Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Zelfvertrouwen tips: meer zelfkennis, meer zelfvertrouwen krijgen

Op zoek naar zelfvertrouwen tips om meer zelfvertrouwen te krijgen? Begin dan eerst met de basis en ga werken aan meer zelfkennis.

Door jezelf te leren kennen ben je in staat jezelf te accepteren om wie je bent. En dit is weer goed voor je zelfvertrouwen.

Je bent wie je bent en dat is goed

Ieder mens heeft een blauwdruk die maakt wie hij of zij is. Deze blauwdruk heb je bij jouw geboorte meegekregen en bepaalt jouw persoonlijkheid, jouw basisbehoeftes als mens, en voor een groot deel dus ook jouw natuurlijke gedragsstijl.

Er is niet zoiets als een goede of slechte persoonlijkheid, alleen een andere ‘mix’ aan kwaliteiten, talenten en mogelijke valkuilen die daarbij horen. Iedereen is dus anders. Er is niet één blauwdruk of ‘mix’ aan kwaliteiten en talenten die beter is dan een ander. Een logische denken is niet beter dan iemand die zich laat leiden door zijn gevoel. Iemand die goed kan beïnvloeden is niet beter dan iemand die bescheiden is.

Meer zelfvertrouwen start met zelfkennis

Het onderstaande model is een aangepaste versie van de ladder van zelfvertrouwen en geeft goed weer wat de relatie is tussen zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfacceptatie en zelfkennis:

Communicatie

Zelfvertrouwen

Zelfwaardering (ik ben waardevol)

Zelfacceptatie (ik ben OK zoals ik ben)

Zelfkennis (ik ken mijzelf)

Met zelfkennis als basis ben je in staat jezelf te accepteren en waarderen om wie je bent, met al jouw kwaliteiten en talenten. Dit geeft zelfvertrouwen om jouw sterke kanten beter te benutten, jouw zwakke kanten te verbeteren en hierdoor beter met anderen te communiceren.

Zelfkennis

In ieder coachtraject en bij veel van mijn trainingen leg ik eerst een basis met zelfkennis. Wat valt o.a. onder zelfkennis?

  • Gedrag. Inzicht in jouw natuurlijke gedragsstijl, persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.
  • Waarden. Inzicht in jouw normen, waarden en overtuigingen.
  • Interesses. Inzicht in jouw persoonlijke interesses.
  • Kennis, competenties en vaardigheden.
  • Inzicht in mentale belemmeringen, angsten en emotionele blokkades.
  • Jouw persoonlijke geschiedenis (waar kom ik vandaan) en de (levens)ervaring die je hebt opgedaan.

Hoe beter je jezelf kent, hoe meer zelfvertrouwen dit geeft en hoe beter je met anderen kunt communiceren. Zelfkennis is echter geen excuus voor het veelgehoorde ‘zo ben ik nu eenmaal’. Dit is een opmerking vanuit een slachtofferrol. Hoe bewuster je bent van wie je bent, hoe bewuster je kunt leven en handelen.

Probeer jezelf niet te veranderen (en een ander al helemaal niet)

Veel mensen zijn ontevreden met zichzelf en proberen zichzelf te veranderen, of dit te verhullen door een masker op te zetten; vaak door een gebrek aan zelfacceptatie en zelfwaardering. Misschien heb je het zelf ook wel geprobeerd en gemerkt dat dit juist het tegenovergestelde effect heeft. Je krijgt er juist minder zelfvertrouwen door. Of al dat aanpassen kost zoveel energie dat het uiteindelijk niets oplevert.

Je kunt alleen leren van wie je bent. Je kunt leren en je kunt groeien. Je kunt je communicatie verbeteren, assertievere worden of je perfectionisme overwinnen. Je kunt je mentale belemmeringen, angsten en emotionele blokkades omzetten in krachtige positieve overtuigingen. Dit kan allemaal, maar wie je basis bent kun je niet veranderen.

100% zelfvertrouwen bestaat niet

Er bestaat niet zoiets als 100% zelfvertrouwen. Dit is een illusie en bestaat niet. Probeer het dan ook niet na te jagen. Veel mensen die 100% zelfvertrouwen lijken te hebben houden een masker op. Onzekerheid heeft een functie in je leven, onzekerheid zet je in beweging. Onzekerheid en voorzichtigheid zorgen ervoor dat je niet in 7 sloten tegelijkertijd loopt. Wanneer je buiten je comfort zone stapt voelt dit altijd een beetje eng en vreemd. Dit is normaal.

Tot slot

Door jezelf beter te leren kennen bouw je vanzelf aan meer zelfvertrouwen. Je kunt pas echt groeien, en je onzekerheid overwinnen, als je inzicht krijgt in jezelf.

Meer zelfvertrouwen tips nodig?

Wil je meer zelfvertrouwen tips? Lees dan ook de onderstaande artikelen op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment