Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Het coaching en trainingsbureau voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Contact

Wat is de DISC methode: persoonlijkheidstest, assessment of analyse?

DISC geeft inzicht in gedrag: Onze persoonlijke stijl, onze specifieke manier van doen en onze onbewuste drijfveren en onderliggende behoeften. Maar wat is DISC nu eigenlijk? Is het een persoonlijkheidstest, een assessment of een analyse?

De DISC methode laat zien hoe wij handelen en reageren onder bepaalde omstandigheden. Dit heeft invloed op ons gedrag, communicatie, onze reactie op spanning en stress, én wat ons energie geeft of welke omstandigheden energie kosten.

Is de DISC methode een persoonlijkheidstest?

DISC meet een onderdeel van onze persoonlijkheid maar is geen alomvattende persoonlijkheidstest. Een test houdt bovendien in dat je ervoor kunt slagen of niet, of dat de ene uitslag beter is dan de ander. Dat is met DISC niet het geval. Het ene profiel is niet beter dan het andere. Iedere persoonlijke stijl is uniek.

Een DISC stijl is niet ‘goed’ of ‘fout’. Iedere stijl heeft sterkten en uitdagingen afhankelijk van de context. Zijn de omstandigheden gunstig, dan passen we ons gedrag aan naar gelang de rol die we vervullen. Zijn de omstandigheden niet optimaal dan zijn we geneigd om onbewust te reageren conform onze primaire stijl.

DISC

De DISC methode brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud:

  • Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
  • Interactief extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
  • Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
  • Consciëntieus introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Hoe is DISC ontstaan?

Carl Gustav Jung onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert/extravert. Voor DISC is het onderscheid tussen denken, voelen en introvert, extravert interessant. Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld. Extraverte mensen richten hun energie vooral op de ‘buitenwereld’. Denkers beslissen op basis van hun ratio. Voelers beslissen op basis van hun emotie.

Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag.

Menselijk gedrag kan actief of passief zijn, afhankelijk van hoe wij onze omgeving ervaren; vijandig of als goedgezind. Dit leidde tot een beschrijving van de vier fundamentele temperamenten (Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus) zoals wij die nu kennen.

Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle deze vier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten, ons primair temperament, ondersteund door een secundair temperament.

Is de DISC methode in te zetten als assessment?

Een assessment is een instrument dat wordt ingezet voor toetsing en beoordeling, of een test om te beoordelen of je geschikt bent voor een functie. Is de DISC methode hiervoor te gebruiken?

DISC zegt iets over iemands persoonlijke stijl. Zo zal b.v. een D-stijl een andere leiderschapsstijl hebben dan een S-stijl. DISC geeft echter geen oordeel over welke stijl de beste is. Beide kunnen namelijk uitstekkende leiders zijn, net zoals een I of een C stijl dat kan zijn. Of iemand geschikt is voor een functie hangt af van meer factoren zoals de context en zaken zoals persoonlijke waarden, interesses en competenties.

Is de DISC methode dan een analyse?

Ja, dat is nog de beste omschrijving. Een analyse velt geen oordeel maar geeft alleen een objectief beeld van de werkelijkheid. Een goede DISC analyse vertelt het verhaal over hoe mensen iets doen; wat hun kwaliteiten en uitdagingen zijn, en hun onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie.

Gebruik DISC methode

Doordat DISC ‘slechts’ een analyse is en geen oordeel velt is DISC goed in te zetten daar waar mensen inzicht moeten krijgen in zichzelf, én in anderen. Hierdoor kunnen we elkaar beter begrijpen en onze persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten. DISC is o.a. goed te gebruiken bij:

  • Coaching – Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen, maar ook bij stressmanagement en burn-out preventie (wat geeft energie en wat kost energie).
  • Sales – Herkennen van de DISC stijl van de klant en hierop beter kunnen afstemmen.
  • Teams – Effectiever samenwerken.
  • Leidinggeven – Inzicht in eigen leiderschapsstijl en de stijl van de ander.
  • Persoonlijk leiderschap – Verhoging van zelfkennis leidt tot betere keuzes.

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen? Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail om de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

Bronvermelding: Q4 Profiles.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is Personal & Executive Life Coach, Teamcoach, Business Coach en DISC Expert voor mensen en organisaties die hun kwaliteiten en talenten optimaal willen benutten.

8 comments… add one

Leave a Comment