Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Wat je zegt ben je zelf: tips voor positief denken

Wat je zegt ben je zelf, hoe vaak heb ik dit, als klein jongetje, wel niet tegen andere kinderen gezegd? Wat ik toen nog niet wist, en nu wel, is dat er een grote kern van waarheid in zit.

Nu vele jaren later, als life coach, let ik altijd op wat en hoe mijn cliënten iets zeggen. Taalgebruik zegt namelijk veel over hoe mensen over zichzelf, en anderen, denken: positief of negatief.

Positief denken heeft een directe impact op ons zelfbeeld, negatief denken ook. Wil je weten hoe dit komt en wil je tips voor positief denken, lees dan verder.

Positief denken

Als je positief denkt denk je in mogelijkheden, niet in problemen. Als je positief denkt zijn je woorden positiever dan iemand met negatieve gedachten. Als je vol zelfvertrouwen bent spreek je met zelfvertrouwen en gebruik je krachtige heldere woorden. Andersom werk dit echter ook.

Onze gedachten, en de woorden die we spreken, werken als instructies voor ons brein. Net als met een computerprogramma. Door je hier bewust van te zijn en door positiever te denken, en bewuster met je woordgebruik om te gaan, voel je je ook positiever.

Moeten

Neem nou het woord ‘moeten’. Iemand die dit woord veel gebruikt moet over het algemeen heel veel van zichzelf, en van anderen. Moeten klinkt heel dwingend. Vervang je ‘moeten’ door ‘willen’ dan ontstaat er opeens meer vrijheid. Door iets te willen i.p.v. te moeten heb je een keuze en kies je bewust voor iets.

Proberen

Het woord ‘proberen’ is een ander voorbeeld. Wanneer je iets probeert, betekent dit nog niet dat je het ook gaat doen.

Als life coach hou ik niet van proberen, ik wil dat mijn cliënten gaan doen. Het probleem met proberen is dat het vaak bij proberen blijft, net zoals bij iedereen die probeert te stoppen met roken. Veel mensen zijn namelijk al jaren aan het proberen, slecht weinigen doen het echt.

Verkleinwoorden en overdrijvingen

Ondernemers die het veel over hun ‘bedrijfje’ hebben houden hiermee hun bedrijf klein. Of wanneer financiële problemen afgedaan worden als een klein probleempje bagatelliseert of ontkent iemand hiermee zijn situatie. Maar ook overdrijvingen of van een mug een olifant maken valt onder deze categorie.

Of neem nu het voorbeeld van een vrouw die tegen haar man ‘mannetje’ zegt, hoe denk je dat hij zich hierdoor voelt? Is dit nog een gelijkwaardige relatie?

Generaliseren

‘Dat gebeurt mij nou altijd’, ‘ik krijg nooit een kans’ of ‘iedereen is tegen mij’ zijn voorbeelden van generaliseren. Generaliseren valt onder de zogenaamde denkfouten. Generalisatie zijn gemakkelijk te ontkrachten. Zaken zijn nu eenmaal niet altijd, nooit of door of voor iedereen.

Hoe denk je over jezelf?

Het is al niet leuk als je door iemand uitgescholden wordt, maar hier kun je nog afstand van nemen door het niet al te serieus te nemen. Waar één vinger naar de ander wijst wijzen er immers drie naar jezelf.

Het is echter extra schadelijk als je het tegen jezelf zegt. Jezelf een sukkel of stommeling vinden komt ongefilterd je hersenen binnen omdat je het tegen jezelf zegt. Als je het maar vaak genoeg tegen jezelf zegt ga je het vanzelf geloven. Of wat dacht je van ‘sorry dat ik besta’?

Slachtoffer, redder of aanklager?

Je kunt aan iemands woorden vaak horen of hij of zij zich slachtoffer voelt. Iemand die de slachtofferrol aanneemt voelt zich machteloos en zal de oorzaak van zijn of haar problemen voornamelijk buiten zichzelf leggen, zonder eigen verantwoordelijk hiervoor te nemen. Maar ook andere rollen uit de dramadriehoek, de redder (‘maar iemand moet het doen‘) en de aanklager (‘je zal er nooit komen’) zijn makkelijk te erkennen door hun woordgebruik.

Wat je zegt ben je zelf: de kracht van positief denken

Wat je zegt ben je zelf. De woorden die we uitspreken of denken, positief of negatief, hebben meer impact dan je denkt. Door ze serieus te nemen, en door positief denken en woordgebruik, neem je jezelf serieus.

Wil je meer weten over positief denken, woordgebruik en denkfouten, lees dan ook de volgende artikelen op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment