Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Het team empowerment model

Met team empowerment benut en ontwikkel je de eigen capaciteiten als team. Teamleden werken beter samen, zijn gemotiveerder, leren van elkaar en van gemaakte fouten, nemen verantwoordelijkheid en behalen betere resultaten.

Dit artikel geeft inzicht in het team empowerment model en laat zien hoe je met 8 simpele (proces)stappen, en de voorwaarden die hier bij horen, jouw team met empowerment kan laten werken om zo optimaal mogelijk te functioneren. Je kunt bovendien met het team empowerment model op een gemakkelijke manier datgene identificeren waar het in het teamproces nog aan schort.

Team empowerment

Team empowerment is gefundeerd op een aantal cruciale waarden en uitgangspunten: vertrouwen en veiligheid, nieuwsgierigheid en transparantie, accountability en resultaatgerichtheid, motivatie en energie.

De stappen van het team empowerment model beïnvloedden elkaar, zowel op een positieve als op een negatieve manier. De output van iedere stap is de input voor de volgende stap. Het ontbreken of het niet juist doorlopen van een stap heeft dan ook grote gevolgen voor de rest van het proces.

Een team zonder commitment heeft grote moeite om de focus te bepalen of vast te houden. En een team dat de focus legt op de problemen binnen het team zal zich anders inspannen dan een team dat resultaat gericht te werk gaat.

Team empowerment

Communicatie

Communicatie staat centraal in, en is een randvoorwaarden voor, het team empowerment model. Ieder team (en organisatie) zou hier een methodiek zoals b.v. DISC voor moeten hebben. Hierdoor spreek je een gemeenschappelijk taal, leer je effectief te communiceren en te beïnvloeden, en ga je elkaar beter begrijpen door inzicht te krijgen in de communicatie en gedragsstijl van jezelf en die van de ander.

Commitment

Commitment is als het ware het contract dat je met elkaar sluit in de onderlinge samenwerking. Denk hierbij aan: gemeenschappelijke waarden, missie/visie en vertrouwen hebben en uitspreken in elkaar.

Zonder commitment kan een team niet functioneren.

Focus

De focus bepaalt de richting waar je als team naar toe gaan. Welk eindresultaat moeten we behalen, welke doelen horen daarbij en welke stappen moeten we hierbij zetten?

Zonder duidelijke focus, of met de verkeerde focus, ga je als team alle kanten op behalve de goede.

Resources

Resources staat voor menselijke resources (zowel binnen als buiten het team), hun intrinsieke en extrinsiek motivatie, maar ook voor resources zoals het beschikbare budget of materialen.

Zonder de juiste resources krijg je als team niets voor elkaar.

Informatie en afspraken

Deze stap en voorwaarde in het team empowerment model heeft te maken met de informatie, en de beschikbaarheid hiervan, die nodig is om als team de klus te klaren. Deze stap houdt ook in dat je als team zo transparant mogelijk bent en alle relevante informatie met elkaar deelt om zo tot goede beslissingen en oplossingen te komen.

Afspraken maken (en je hier aan houden) hoort ook bij deze stap. Afspraken kunnen onderlinge afspraken zijn maar ook werkafspraken en procedures.

Een team dat niet over alle relevante informatie beschikt en/of afspraken nakomt, maakt de verkeerde beslissingen.

Mindset

Mindset staat voor de mindset, en het onderliggende gevoel, die het team heeft. Is dit positief of negatief? Is men aan het overleven (vechten, vluchten of bevriezen) of voelt men zich veilig waardoor er ruimte ontstaat voor creatie en creativiteit? Mindset staat ook voor de mentale/fysieke fitheid van de teamleden en het team als geheel.

Een team met een negatieve mindset gaat achteruit.

Leiderschap en verantwoordelijkheid

Leiderschap en verantwoordelijkheid staat voor het leiderschap dat het team toont en de verantwoordelijkheid die het team neemt bij de keuzes die het maakt en de resultaten die het boekt. Leiderschap en verantwoordelijkheid staat ook voor het persoonlijk leiderschap van de afzonderlijke teamleden.

Een team zonder leiderschap en verantwoordelijkheid staat niet voor wat het doet.

Inspanning

Resultaten behaal je alleen door iets te doen. Hier is een bepaalde mate van inspanning voor nodig die optimaal afgestemd is op het team proces.

Een team dat geen inspanning levert is een team zonder resultaat.

Feedback

Feedback staat voor het eindresultaat en de feedback die je hierover krijgt, maar ook voor de feedback over het functioneren van het team zelf.

Elkaar feedback geven is één van de belangrijkste tools die je als team tot je beschikking hebt. Effectieve teams gebruiken feedback dan ook als onmisbaar onderdeel van het gehele teamproces om inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan, om te evalueren, en om gemaakte fouten te gebruiken als hefboom naar groei.

Zonder feedback is het onmogelijk om inzicht te krijgen in wat werk en wat niet.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment