Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Betrokkenheid en motivatie van medewerkers verbeteren met TED*

De betrokkenheid van personeel is bij de meeste organisaties schrikbarend laag. Volgens een Amerikaans onderzoek (Gallup Employee Engagement Index, 2004) heeft slechts 29% van alle werknemers het gevoel volledig betrokken te zijn bij hun werk, 54% geeft aan dit onvoldoende te zijn, en 17% is helemaal niet betrokken. In Nederland zal dit niet anders zijn.

Niet meer dan 1/3 van de werknemers meldt dat ze zich volledig inzetten voor hun werk, met wie ze samenwerken en voor de klanten die ze bedienen.

Betrokken en gemotiveerde medewerkers

Betrokken en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een gezonde werkomgeving (gekarakteriseerd door zowel een hoog prestatieniveau als een hoge betrokkenheid), verdienen meer geld voor hun organisatie en verlaten deze minder snel. Het mag duidelijk zijn, betrokken werknemers zijn er belangrijk.

In ons werk voor een breed scala aan organisaties, leiders en team hebben we een belangrijke reden gezien dat het ontbreken van deze betrokkenheid. Dit is vaak terug te voeren op de hoeveelheid tijd en energie die gestoken wordt in de dynamiek van relaties die niet effectief zijn. Werkplek ” drama” verslindt energie, vermindert de innovatie en put ons, en onze passie, uit.

Deze manier van werken hoeft echter niet de norm te zijn.

De heersende mindset en DDT

De focus in de meeste organisaties is probleemgericht, door angst gemotiveerd en reactief van aard. In een dergelijke omgeving is de visie vaak onduidelijk en kan gemakkelijk veranderen door de omstandigheden. Er worden constant brandjes geblust, dingen vallen tussen wal en schip of duren eeuwig om klaar te komen. En de gespreken binnen deze organisaties gaan vooral over wat de werknemers en teams niet willen en waar ze niet van houden.

Wanneer gevraagd wordt om te beschrijven hoe het is om met deze mindset te werken geven workshop deelnemers vaak aan gefrustreerd te zijn, reactief en afwachtend te zijn, te roddelen, anderen de schuld te geven, uitgeblust te zijn, vaak klagerig, “ Ik voel mij het slachtoffer van…..”. Dit is waarom we dit de probleem of slachtoffer oriëntatie noemen.

Geen wonder dat het een uitdaging voor deze mensen is om volledig betrokken te zijn. In deze omgeving spelen mensen namelijk een giftig spel in hun relaties met anderen welke we de Dreaded Drama Triangle (DDT) noemen. Deze is als eerste beschreven door Stephen Karpman PhD als de dramadriehoek en omvat drie ineenstrengelende rollen:

  1. Slachtoffer. Dit is de centrale rol in de DDT. Een Slachtoffer is iemand die zich machteloos voelt, of in deze context, zijn doel, passie en betrokkenheid heeft verloren in zijn werk.
  2. Aanklager. De Aanklager is de door de Slachtoffer waargenomen (of echte) bedreiging. De Aanklager kan een persoon zijn zoals een “slechte manager”, een moeilijk collega, of een irritante cliënt. Het hoeft niet alleen over personen te gaan maar kan b.v. ook de slechte economie zijn. Of het nu een persoon, een conditie of de omstandigheden zijn, de Aanklager domineert de tijd en aandacht van het Slachtoffer.
  3. Redder. De redder grijpt in om de pijn van het slachtoffer te verlichten en om, als een soort held, de situatie weer te fixen. Ondanks zijn goede bedoelingen versterkt de redder echter de machteloosheid van het slachtoffer.

De DDT kan een buitensporige hoeveelheid aan non-productieve tijd en energie opslokken, waardoor het potentieel van de werknemer niet tot zijn recht komt.

Het aannemen van een Creator mindset en TED* (*The Empowerment Dymanic)

Effectieve betrokkenheid van medewerkers vereist een nieuwe mindset, en visie op menselijke relaties, die meer empowered en vindingrijk is.

De sleutel hierin is het aannemen van de Creator mindset. Deze mindset zet de focus op de beoogde resultaten, en is passie-gedreven om deze resultaten te creëren. Werknemers leggen de nadruk op wat zij willen, in tegenstelling tot wat ze niet willen. Ze komen natuurlijk nog problemen tegen die opgelost dienen te worden. Maar dit doen ze vanuit het resultaat dat ze willen creëren, en niet vanuit een ad-hoc reactie op de problemen die ze tegenkomen.

