Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Tips voor effectief en efficiënt vergaderen met DISC

Iedereen is anders, iedereen heeft een andere stijl. Niet verwonderlijk dat juist tijdens het vergaderen deze verschillende stijlen zichtbaar worden.

Vergaderen is teamwerk en wanneer iemand niet, of juist te veel, aan het woord komt is dit een gemiste kans. Met onderstaande DISC vergader tips kun je optimaal gebruik maken van elkaars stijl, elkaar beter begrijpen, en effectief en efficiënt vergaderen.

DISC

Tijdens vergadertrainingen en workshops maak ik veel gebruik van het DISC model. DISC beschrijft welke combinatie van vier typen stijlen het gedrag van iemand bepaalt. Iedereen laat alle vier de stijlen zien, echter één stijl is het sterkst aanwezig (primair), aangevuld met een tweede stijl (secundair). Deze combinatie bepaalt in grote mate ons gedrag.

De vier fundamentele stijlen van DISC zijn:

 • Dominant: Extravert, taakgericht, gedreven.
 • Interactief: Extravert, mensgericht, prater.
 • Stabiel: Introvert, mensgericht, teamspeler.
 • Consciëntieus: Introvert, taakgericht, analytisch.

Tips voor effectief en efficiënt vergaderen met DISC

Door elkaars stijl te herkennen, door te weten wie je aan de vergadertafel hebt zitten, en door hierop in te spelen, ben je beter in staat om effectief en efficiënt te vergaderen. Laten we eens vanuit DISC naar de vergadering en de diverse type deelnemers kijken. Hieronder vergader tips voor effectief en efficiënt vergaderen voor elk van de vier DISC stijlen, Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus:

Dominante stijl en vergaderen

Neemt graag de leiding en het initiatief tijdens een vergadering. Is ‘to the point’ en neemt beslissingen waar dat kan. Ook als dit niet de taak van D is.

 • Valt anderen in de rede, wordt snel boos en gaat het conflict aan. Trekt de vergadering steeds naar zich toe en laat zichzelf niet interrumperen. Heeft eigenlijk helemaal geen zin in discussie. Niet praten, maar poetsen!
 • Wil altijd winnen en zal er zo veel mogelijk uit willen halen. Kan star zijn en niet willen toegeven, waardoor de vergadering vast kan lopen.
 • Geen probleem met nee zeggen! Heeft geen moeite met confrontaties. Stelt makkelijk grenzen.

Heb je in een vergadering te maken met een ‘D’?

 • De ‘D’ stijl gaat snel de confrontatie aan en ga die dan ook niet uit de weg. Bereid je goed voor en blijf bij de kern van de topic. Wees duidelijk, kort en krachtig en vooral ‘to the point’. Wil je snel een beslissing van een ‘D’? Geef hem een paar keuze mogelijkheden bijv. op een eenvoudige checklist, waarop hij dingen snel kan aankruisen.

Interactieve stijl en vergaderen

Voert het hoogste woord. Weidt graag uit over onderwerpen. Kan overal over mee praten, is enthousiast, maar ook chaotisch.

 • Is verbaal heel sterk, heeft altijd een antwoord klaar en voert het hoogste woord. Weet lang niet altijd cijfers en feiten, maar redt zichzelf er altijd weer uit met een grap.
 • Kan de standpunten overtuigend brengen. Heeft moeite om concreet te worden en door te pakken, waardoor de vergadering kan blijven steken.
 • Zegt liever geen nee. De I houdt mensen graag te vriend. Vraagt zich af wat anderen ervan vinden. Wil geen confrontatie.

Heb je in een vergadering te maken met een ‘I’?

 • De ‘I’ is vaak te laat. Om dit te voorkomen kun je daarvoor een ludieke sanctie bedenken (bijv. één Euro per minuut). Geef hem lof voor zijn bijdrage, een ‘I’ zorgt vaak voor een positieve sfeer. Vraag begrip voor een beperkte spreektijd want spreken doet een ‘I’ graag. Wil je snel een beslissing van een ‘I’? Zorg ervoor dat hij betrokken is bij de besluitvorming, laat hem zijn mening geven.

Stabiele stijl en vergaderen

Afwachtend en rustig tijdens de vergadering. Laat anderen uitspreken. Zal zich mengen in een gesprek als de omgeving veilig genoeg is of deze uitgenodigd wordt.

 • Houdt zich liever op de achtergrond en vindt het lastig zich verbaal te laten gelden. Zal niet snel uit zijn slof schieten of een ander afbranden. Komt sympathiek en aardig over.
 • Is een bemiddelaar en kan heel goed compromissen sluiten die voor alle partijen acceptabel zijn. Kan zich laten overstemmen en daardoor teveel weggeven.
 • Kan eigenlijk geen nee zeggen. De S is altijd hulpvaardig. Houdt altijd rekening met de ander zelfs ten koste van zichzelf.

Heb je in een vergadering te maken met een ‘S’?

 • Vertrouw de ‘S’ een taak toe tijdens de vergadering (bijv. notuleren of tijdbewaker). Vermijd hoge spanningen, confrontaties maar daag hem wel uit om stelling te nemen. Wil je snel een beslissing van een ‘S’? Verlang geen al te snelle beslissingen maar als je zekerheden en garanties inbouwt dan kan dat de zaak aanzienlijk bespoedigen. Wees ook duidelijk wanneer je antwoord wil.

Consciëntieuze stijl en vergaderen

Is rustig en luistert nauwkeurig. Heeft zich voorbereid en heeft nagedacht over de onderwerpen. Stelt gerichte vragen, heeft een mening, maar wacht op zijn beurt om iets te zeggen.

 • Is formeel, kent de vergaderstukken maar kan stug overkomen. Valt terug op kennis en inhoud en is niet van de oneliners. Kan sarcastische opmerkingen maken als die het ergens niet mee eens is.
 • Is een scherpe onderhandelaar en weet precies wat er is weggegeven en wat er is binnen gehaald. Kan te rationeel en inflexibel zijn, waardoor de vergadering stroef en langdurig kan zijn.
 • Kan nee zeggen, maar niet direct. Om de juiste keuze te kunnen maken heeft de C informatie nodig. Wil er over nadenken om later de nee te kunnen onderbouwen.

Heb je in een vergadering te maken met een ‘C’?

 • Een ‘C’ is vaak de kritische en afwachtende luisteraar. Betrek de ‘C’ dan ook direct en actief in de discussie. Als je hem vraagt wat te presenteren, verzoek hem dan om alleen de hoofdlijnen/samenvatting te bespreken i.p.v. alle details. Wil je snel een beslissing van een ‘C’? Waarschijnlijk moet die wat geforceerd worden. Blijf niet te lang hangen in vooronderzoek en het streven naar een 100% zekerheid. Zet een duidelijke tijdsdeadline.

Meer weten over effectief en efficiënt vergaderen?

Wil je meer weten over effectief en efficiënt vergaderen? Lees dan ook de onderstaande artikelen op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

9 comments… add one

Leave a Comment