Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

DISC karaktereigenschappen lijst

In dit artikel vind je een uitgebreide karaktereigenschappen lijst met hun sterke kanten en valkuilen, gerangschikt per DISC stijl: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus.

DISC

Het DISC model brengt iemands natuurlijke voorkeursstijlen en karaktereigenschappen in kaart. Zeg maar onze sterke kanten die we van nature bezitten, de kwaliteiten, en onze minder sterke kanten, de valkuilen. DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S en C) en is krachtig door zijn eenvoud.

Ieder mens vertoont namelijk gedrag dat beïnvloed is door alle vier de stijlen. Er is echter één stijl die overheerst in ons dagelijkse doen en laten, ondersteund door een secundaire stijl.

DISC karaktereigenschappen lijst

D-stijl: Dominant (direct en taakgericht)

Extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.

Sterken Valkuilen
Avontuurlijk Risicovol
Assertief Agressief en fel
Autonoom Egocentrisch en egoïstisch
Beslisser en neemt de leiding Autoritair, commanderend, bazig
Besluitvaardig Dictatoriaal
Concurrerend Wedijverend
Confronterend Kwetsend, Intolerant, kort lontje
Direct, zegt waar het op staat Tactloos en brutaal
Daadkrachtig Drammerig
Dominant Veeleisend
Doelgericht Tunnelvisie
Doortastend Brutaal
Durver Overmoedig
Gedreven en gericht op uitdagingen Ongeduldig
Ondernemend en avontuurlijk Overmoedig en roekeloos
Prestatie en resultaatgericht Over lijken gaan
Snel Ongeduldig
Strijdlustig Aanvallend
Vasthoudend Drammerig
Zelfverzekerd Arrogant

I-stijl: Interactief (direct en mensgericht)

Extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.

Sterkten Valkuilen
Aanwezig Opdringerig
Charmant Joviaal
Communicatief Geen ruimte geven aan anderen
Creatief Chaotisch
Energiek Druk
Enthousiast, in voor nieuwe ideeën Impulsief
Expressief en geanimeerd Aanwezig, uitbundig
Impulsief Snel afgeleid, ongestructureerd, ongeremd en chaotisch
Interactief en inspirerend Overheersend
Hartelijk Klef, overdreven
Levendig Druk
Ongedwongen Lui
Optimistisch en positief Onrealistisch
Overtuigend Demonstratief
Spontaan Impulsief
Spraakzaam Spraakwaterval, slecht luisterend
Uitbundig Erg aanwezig
Vriendelijk Gemaakt
Vertrouwend Naïef
Vrolijk Manisch

S-stijl: Stabiel (indirect en mensgericht)

Introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamspeler, harmonie, gesloten.

Sterken Valkuilen
Aanpasbaar Grenzeloos
Begripvol Goedpraten
Behulpzaam Bemoeizuchtig
Bescheiden Onzichtbaar
Betrouwbaar Saai
Dienstbaar Onderdanig
Geduldig Traag
Genuanceerd Geen stelling innemen
Gevoelig Overgevoelig
Goede luisteraar Weinig woorden
Harmonieus Conflict vermijdend
Loyaal Afhankelijk
Oprecht Te eerlijk
Relaxed Afwachtend en passief
Rustig Gesloten
Stabiel en evenwichtig Behoudend
Teamspeler Onopvallend
Vriendelijk en welwillend Te welwillend
Zorgzaam Wegcijferen

C-stijl: Consciëntieus (indirect en taakgericht)

Introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Sterkten Valkuilen
Analytisch Gevoelsarm
Consciëntieus Procedureel, alles volgens de regeltjes doen
Detaillistisch Mierenneuken
Bedachtzaam Afstandelijk
Diplomatiek Risicomijdend
Feitelijk Gevoelloos
Formeel Gesloten
Gedisciplineerd Dwang neurotisch
Gestructureerd Star
Kritisch Over kritisch, pietluttig
Logisch Onpersoonlijk en afstandelijk
Nauwkeurig en gedetailleerd Perfectionistisch
Objectief Defensief
Ordenend Star
Perfectionistisch De lat te hoog leggen
Precies en gedetailleerd Pietluttig
Systematisch Onpersoonlijk en procedureel
Weloverwogend Besluiteloos

Nog meer karaktereigenschappen

Nog meer karaktereigenschappen, sterke kanten en valkuilen zijn te vinden in de volgende artikelen op mijn site:

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

4 comments… add one

Leave a Comment