Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Miscommunicatie voorkomen door effectief te communiceren

“De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt, onafhankelijk van je bedoeling.”

In dit artikel vind je 4 essentiële voorwaarden om miscommunicatie te voorkomen waardoor effectief communiceren mogelijk wordt.

Iedereen communiceert op zijn of haar eigen manier. Als deze te verschillend is aan die van de ander ontstaat er ruis en miscommunicatie. Net als met een walkietalkie zal je eerst moeten afstemmen op de juiste frequentie om de boodschap goed te kunnen uitzenden, en te kunnen ontvangen.

Goede communicatie start met zelfkennis

“Als ik meer weet over mezelf en meer over jou dan jij zelf weet, heb ik de controle over de communicatie.”

Goede zelfkennis is de basis van goede communicatie. Hoe kun je immers iets aan anderen duidelijk maken als je niet eerst weet wat jouw gedrags- en communicatiestijl is en welke sterke punten en valkuilen daarbij horen?

Ik maak veel gebruik van het DISC model. Hierdoor leer je jezelf beter kennen, en leert je hoe je jouw eigen stijl effectief kunt inzetten bij het communiceren met anderen.

DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud. DISC geeft inzicht in gedrags- en communicatievoorkeuren en is veelzijdig toepasbaar. Hieronder een overzicht van de basis kenmerken van de verschillende typen:

  • Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
  • Interactief extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
  • Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
  • Consciëntieus introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Door DISC leer je ook de communicatievoorkeur, en de onderliggende behoeften, van de ander te erkennen. Hierdoor kan je beter aansluiten bij een ander zijn communicatiestijl. Meer informatie over DISC is te vinden op: Het DISC Model.

Luisteren

De 2e voorwaarde voor effectieve communicatie gaat over goed luisteren. Als je in staat bent om te luisteren naar wat een ander zegt, dan ben je in staat te begrijpen wat hij of zij echt bedoelt.

Goed luisteren betekent niet alleen luisteren naar de woorden die gesproken worden, zonder direct je eigen invulling hieraan te geven, maar ook aandacht te schenken aan de intonatie van de stem en de lichaamstaal die gesproken wordt.

Geef de ander tijd om zijn of haar boodschap duidelijk te maken zonder direct in te willen breken om je eigen verhaal te kunnen vertellen. Voorkom aannames en vergeet niet om vragen te stellen als iets je niet duidelijk is. Pas LSD, luisteren, samenvatten en doorvragen, toe waar dit kan. En wees je ervan bewust dat mensen vertellen vanuit hun perspectief, niet het jouwe.

Eigen verantwoordelijkheid nemen

Dit artikel begon niet voor niets met de uit NLP afkomstige vooronderstelling “De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt, onafhankelijk van je bedoeling”. Communicatie is pas echt effectief als een ander je gehoord heeft. Wanneer je niet gehoord wordt ben je nog niet effectief genoeg geweest in de manier waarop je communiceert. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Weerstand bij de ander is een teken van gebrek aan rapport en dat er weinig kans is op een goed resultaat.

Communicatie is beïnvloeden

Gedrag roept gedrag op. Positief gedrag roept positief gedrag op. Negatief gedrag zal negatief gedrag oproepen. Als de één praat, houdt de ander zijn mond. En omgekeerd, als iemand een stilte laat vallen, zal iemand anders gaan praten. Wanneer je gedragspatronen leert herkennen, leer je welke invloed je hiermee op anderen kunt uitoefenen.

De Roos van Leary is een communicatiemodel waarmee je leert te beïnvloeden. Het model gaat ervan uit dat gedrag weer ander gedrag oproept. De Roos van Leary bestaat in de basis uit twee assen. De verticale as is die van BOVEN tegen ONDER met bovenaan dominant gedrag en onderaan niet-dominant gedrag. De horizontale as is de as van de WIJ tegen IK met aan de linkerkant taakgericht gedrag (IK) en aan de linkerkant relatiegericht gedrag (WIJ).

BOVEN en ONDER gedrag roept een tegengestelde reactie op. Dominant gedrag zal dus niet-dominant gedrag oproepen. Niet-dominant gedrag roept dominant gedrag op. IK en WIJ gedrag roept daarentegen een vergelijkbaar gedrag op. IK gedrag zal dus ook IK (taakgericht)gedrag oproepen. WIJ gedrag roept WIJ (relatiegericht)gedrag op.

Deze kennis is vervolgens weer te gebruiken bij het communiceren. Kies je ervoor om het communicatiepatroon te volgen of niet? Welke communicatie en gedrag jij inzet is tenslotte een keuze. En hoe bewuster je deze keuze maakt, des te effectiever jouw communicatie is en hoe beter jij het gesprek kunt beïnvloeden.

Meer weten over effectief communiceren?

Wil je meer weten over effectief communiceren? Lees dan ook de onderstaande artikelen op mijn site of maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment