkheid komen naar boven. We gaan b.v. anderen commanderen, over emotioneel reageren, inflexibel of over behoedzaam gedrag vertonen en anderen bekritiseren.
  • Meer alert, nerveus en op onze hoede zijn.
  • Defensief of juist offensief reageren.
  • Minder vertrouwen in anderen hebben.
  • Meer conflicten ervaren: zowel privé als op het werk.
  • We nemen niet altijd de beste beslissingen maar maken deze meer vanuit angst.
  • Vlucht of verstopgedrag. Minder weerbaar zijn, onverschilligheid en uitstelgedrag vertonen.
  • Een verminderd vermogen om met stress en spanning om te gaan.

De gevolgen van stress

Dit alles heeft een nadelig effect op de relaties die we onderhouden en de beslissingen die we nemen, zowel privé als op het werk.

Een slecht humeur komt de sfeer niet ten goede, conflicten roepen weer tegenreacties op, onverschilligheid en uitstelgedrag geeft frustratie bij anderen, en onnodige fouten of slechte beslissingen zorgen weer voor meer stress en onbegrip. Stress wordt hierdoor besmettelijk.

Stressreductie begint bij jezelf

Ondanks een samenleving die steeds meer druk op ons legt zijn er gelukkig steeds meer mensen die het gevaar van stress onderkennen. Belangrijk is wel om niet alleen aan symptoombestrijding te doen, maar ook om de oorzaak van stress aan te pakken.

Iemand die gestrest is doordat hij zichzelf wegcijfert en geen nee kan zeggen doet er goed aan te gaan werken aan zijn assertiviteit. Een workaholic moet leren meer rust te pakken en te werken aan een goede werk/privé balans, en iemand die stress krijgt van een baan die niet bij haar past zou veel beter tot haar recht komen wanneer zij werkt doet waar ze wel voldoening uit haalt.

Een goede aanpak van stress begint dus altijd bij jezelf. Door beter voor jezelf te zorgen en meer toe te geven aan jouw behoeften creëer je een gezonde basis waarin stress veel minder voeding krijgt.

TRE

Naast het wegnemen van de oorzaak kun je ook actief aan de gang om de reeds aanwezig stress en spanning uit je systeem te halen. TRE is hier een goede methode voor. TRE staat voor Tension, Stress & Trauma Releasing Exercises en bestaat uit een serie van 7 oefeningen die het lichaam helpen bij het ​​loslaten van stress, spanning en onverwerkt trauma (PTSS).

TRE activeert op een veilige manier een natuurlijk reflex mechanisme dat al trillend spierspanning losmaakt en het zenuwstelsel helpt kalmeren. Hierdoor wordt het lichaam gestimuleerd om terug te keren naar zijn natuurlijke staat van rust en balans. Meer informatie over TRE is te vinden op TRE oefeningen om spanning, stress en PTSS te verminderen.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment