Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

De 3 niveaus van luisteren en aandacht geven

Met elkaar communiceren, samenwerken en samenleven kan lastig zijn omdat we elkaar vaak onvoldoende begrijpen. Vaak begint dit al met hoe we naar elkaar luisteren en waar onze aandacht en focus naartoe gaan.

We luisteren wel naar de ander, maar luisteren we dan ook echt en begrijpen we wel wat de ander echt wil zeggen?

Luisteren, communiceren en aandacht geven op 3 niveaus

Vaak luisteren we maar op een oppervlakkige manier. We zijn dan ook nog vaak met andere dingen bezig zoals onze smartphone en grijpen iedere gelegenheid aan om de ander in de reden te vallen zodat we ons eigen punt kunnen maken. De ander voelt zich dan onbegrepen en effectief communiceren wordt onmogelijk.

Er zijn 3 niveaus waarop we kunnen luisteren. Deze niveaus bepalen waar we onze focus op leggen en waar we aandacht aan geven:

Niveau 1 – Luisteren om gelijk te krijgen

 • Luisteren aan de oppervlakte;
 • De aandacht gaat vooral naar jezelf: Wat betekent dit voor mij en wat levert dit mij op?
 • Denken aan wat jij wilt zeggen en de discussie willen winnen;
 • De ander(en) als tegenstander(s) of als minder zien;
 • Luisteren naar wie het met je eens is en medestanders zoeken in een discussie;
 • Weinig respect voor de ander en vaak afgeleid zijn. Een goede communicatie en samenwerking is onwaarschijnlijk.

Niveau 2 – Luisteren naar mogelijkheden

 • Luisteren met verdieping;
 • De aandacht gaat naar de ander;
 • De ander(en) als gelijken zien;
 • Doorvragen als je iets niet begrijpt;
 • Afhankelijkheid en oordelen worden vermindert;
 • Luisteren naar de mogelijkheden en open staan voor nieuwe perspectieven;
 • Het vooruitzicht op samenwerken en open staan voor verandering begint op dit niveau.

Niveau 3 – Luisteren naar innovatie en creativiteit

 • Luisteren met volle aandacht en nieuwsgierigheid;
 • De aandacht gaat naar de ander in een grotere context, je bent volledig aanwezig bij het gesprek;
 • De mening van anderen respecteren ook al is het niet de jouwe;
 • De ander(en) als spiegel zien voor het effect van jouw communicatie;
 • Je gebruik je intuïtie om te luisteren naar wat niet wordt gezegd, maar wat wel belangrijk is;
 • Een gedeelde visie, inspiratie en samenwerking wordt geboren op dit niveau.

Luisteren en communiceren op niveau 2 en 3

Je zult merken dat wanneer je meer gaat luisteren op de niveaus 2 en3 je veel meer informatie van de ander krijgt dan wanneer je alleen maar luistert op niveau 1. Je gaat bovendien de ander ook  beter begrijpen en geeft de ander de gelegenheid om jou daardoor beter te begrijpen. Effectief communiceren wordt dan mogelijk.

Een kort gesprek op niveau 3 van enkele minuten kan al veel meer diepgang bevatten dan een gesprek van 30 minuten op niveau 1.

LSD (Luisteren, samenvatten, doorvragen)

Als hulpmiddel kun je LSD gebruiken. LSD staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Luister goed naar wat de ander zegt en vat het verhaal vervolgens kort samen. Laat de ander reageren op wat jij gezegd hebt. Vraag door als iets onduidelijk is.

Er zijn diverse hulpmiddelen en ezelsbruggetjes die helpen bij het effectiever communiceren, je leest er alles over in dit artikel: ezelsbruggetjes voor communicatie: Anna meenemen en oma thuislaten.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment