Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

3 vragen om te leven en te werken met empowerment

Deze 3 vragen om te leven en te werken met empowerment kunnen ieder van ons helpen om ons meer te richten op resultaten, door met anderen op een vindingrijke en bekrachtigende manier om te gaan, en bij het maken van stappen om iedere dag iets nieuws te creëren: in ons leven en ons werk.

“Deze vragen helpen iemand te transformeren naar zijn of haar ‘Creator Oriëntatie’.”

– The Power of TED* (* The Empowerment Dynamic);
Hoofdstuk 9 (“Shift Happens”)

We leven in een maatschappij die van ons verlangt ​​om dingen snel en eenvoudig te maken, zelfs als het leven zelf niet zo eenvoudig is. Ik ervoer dat onlangs toen ik werd gevraagd om een seminar over The Power of TED*, die normaal een dag duurt, tot een korte keynote speech te reduceren.

Ter voorbereiding reflecteerde ik over mijn eigen persoonlijke en professionele reis van meer dan 30 jaar. Ik realiseerde me dat alles wat ik geleerd heb over empowered leven en werken tot 3 vragen kan worden teruggebracht:

1 . Waar ligt mijn focus?

Leg ik de nadruk op de problemen of op de resultaten?

Waar we ons op richten heeft veel te maken met hoe we het leven ervaren en hoe we ons voelen.

De meeste mensen richten zicht voornamelijk op hun problemen. Door te focussen op de dingen en ervaringen waar we niet van houden, en welke we niet willen hebben, creëren we een innerlijke toestand van stress en angst. Deze innerlijke toestand zorgt voor reactief gedrag, dat tot uiting komt in de vorm van “vechten, vluchten of bevriezen” ten opzichte van het probleem waar we voor staan. We gaan door het leven met het gevoel slachtoffer te zijn van de problemen die steeds maar opdagen. Daarom noemen we dit de ‘Slachtoffer Oriëntatie’.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe dit op het werk zou kunnen worden toegepast. Een teamlid – laten we hem John noemen – zit bij zijn wekelijkse teamvergadering en raakt geïrriteerd van de opmerkingen die zijn manager maakt, en de manier waarop deze de sessie leidt. Zijn focus ligt op het oordelen van wat hij hoort en ziet. Hij reageert door zich terug te trekken en zijn armen over elkaar te kruisen. Terwijl hij misschien helemaal niets zegt, voelt hij zich gespannen en is zich niet bewust van zijn non-verbaal gedrag dat hij “deze stomme vergadering” aan het uitzitten is.

Een empowered en vindingrijke manier van leven komt vanuit het aannemen van een ‘Creator Oriëntatie’ ten opzichte van wat wij ervaren. Leven en werken we vanuit deze mindset, dan ligt onze focus op het beoogde resultaat dat ons verbind met onze passie of verlangen (in de positieve zin van het woord) voor wat we willen hebben, doen of zijn. Wij creëren door het dagelijks ondernemen van actie in de richting van wat we willen, onderweg lerend van iedere stap die we nemen.

Een ander teamlid – laten we haar Jill noemen – zit in dezelfde vergadering. Ze luistert naar haar manager en observeert hoe hij de vergadering leidt. Jill wil zelf ooit doorgroeien naar de rol van teamleider en kiest ervoor om de slecht geleide vergadering te gebruiken als een manier om na te denken over wat wel en niet werkt en wat effectief is. Wanneer ze het woord neemt heeft ze echt iets te delen en is dit relevant voor de vergadering.

2 . Hoe moet ik omgaan met (anderen, levenservaringen, en met mijzelf)?

Creëer ik drama of laat ik het drama voortduren, of bekrachtig ik anderen en mijzelf?

De ‘Slachtoffer Oriëntatie’ is een vruchtbare bodem voor hoe we met anderen omgaan, onze eigen levenservaringen, en onszelf door het samenspel van de slachtoffer, aanklager en redder rollen. In The Power of TED* verwijzen we hiernaar als de Gevreesde Drama Driehoek of in het Engels Dreaded Drama Triangle (DDT)™. Deze rollen en de dynamiek tussen hen, zijn reactief; Iedere rol ziet de anderen als een probleem.

In onze vergader voorbeeld reageert John als een slachtoffer van de niet zo effectieve vergadering, en ziet zijn manager als een aanklager. Hij hoopt misschien dat iemand anders de rol van redder gaat spelen door zijn manager uit te dagen of door de hoop dat iets, zoals b.v. een brandalarm dat af gaat, de vergadering vervroegd zal beëindigen. Hij is zich er waarschijnlijk niet van bewust dat zijn non-verbale gedrag is opgemerkt door anderen, waardoor zij zich ook weer ongemakkelijk gaan voelen, en het drama in de vergaderkamer verergeren.

Door het aannemen van een ‘Creator Oriëntatie’ gaan we op een meer vindingrijke en op een positief ondersteunende manier om met anderen, de gebeurtenissen in het leven, en met onszelf. We leren, door te oefenen en door te experimenteren, om de rollen van Creator, Challenger en Coach te ontwikkelen die deel uitmaken van TED* (* The Empowerment Dynamic)™. TED* is het tegengif voor de giftige DDT. Alle drie rollen van de DDT bedreigen degenen met wie ze omgaan in de Creator die ze zijn – onafhankelijk of ze dit weten en of ze hier wel of niet naar handelen.

In dezelfde vergadering kiest Jill er voor om de niet-effectieve vergadering te zien (en dus ook haar manager) als een Challenger om van te leren. Ze noteert een paar aantekeningen over wat er goed gaat, en wat anders zou kunnen, om een soortgelijke vergadering effectiever te maken. Ze besluit ook dat, als ze de kans krijgt om zelf een vergadering te leiden, ze iemand ander zal vragen als Coach om de vergadering met haar achteraf te debriefen zodat ze haar vaardigheden kan verbeteren. Ze overweegt ook om haar constructieve feedback aan haar manager aan te bieden, als hier een mogelijkheid voor is en als haar manager hier open voor staat.

3 . Welke acties onderneem ik?

Reageer ik op de huidige omstandigheden en problemen of creëer ik, door het nemen van kleine stappen, het resultaat dat ik wil behalen?

Als we leven en werken vanuit de ‘Slachtoffer Oriëntatie’ zijn de acties die we nemen doorgaans reacties op de problemen waarmee we worden geconfronteerd. We hebben de neiging om op alles wat er op dit moment gaande is (onze huidige realiteit) te reageren.

John’s acties, zoals eerder beschreven, zijn reacties op het ineffectieve vergadering. Hij oordeelt, trekt zich terug, luistert niet meer en kijkt alleen nog maar naar de klok. Zijn acties dragen niet bij aan enige vorm van vooruitgang.

Als we leven en werken vanuit een ‘Creator Oriëntatie’ zijn de acties die we nemen scheppend van aard. We zetten kleine stappen die in dienst staan van het creëren van onze beoogde resultaten. We leren van elke stap die we nemen als we dichter bij komen tot, en/of duidelijker worden over, onze resultaten. We pakken ook problemen aan en kiezen voor onze reactie op de obstakels en problemen wanneer deze zich voordoen. Dit terwijl we altijd onze focus houden op de resultaten die we willen behalen.

Jill ziet de vergadering als een kans om van te leren, en om zich voor te bereiden op een toekomstige rol als leidinggevende. Ze neemt het woord wanneer ze denkt dat het nuttig zal zijn, maakt aantekeningen voor zichzelf over wat ze wel ziet werken en wat niet tijdens de sessie, en overweegt constructieve feedback te geven aan haar manager. Al deze acties zijn kleine stappen in dienst van haar leerproces.

Tot slot

Deze “3 vragen om te leven en te werken met empowerment” helpen om ons op een meer vindingrijke en bekrachtigende manier te richten op resultaten. En bij het nemen van de dagelijkse stappen om ons leven, en ons werk, te creëren. Print ze uit en leg ze op je spiegel of op je bureau.

Wanneer uitdagingen in ons leven ontstaan, wat onvermijdelijk zal gebeuren, kunnen deze vragen ons ook helpen bij het kiezen hoe we hierop het beste kunnen reageren.

Ik moet denken aan een beroemde quote van Rainier Maria Rilke’s ‘Brieven aan een jonge dichter’:

“Als je de vragen leeft, leef je misschien langzaam maar zeker, zonder het te merken, op een goede dag het antwoord in.”

Deze tekst is een vertaling van “The 3 Questions of Life – and Work” © 2012 David Emerald Womeldorff

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment