Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Communicatiestijlen herkennen en toepassen

Communiceren is meer dan taal alleen. Vaak spreken mensen dezelfde taal maar begrijpen elkaar niet omdat ze anders denken en doen, en als het ware op een verschillende golflengte communiceren met eigen communicatiestijlen.

Verschillen in communicatiestijlen

Als je inzicht krijgt in de verschillende communicatiestijlen dan kan je elkaar beter begrijpen. Je kunt je dan bewust afstemmen op de ander en daarmee zal de communicatie beter verlopen. Het is als het ware een tweede taal en net als met de spraaktaal kan je effectiever communiceren, overtuigen en beïnvloeden wanneer je de taal goed spreekt en begrijpt.

Je kunt iemands communicatiestijl ontdekken in 3 eenvoudige stappen:

Stap 1: Indirect of direct

Begin eerst met het bepalen of iemand indirect of direct is:

Indirect Direct
Bedachtzaam Iemand neemt zelf het woord, prater
Is een luisteraar Praat duidelijk, luide toon
Wacht tot de ander initiatief neemt, reactief Trekt initiatief naar zich toe
Praat en beweegt rustig Beweegt onrustig
Bescheiden handdruk Stevige handdruk
Wat op de achtergrond Aanwezig

 Stap 2: Taak of mensgericht

Vervolgens ga je kijken of iemand taakgericht of juist meer mensgericht is:

Taakgericht Mensgericht
Gericht op doelen, taken, processen Gericht op mensen en relateren
Wil kennis, feiten en argumenten Wil contact met mensen
Gaat graag in discussie Harmonieus
Beslist op basis van feiten Gaat discussie of conflict uit de weg
Woorden: ‘ik’, analyse, oplossing, doel, aanpak, kwaliteit Beslist op basis van emoties
Woorden: gevoel, samen, overleg, team, gezellig

 Stap 3: Combineer de uitkomsten

Door de uitkomsten uit stap 1 en 2 met elkaar te combineren kom je tot één van de vier DISC communicatiestijlen:

 • Direct + Taakgericht = Dominante communicatiestijl
 • Direct + Mensgericht = Interactief communicatiestijl
 • Indirect + Mensgericht = Stabiele communicatiestijl
 • Indirect + Taakgericht = Consciëntieuze communicatiestijl

Dominante communicatiestijl

Mensen met de dominante communicatiestijl zijn zelfverzekerd, resultaatgericht en houden ervan om snel te beslissen. Ze zullen het gesprek graag willen sturen en houden er niet van om tijd te verliezen. Ze willen graag nieuwe dingen uitproberen en zijn veranderingsgericht. Ze zijn assertief en gaan graag de discussie aan. Onbewust zijn ze bang om geen grip te hebben of om onrechtvaardig te worden behandeld.

Ben je in gesprek met iemand die de dominante communicatiestijl heeft, pas dan je stijl aan:

 • Houdt gepaste afstand geef een stevige handdruk.
 • Maar direct oogcontact en toon zelfvertrouwen.
 • Benadruk het resultaat.
 • Wees duidelijk, kort en bondig.

Interactieve communicatiestijl

Mensen met de interactieve communicatiestijl hechten grote waarde aan een persoonlijke ‘klik’. Ze zijn impulsieve beslissers die oordelen op het relationele niveau. Ze willen graag bouwen aan de persoonlijke relatie. Ze zijn extravert en energiek en willen graag nieuwe dingen uitproberen en ervaren. Onbewust willen ze vooral aardig gevonden worden.

Ben je in gesprek met iemand die de interactieve communicatiestijl heeft, pas dan je stijl aan:

 • Toon je enthousiasme en kom wat dichterbij.
 • Gebruik humor en aanraking.
 • Praat over kansen en niet over wat allemaal mis kan gaan.
 • Benadruk dat je in de persoon gelooft.
 • Geef hem ruimte om zelf te kunnen kiezen.

Stabiele communicatiestijl

Mensen met de stabiele communicatiestijl houden graag van rust en stabiliteit. Ze zijn vriendelijk, servicegericht en willen graag anderen helpen. Ze hechten veel waarde aan het opbouwen van een lange termijn relatie en hebben vertrouwen en loyaliteit hoog in het vaandel staan.

Ben je in gesprek met iemand die de stabiele communicatiestijl heeft, pas dan je stijl aan:

 • Ga ernaast zitten.
 • Maak vriendelijk oogcontact.
 • Wees relaxed en leun b.v. achterover.
 • Maak dingen voorspelbaar. Leg dingen uit en laat ze zien.
 • Spring niet van de hak op de tak.
 • Voorkom stemverheffing.

Consciëntieuze communicatiestijl

Iemand met de consciëntieuze communicatiestijl vragen zich steeds af of het juist is wat je zegt. Ze zijn daarom gevoelig voor bewijzen en valide argumenten. Op basis daarvan nemen ze beslissingen. Ze laten zich niet leiden door relationele of emotionele argumenten en geven de voorkeur aan een zakelijke en afstandelijke houding. Pas in een later stadium kan er meer een vertrouwensband worden opgebouwd. In eerste instantie zullen ze kritisch, met een wat argwanende houding een gesprek in gaan. Onbewust willen iemand ze de juiste beslissing nemen en geloven niet zomaar wat iemand anders beweert. Ze zullen aanvullende informatie inwinnen en toetsen of wat je zegt ook valide is.

Ben je in gesprek met iemand die de consciëntieuze communicatiestijl heeft, pas dan je stijl aan:

 • Houdt afstand en sta rechtop.
 • Houdt oogcontact en gebruik geen of weinig gebaren.
 • Kom met feiten en bewijzen om dingen toe te lichten.
 • Geef voorbereidingstijd.
 • En geef nooit feedback waar anderen bij zijn.

Met dank aan Q4Profiles.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment