Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

De Roos van Leary

Gedrag roept gedrag op. Positief gedrag roept positief gedrag op. Negatief gedrag zal negatief gedrag oproepen. Als de één praat, houdt de ander zijn mond. En omgekeerd, als iemand een stilte laat vallen, zal iemand anders gaan praten. De Roos van Leary is een communicatiemodel dat je helpt bij het begrijpen van gedragspatronen en de invloed die je hiermee hebt op anderen.

Timothy Leary

De Roos van Leary werd in de jaren 50 van de vorige eeuw uitgewerkt door de Amerikaanse Psycholoog Timothy Leary. Hij ontdekte dat de manier waarop mensen op elkaars gedrag reageren vrij voorspelbaar is. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag ander gedrag uitlokt. Als je dit weet dan kan je dus, door je op een bepaalde manier te gedragen, anderen beïnvloeden.

De Roos van Leary: twee assen

De Roos van Leary bestaat in de basis uit twee assen. De verticale as is die van BOVEN tegen ONDER met bovenaan dominant gedrag en onderaan niet-dominant gedrag. De horizontale as is de as van de WIJ tegen IK met aan de linkerkant taakgericht gedrag (IK) en aan de linkerkant relatiegericht gedrag (WIJ).

BOVEN en ONDER gedrag roept een tegengestelde reactie op. Dominant gedrag zal dus niet-dominant gedrag oproepen. Niet-dominant gedrag roept dominant gedrag op. IK en WIJ gedrag roept daarentegen een vergelijkbaar gedrag op. IK gedrag zal dus ook IK (taakgericht)gedrag oproepen. WIJ gedrag roept WIJ (relatiegericht)gedrag op.

De roos van Leary

De Roos van Leary: 8 ‘taartpunten’

Als we de Roos van Leary verder onderverdelen komen we uit op 8 ‘taartpunten’:

 • Leidend gedrag: Initiatief nemen, oplossingen bieden en je mening geven. Maar ook bemoeizuchtig, bazig en het middelpunt willen zijn.
 • Helpend gedrag: Vriendelijk, complimenten geven en aanmoedigen. Maar ook betuttelend en klef.
 • Meewerkend gedrag: Luisteren, gezellig en oprechte interesse tonen. Maar ook beïnvloedbaar, jezelf steeds maar verontschuldigen en een jaknikker.
 • Volgend gedrag: Instemmen, open vragen stellen, advies vragen. Maar ook risico’s mijden, afhankelijk opstellen en goedgelovig.
 • Teruggetrokken gedrag: Op de achtergrond blijven, gehoorzamen en weinig zeggen. Maar ook onbenaderbaar, afgesloten, stil, onzichtbaar en anderen negeren.
 • Opstandig gedrag: Bezwaren uiten, in opstand komen en je kritisch opstellen. Maar ook overal tegenin gaan, rebels, ongezond wantrouwen en een relschopper.
 • Aanvallend gedrag: Kritiek uiten, krachtig en streng optreden. Maar ook vernietigend, kwetsend en het conflict zoeken.
 • Concurrerend gedrag: Ondernemend, opdrachten geven en overtuigd van jezelf. Maar ook zelfingenomen, arrogant, dictatoriaal en geen tegenspraak dulden.

Gedrag sturen met de Roos van Leary

De Roos van Leary gaat over beïnvloeden van gedrag. Als je vastzit in de communicatie, of steeds in hetzelfde gedragspatroon met een ander zit, kun je drie acties ondernemen om daar verandering in te brengen:

 1. Aansluiten. Kijk hoe de ander zich gedraagt, in welke kwadrant hij zit, en sluit aan op hetzelfde energieniveau. Als de ander ‘BOVEN’ zit, ga dan zelf ook ‘BOVEN’ zitten.
 2. Oversteken. Hiermee kies je een soort gedrag dat tegenovergesteld is aan het gedrag van de ander. Dus als iemand teveel concurrerend gedrag vertoont, kies jij voor leidend of helpend gedrag.
 3. Exact gedrag inzetten dat bij dat kwadrant of gebied hoort. Als de ander b.v. opstandig is gedraag jij je meewerkend. Als de ander zich te helpend gedraagt gedraag jij je een beetje aanvallend.

Meer weten over de Roos van Leary?

Wil je meer weten over de Roos van Leary? Bert van Dijk heeft hier een aantal boeken over geschreven met heldere en duidelijke uitleg:

Beinvloed anderen, begin bij jezelf
Bereiken wat je wilt
Relaxed omgaan met lastige types

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

3 comments… add one
 • Angela Wagemaker Mar 9, 2015, 7:37 am

  Op de website staat: De verticale as is die van BOVEN tegen ONDER met bovenaan dominant gedrag en onderaan niet-dominant gedrag.
  Moet dit niet de horizontale as zijn? Hetzelfde geldt voor het vervolg van de uitleg.

 • patrick Mar 9, 2015, 8:46 am

  Beste Angela,

  De verticale as in de Roos van Leary is de as van de dominantie met bovenaan alle vormen van dominant en actief gedrag die voor de interactie bepalend zijn. Beneden staat voor submissief, medebepalend en meer reactief gedrag.

  Ik hoop dat deze uitleg helpt.

  Patrick

Leave a Comment