Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Succesvol samenwerken in team en organisatie

Hoe teamleden onderling samenwerken is bepalend voor het resultaat en het succes van het team, en het succes van de gehele organisatie. Houding en mentaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Organisaties die hier bewust in investeren hebben dan ook een voorsprong op de organisaties die dat niet doen.

Team houding en mentaliteit

Kijk maar eens naar onderstaande tabel. Welk team zou het meest effectief zijn, team A of team B?

Team A Team B
Bewust van elkaars   kwaliteiten, talenten en competenties Onbewust van elkaars   kwaliteiten, talenten en competenties
Willen winnen Niet willen   verliezen
Proactief,   initiatief nemen Reactief, het   initiatief aan een ander overlaten
Oplossingen zoeken Problemen oplossen
Streven naar het   beste resultaat Genoegen nemen met een   gemiddeld resultaat
Bewust doelen   nastreven Geen of onduidelijke   doelen hebben
Samenwerken, wij Ieder voor zich, ik
Bevlogen zijn Futloos
Veel persoonlijke   inzet Weinig persoonlijk   inzet
Gemotiveerd door   persoonlijke groei Gemotiveerd door   geld alleen

A teams of B teams?

Team A is het team dat ik in mijn organisatie zou willen hebben. Team A is het team dat bewust is van elkaars kwaliteiten, talenten en competenties, en gezamenlijk streeft naar het beste resultaat. Team B is het team van de middelmaat. A teams willen succesvol zijn, B teams willen niet verliezen. Dit alleen maakt al een groot verschil.

Er zijn nog heel veel B teams in Nederland te vinden. Onnodig want met de juiste inspanning kunnen ook dit A teams worden. Hier ligt dan ook een grote uitdaging voor ondernemers, managers en directeuren om een zodanig klimaat binnen hun organisaties te creëren dat A teams er kunnen floreren.

Succesvolle teams ontstaan niet zomaar, het is een keuze

Wil je (meer) A teams in jouw organisatie of neem je met genoegen met B teams? Succesvolle teams ontstaan niet zomaar, ze zijn het resultaat van bewust investeren in mens en organisatie.

Dit betekent zorgen dat iedereen op de juiste plek zit, budget vrijmaken voor coaching, training en de juiste opleidingen. En, het juiste klimaat scheppen zodat A teams er kunnen excelleren (en A medewerkers er graag zouden willen werken).

Succesvol samenwerken in team en organisatie: Practice what you preach

Wil je als organisatie bevlogen teams die succesvol samenwerken dan zal je dit als management ook zelf moeten uitstralen. Je kunt immers niet van andere verwachten wat je zelf ook niet doet: Practice what you preach!

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment