Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

SMART doelen stellen, formuleren en voorbeelden

Naast het Engelse woord voor slim betekent SMART ook nog iets anders. SMART wordt als term, vaak in het bedrijfsleven, veel gebruik waar een doel of resultaat geformuleerd dient te worden. Van een projectplan tot een persoonlijk ontwikkelingsplan, overal kom je SMART tegen. En je kunt SMART natuurlijk ook gebruiken voor je persoonlijke doelen, b.v. wanneer je goede voornemens en doelen voor het nieuwe jaar, wilt formuleren.

SMART doelen stellen, of bestaande doelen SMART maken, zijn slimme en handige manieren om precies te formuleren wat je wilt bereiken.

Wat is SMART?

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (in het Engels Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely):

  • Specifiek, is het doel of resultaat dat ik wil bereiken concreet en duidelijk genoeg?
  • Meetbaar, hoe weet ik precies wanneer ik het doel gehaald heb?
  • Acceptabel, is het doel voor mijzelf (en voor anderen) verantwoord en acceptabel?
  • Realistisch, is het doel realistisch? Kan het wel?
  • Tijdgebonden, wanneer wil ik het doel gehaald hebben?

SMART doelen formulieren – SMART maken

SMART doelen formuleren, of een doel SMART maken, kan vaak in een paar zinnen. Hoe korter hoe krachtiger. Een doel in alleen SMART het aan alle voorwaarden voldoet, dus als alle ingrediënten van SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) aanwezig zijn. Zorg ook dat het SMART doel positief en in de tegenwoordige tijd geformuleerd is, hiermee richt je je aandacht op wat je wel wilt en niet op wat je niet wilt.

“Ik wil afvallen” is geen goed geformuleerd SMART doel. Het is niet specifiek genoeg, niet meetbaar ( je weet niet wanneer je dit doel gehaald hebt) en het is ook niet tijdgebonden.

SMART doelen voorbeelden

Een voorbeeld van een SMART doel is “Ik leef gezond en ben op mijn juiste gewicht. Dit weet ik doordat ik minimaal 5x per week groenten eet, 2x per week sport en tussen de 75 en 80kg weeg. Dit doel heb ik voor 1 maart gehaald.”

Of een zakelijk SMART doel: “Per 1 januari werkt de service desk efficiënt en klantvriendelijk. De telefoon wordt binnen 3x overgaan opgenomen, het aantal incidenten dat doorgezet wordt naar de 2e lijns support is 20% gedaald ten opzichte van 1 november jl., en de klantvriendelijkheid scoort een 8 of hoger.”

SMART doelen stellen, SMART doelen halen

Een doel halen begint met goed formuleren van wat je wilt, SMART maken dus. Maar met een goed geformuleerd SMART doel ben je er nog niet. Iedereen kan doelen stellen, de uitdaging zit hem in het halen van de geformuleerde doelen, en hiervoor is actie nodig. Kom je niet in beweging dan ga je het doel niet halen.

Ga niet als een kip zonder kop aan de slag, maar maak een goed plan waarin je beschrijft hoe je het doel gaat halen.

Ook belangrijk is dat de winst van het doel groter moet zijn dan dat wat je nu hebt, of het doel nu zakelijk is of privé. Je moet het echt willen halen! Maak een analyse van de huidige situatie en wees hierin zo eerlijk mogelijk: wat gaat goed, wat kan beter, waar moet je mee stoppen en waar moet je mee gaan beginnen om het doel te halen? Ook vragen als aan wie je hulp kunt vragen horen in deze fase thuis. Ga vervolgens onderzoeken welke stappen je kunt zetten om het doel te halen.

Stappen zetten op weg naar jouw doel

In de vorige paragraaf ben je begonnen met te onderzoeken welke stappen je kunt zetten om jouw SMART doel te halen. Nu is het tijd om aan de slag te gaan. Kies die stappen die het meeste potentieel hebben om bij te dragen aan jouw doel, en die je nu al kunt zetten.

Belangrijk is om bij gestelde doelen direct in actie te komen. Uitstel is afstel. Heb je de stappen gedefinieerd, ga dan aan de slag. Let wel op dat deze stappen onder jouw controle dienen te zijn. Jij bent (eind)verantwoordelijk, jij zorg ervoor dat de stappen gezet kunnen worden.

Laat je niet uit het veld slaan door eventuele tegenslagen. Zie ze als een leermoment hoe het anders of nog beter kan.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

2 comments… add one

Leave a Comment