Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Verschil intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie

Wat is het verschil tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie? En hoe kun je een omgeving creëren waarbinnen mensen zichzelf kunnen motiveren? Dit artikel geeft antwoord.

Aandachtspunten motivatie en gedrag

Het is belangrijk om te beseffen dat je een ander niet kunt motiveren; je kunt alleen een omgeving creëren, en de juiste voorwaarden scheppen, waarbinnen mensen zichzelf kunnen motiveren. Mensen doen de dingen namelijk voor hun eigen redenen, niet voor die van een ander.

Intrinsieke motivatie – willen

Je bent intrinsiek gemotiveerd wanneer je iets doet als je het zelf wilt en/of het leuk vindt om te doen. Dit vanuit je eigen behoeften, waarden en interesses. Intrinsieke motivatie ontstaat dus vanuit interne drijfveren. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn:

 • Werken omdat ze het zelf willen.
 • Worden van binnenuit geprikkeld om een taak uit te voeren.
 • Hebben vaak een beter concentratieniveau en leveren meer kwaliteit.
 • Zijn meer betrokken bij, en trots op, wat ze doen.
 • Zijn productiever en creatiever.
 • Hebben meer plezier in het uitoefenen van hun taak.
 • Zijn beter in staat (zelf)sturing te geven aan hun taak, rol en carrière.

Extrinsieke motivatie – moeten

Extrinsieke motivatie ontstaat vanuit een externe bron. Je doet dus iets omdat het moet of omdat iemand anders het wil. Je kunt iemand b.v. extrinsieke motiveren door hem of haar te beloning of juist te straffen. Mensen die extrinsieke gemotiveerd zijn:

 • Werken omdat iemand anders het wil en/of werken door iets dan buiten henzelf worden aangezet.
 • De prikkels om iets te doen komen voornamelijk van buitenaf.
 • Zijn minder betrokken bij wat ze doen en maken meer fouten.
 • Zijn minder productief.
 • Beleven minder plezier in het uitoefenen van hun taak.
 • Hebben meer aansturing van derden nodig.

Intrinsieke of extrinsieke motivatie

Het zal geen verrassing zijn dat je beter intrinsiek dan extrinsiek gemotiveerd kunt worden. Bovendien kan extrinsieke motivatie intrinsiek gemotiveerde mensen niet of nauwelijks in beweging zetten. Iets willen werkt namelijk veel krachtiger dan iets moeten.

Iemand motiveren is geen eenrichtingsverkeer. Het is een gezamenlijk verantwoordelijkheid. Voor werkgevers is het belangrijk om te beseffen dat ze een omgeving voor hun werknemers creëren waarbinnen mensen zichzelf kunnen motiveren. En voor werknemers is het zaak om te ontdekken wat hun motiveert, dit met anderen te delen, en bewust richting aan hun carrière gaan geven.

“Ongemotiveerde” medewerkers

Als iemand niet gemotiveerd is, of onvoldoende tot zijn recht komt, heeft dit altijd een reden die onderzocht dient te worden. Klakkeloos aannemen dat iemand niet geschikt is voor zijn of haar functie is een eenzijdige verhaal en doet geen recht aan het individu waar het om gaat.

Het feit dat iemand vooral extrinsiek gemotiveerd dient te worden is vaak al een signaal dat er meer aan de hand is.

Een overload aan taken, werkstress, privé problemen, timemanagement- of assertiviteitsissues, perfectionisme en het missen van essentiële competenties kunnen er allemaal aan bijdragen dat mensen onvoldoende gemotiveerd zijn.

Zit iedereen wel op de juiste plek?

Maar ook vaak zit iemand op een plek die niet echt bij hem of haar past. Of zit iemand wel op de juiste plek, maar heeft het vooral te maken met de manier van leidinggeven. Er is dus veel winst te behalen voor organisaties en teams die dit onderkennen en structureel willen aanpakken.

De drie hoofd motivatoren

Door inzicht te krijgen in wat medewerkers motiveert is het mogelijk om voor hen een omgeving te creëren, of te zoeken, die dusdanig gunstig is dat extrinsieke motivatie veel minder nodig is. Je kunt dit het beste doen door te gaan kijken naar de drie belangrijkste motivatoren:

Persoonlijke stijl

Onze persoonlijke stijl verklaart “waarom we doen wat we doen”, vanuit onze behoeften. Dit is onze specifieke manier van doen. Onze persoonlijke stijl bepaalt in grote mate hoe we handelen en reageren in bepaalde situaties. Hierdoor kunnen we onszelf en anderen beter begrijpen en de persoonlijke effectiviteit aanzienlijk vergroten.

Persoonlijke waarden en overtuigingen

Hoe ‘denken’ we? Wat zijn onze aannames? Waar geloven we in? Wat vinden we belangrijk? Wat vinden we dat iemand anders moet doen in een bepaalde situatie? Wat is in onze optiek ‘goed’ of ‘fout’?

Krijgen we inzicht in de onderliggende waarden en overtuigingen van onszelf en de mensen om ons heen, dan kunnen we onszelf en anderen beter begrijpen en managen. Bovendien krijgen we handvatten om meer in overeenstemming te handelen met onze waarden en hierop te reflecteren.

Persoonlijke interesses

Onze interesses bestaan voornamelijk uit onze attitudes of voorkeuren en taken waarvan we een afkeer hebben. Persoonlijke interesses geven richting aan ons leven en zijn de belangrijke vormgevers van zowel onze carrière als onze persoonlijke levensstijl.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

2 comments… add one

Leave a Comment