Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Empowerment: van probleem naar resultaatgericht denken en handelen

Empowerment is wanneer je in staat bent zelfstandig te beslissen en resultaatgericht te handelen. Met andere woorden: Focus op wat je wilt, niet op wat je niet wilt.

Eén van de mooiere momenten aan mijn werk als coach vind ik wanneer mijn cliënten ervoor kiezen om niet langer te focussen op de problemen in hun leven maar op de resultaten die ze willen creëren voor zichzelf en voor anderen.

Deze verandering geeft een heel andere, en veel positiever, mindset en is gericht op wat men wil (resultaatgericht) i.p.v. te focussen op wat men niet wil.

Weten wat je niet wilt

De meeste mensen weten heel goed te verwoorden wat ze niet (meer) willen in hun leven en tegen welke problemen ze aanlopen: “Ik heb het niet naar mijn zin op mijn werk.”, “Het management team waarin ik zit functioneert niet.” of “Ik loop vast.”

Er is op zich niets mis met het benoemen van de problemen waar je tegenaan loopt, maar zonder de richting te bepalen waarin je je wilt bewegen voel je je machteloos, teleurgesteld, en blijf je doelloos ronddobberen, steeds maar reageren op de problemen die je overkomen.

Denken in problemen

“Wanneer je alleen maar aan problemen denkt, zijn het problemen die je krijgt.”

De illusie van het denken aan onze problemen is dat, terwijl we denken te focussen op het oplossen van het probleem, we in werkelijkheid focussen op de angst die het probleem bij ons oproept. Zodra de angst weer op een acceptabel niveau is stoppen we vaak met het oplossen van het probleem. Vaak is dit een vicieuze cirkel. Voor je het weet duikt er weer een ander probleem op en begint het weer van voor af aan.

De valse hoop, en illusie, die deze “probleem oriëntatie” bij ons oproept, is dat door het probleem op te lossen we uiteindelijk krijgen wat we willen. Dit is echter zelden het geval. Wanneer we niet verduidelijken wat we werkelijk willen blijven we alleen maar reageren de problemen die opduiken.

Resultaatgericht denken en handelen

Wanneer je resultaatgericht bent is je focus niet meer gericht op de problemen, maar op wat je wilt creëren: In je werk of in de privé situatie, en de dingen waar je om geeft. Dit roept passie en positieve energie op en geeft kracht om de nodige stappen te zetten op weg naar het resultaat dat jij wilt behalen.

Wanneer je focust op het resultaat vindt er bovendien een positieve verschuiving in de hersenen plaats. Dit is een verschuiving in de neurologie van het limbisch systeem (wat vooral instinctief, reactief en angst gedreven is) naar de prefrontale cortex welke meer rationeel en doelgericht is. Je gaat dus bewuster denken en handelen.

Empowerment: van probleem naar resultaatgericht

De verandering van probleem naar resultaatgericht denken en handelen gaat niet zomaar. Feitelijk doorloop je hierin 5 verschillende fases:

  1. Dit is de fase waarin iemand zich niet bewust is van zijn situatie en alleen maar reageert op de problemen die hij tegenkomt in het leven. Iemand kan bijvoorbeeld helemaal in de slachtofferrol (of de andere rollen uit de dramadriehoek) zitten zonder dit te beseffen.
  2. In fase 2 denk iemand na over zijn situatie. Ga ik er wel of niet iets aan doen, en per wanneer ga ik dit doen. Vaak is dit de fase waarin iemand zelf hulp gaat zoeken bij een coach.
  3. Fase 3 gaat over de voorbereiding. Hierin gaat iemand zijn resultaat en doelen definiëren. Wat wil ik creëren, wat is mijn passie, en waar beweeg ik naar toe?
  4. Dit is de fase waarin iemand actie gaat ondernemen en de daadwerkelijk stap van probleem naar resultaat gericht denken en handelen gaat maken. Het resultaat is gedefinieerd en men neemt kleine en grotere stappen op weg naar het gewenste resultaat.
  5. Fase 5 gaat over het onderhouden van het bereikte resultaat: De ingeslagen weg blijven volgen en ervoor zorgen niet meer terug te vallen in het oude gedrag.

Meer weten over empowerment? Lees dan ook het volgende artikel op mijn site: Uit de slachtofferrol en dramadriehoek met TED.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment