Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Wat is de DISC methode: persoonlijkheidstest, assessment of analyse?

DISC geeft inzicht in onze voorkeuren in gedrag en communicatie. Het is de persoonlijke stijl, onze specifieke manier van doen, en geeft inzicht in onze onbewuste drijfveren en onderliggende behoeften. Maar wat is DISC nu eigenlijk? Is het een persoonlijkheidstest, een assessment of een analyse?

De DISC methode geeft inzicht in hoe wij van nature handelen, reageren en communiceren. Vooral wanneer de omstandigheden ongunstig worden, b.v. bij spanning en stress, heeft dit veel invloed op ons gedrag. DISC geeft verder ook inzicht in wat ons energie geeft en wat energie kost.

Is de DISC methode een persoonlijkheidstest?

DISC meet een onderdeel van onze persoonlijkheid maar is geen alomvattende persoonlijkheidstest. Een test houdt bovendien in dat je ervoor kunt slagen of niet, of dat de ene uitslag beter is dan de ander. Dat is met DISC niet het geval. Het ene profiel is niet beter dan het andere. Iedere persoonlijke stijl is uniek.

Een DISC stijl is niet ‘goed’ of ‘fout’. Iedere stijl heeft sterkten en uitdagingen afhankelijk van de context. Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen we ons gedrag aan naar gelang de rol die we vervullen. Zijn de omstandigheden niet optimaal dan zijn we geneigd om onbewust te reageren conform onze primaire stijl.

DISC

De DISC methode brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud. We hebben al deze stijlen in ons, de combinatie hiervan bepaalt onze eigen persoonlijke stijl:

Dominant

Kenmerken: Extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.

Iemand die hoog scoort op de D-stijl is zelfverzekerd en gaat de confrontatie zeker niet uit de weg. Een D neemt in ieder geval geen blad voor de mond. De D-stijl resultaatgericht, wil graag eigen keuzes kunnen maken, richting bepalen en neemt snel beslissingen. Verder is een D een goede onderhandelaar, assertief, wat ongeduldig en komt snel tot de kern. Een D neemt graag risico’s.

Mogelijke valkuilen zijn: Drammerig en te direct communiceren. De D kan voor anderen dan arrogant en bot overkomen.

Interactief

Kenmerken: Extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.

Iemand die hoog scoort op de I-stijl is snel enthousiast en is liever zelf aan het woord dan dat hij moet luisteren. Een I is goed in het beïnvloeden van anderen en gevoelig voor trends/imago. Beslissingen neemt de I vooral op gevoel. Verder is de I goed van vertrouwen en meestal optimistisch. Het tempo van de I ligt hoog, is altijd in voor nieuwe ideeën en erg ervaringsgericht.

Mogelijke valkuilen zijn: Te veel praten en anderen niet aan het woord laten. De I kan dan wat opdringerig overkomen.

Stabiel

Kenmerken: Introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.

Iemand die hoog scoort op de S-stijl heeft een vriendelijke uitstraling, is servicegericht en een echte luisteraar. Beslissingen stelt de S het liefst even uit. Een S houdt niet van plotselinge veranderingen. Verder is de S bescheiden, attent, meegaand en sensitief voor de gevoelens van anderen. De S observeert en reflecteert, en doet het liefst dingen stap voor stap. Een S heeft een hekel aan conflictsituaties.

Mogelijke valkuilen zijn: Te bescheiden en zichzelf wegcijferen. Een S kan dan wat onderdanig overkomen.

Consciëntieus

Kenmerken: Introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Iemand die hoog scoort op de C-stijl is betrouwbaar, objectief, zorgvuldig en gericht op kwaliteit. Een C is een echte denker en neemt beslissingen weloverwogen. De C luistert kritisch: eerst zien dan geloven. Verder is de C formeel, wat afstandelijk en feitelijk. De C heeft oog voor detail en legt de lat voor zichzelf hoog en zal niet zo snel een fout maken.

Mogelijke valkuilen zijn: Alles tot in de kleinste details willen controleren. De C kan dan als perfectionistisch en te kritisch overkomen.

Hoe is DISC ontstaan?

Carl Gustav Jung onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert/extravert. Voor DISC is het onderscheid tussen denken, voelen en introvert, extravert interessant. Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld. Extraverte mensen richten hun energie vooral op de ‘buitenwereld’. Denkers beslissen op basis van hun ratio. Voelers beslissen op basis van hun emotie.

Dr. William Moulton Marston, de geestelijk vader van DISC

Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag.

Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren; vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van de vier fundamentele temperamenten (Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus) zoals wij die nu kennen.

Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle deze vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten, ons primair temperament, ondersteund door een secundair temperament.

Is de DISC methode in te zetten als assessment?

Een assessment is een instrument dat wordt ingezet voor toetsing en beoordeling, of een test om te beoordelen of je geschikt bent voor een functie. Is de DISC methode hiervoor te gebruiken?

DISC zegt iets over iemands persoonlijke stijl. Zo zal b.v. een D-stijl een andere leiderschapsstijl hebben dan een S-stijl. DISC geeft echter geen oordeel over welke stijl de beste is. Beide kunnen namelijk uitstekkende leiders zijn, net zoals een I of een C stijl dat kan zijn. Of iemand geschikt is voor een functie hangt af van meer factoren zoals de context en zaken zoals persoonlijke waarden, interesses en competenties.

Is de DISC methode dan een analyse?

Ja, dat is nog de beste omschrijving. Een analyse velt geen oordeel maar geeft alleen een objectief beeld van de werkelijkheid. Een goede DISC analyse vertelt het verhaal over hoe mensen iets doen; wat hun kwaliteiten en uitdagingen zijn, en hun onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie.

Gebruik DISC methode

Doordat DISC ‘slechts’ een analyse is en geen oordeel velt is DISC goed in te zetten daar waar mensen inzicht moeten krijgen in zichzelf, én in anderen. Hierdoor kunnen we elkaar beter begrijpen en onze persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten. DISC is o.a. goed te gebruiken bij:

  • Coaching – Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen, maar ook bij stressmanagement en burn-out preventie (wat geeft energie en wat kost energie).
  • Sales – Herkennen van de DISC stijl van de klant en hierop beter kunnen afstemmen.
  • Teams – Effectiever samenwerken.
  • Leidinggeven – Inzicht in eigen leiderschapsstijl en de stijl van de ander.
  • Persoonlijk leiderschap – Verhoging van zelfkennis leidt tot betere keuzes.

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

Bronvermelding: Q4 Profiles.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

8 comments… add one

Leave a Comment