Deze mindset zorgt er voor dat een nieuwe rollen mogelijk worden. TED* (*The Empowerment Dynamic) bestaat uit drie rollen die het tegengif zijn voor de giftige rollen van de DDT:

  1. Creator (Regisseur), het tegengif voor het machteloze slachtoffer. Een Creator gebruik zijn capaciteiten om resultaten te manifesteren. Creators nemen ook verantwoordelijkheid om te kiezen hoe ze reageren op de uitdagingen waar ze mee geconfronteerd worden i.p.v. hier alleen maar onbewust op te reageren.
  2. Challenger (Uitdager). Een Challenger is een katalysator voor een Creator om te veranderen, te leren en te groeien, en is het tegengif voor de Aanklager rol. Veel Challengers verschijnen als ongewenste en onuitgenodigde obstakels in ons leven. TED* ontwikkeld ook bekwame, bewuste en constructieve Challengers wiens intentie het is om tot positieve verandering aan te zetten. Een Creator is in staat om de feedback van een Challenger te omarmen als een oproep tot actie, om er van te leren en om te groeien.
  3. Coach. Als tegengif voor de Redder, welke de machteloosheid van het Slachtoffer versterkt, ziet de Coach anderen als creatief en vindingrijk. Een Coach helpt andere door vragen te stellen die helpen de beoogde resultaten, iemands realiteit en de volgende stappen die mogelijk zijn, duidelijker te krijgen.

Het aannemen van een Creator mindset en het cultiveren van de Creator, Challenger en Coach rollen zullen een significant verschil maken. Eén van onze cliënten (De CEO van een technologie bedrijf) gaf aan meer dan 4 keer zoveel prospect hebben en een groei van 32% door te maken ten opzichte van het vorige jaar – ongehoord in het huidige business klimaat!

Hij schreef dit succes toe aan het toepassen, en uitdragen van, de Creator mindset en de TED* rollen, voor hemzelf en zijn organisatie.

Faciliteren van de verandering

Om te veranderen van een Slachtoffer naar een Creator mindset is het belangrijk te beginnen met het erkennen van de giftigheid van DDT rollen, en het vermogen te gaan ontwikkelen om het tegengif, de TED* rollen, in te nemen.

Om te veranderen van Slachtoffer naar Creator (zowel de mindset als de rollen) zal een individu (en/of team) moeten gaan focussen op wat hij wil (i.p.v. wat hij niet wil), en door te veranderen van het reageren op problemen naar het bewust kiezen van resultaten en de reacties op de omstandigheden.

De verandering van Aanklager naar Challenger (Uitdager) kan plaats vinden op twee verschillende niveaus. Ten eerste in staat zijn om dingen vanuit een ander perspectief te zien. En ten tweede door te  onderkennen dat de Challenger leren en groei kan aanwakkeren door bewust zijn reactie te kiezen, i.p.v. vanuit een onbewuste reactie te reageren.

Voor individuen, en ook teams, die door anderen als Aanklager gezien worden ligt de taak om bewust en constructieve Challengers (Uitdagers) te worden door hun intentie te verduidelijken. Het is hier belangrijk om een onderscheidt te maken tussen alleen maar goed willen voorkomen en daadwerkelijk te willen leren. Bewuste Challengers hebben een duidelijke intentie, het vermogen anderen als Creator te zien, en het verlangen om te willen groeien en te ontwikkelen.

De verandering van Redder naar Coach begint met het zien van anderen als creatief en vindingrijk. Redders willen steun bieden. Het onbedoelde gevolg hiervan is echter dat ze het slachtofferschap bij anderen versterken. Het is belangrijk om te beseffen dat een Redder de DDT in stand houdt en de mindset van het Slachtoffer versterkt.

Een Coach daarentegen ontwikkelt het vermogen om anderen te steunen door het stellen van vragen die:

  1. Helpen iemands beoogde resultaten te verduidelijken;
  2. Helpen de huidige situatie te verduidelijken door te identificeren wat goed gaat (en hier steun aan te bieden) en die helpen wat iemand in de weg staat om zijn resultaten te bereiken; en
  3. Helpen te onderscheiden van, en het committeren aan, de acties die nodig zijn om van de huidige omstandigheden en realiteit in de richting van het beoogde resultaat te bewegen zodat dit gerealiseerd kan worden.

Door het aannemen van een Creator mindset en door mensen te versterken als Creators, Challengers en Coaches, worden individuen en teams versterkt en meer betrokken bij het creëren en behalen van resultaten in de gehele organisatie.

Dit artikel is een vertaling van “Enhancing Employee Engagement with The Power of TED*” © 2010 David Emerald Womeldorff, Donna B. Zajonc.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment