Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

DISC model en DISC persoonlijkheid herkennen

In dit artikel kun je lezen hoe je met het DISC model de DISC persoonlijkheid van anderen (en van jezelf) kunt herkennen. Met dank aan Q4Profiles voor de beschrijving van de verschillende DISC temperamenten.

Het DISC model

het DISC model is ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston. Hij beschreef menselijk gedrag en onderscheidde vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus.

DISC geeft inzicht in gedrag en de verschillen tussen mensen. Het DISC model zegt iets de basisbehoeftes van mensen. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC persoonlijkheid herkennen

Ook al laten we alle vier de temperamenten zien in ons gedrag, één temperament is het sterkst aanwezig. DISC is natuurlijk veel complexer dan de vier fundamentele temperamenten, maar ze vormen wel de basis. Hiermee kun je op een gemakkelijke manier de DISC persoonlijkheid van anderen (of van jezelf) herkennen:

Stap 1: Indirect of direct

Begin eerst met het bepalen of iemand indirect of direct is:

Indirect gedrag

 • Bedachtzaam
 • Is een luisteraar
 • Wacht tot de ander initiatief neemt, reactief
 • Praat rustig
 • Beweegt rustig
 • Bescheiden handdruk
 • Wat op de achtergrond

Direct gedrag

 • Iemand neemt zelf het woord, prater
 • Praat duidelijk, luide toon
 • Trekt initiatief naar zich toe
 • Beweegt onrustig
 • Stevige handdruk
 • Aanwezig

Stap 2: Taak of mensgericht

Vervolgens ga je kijken of iemand taakgericht of juist meer mensgericht is:

Taakgericht gedrag

 • Gericht op doelen, taken, processen
 • Wil kennis, feiten en argumenten
 • Gaat graag in discussie
 • Beslist op basis van feiten
 • Woorden: ‘ik’, analyse, oplossing, doel, aanpak, kwaliteit

Mensgericht gedrag

 • Gericht op mensen en relateren
 • Wil contact met mensen
 • Harmonieus
 • Gaat discussie of conflict uit de weg
 • Beslist op basis van emoties
 • Woorden: gevoel, samen, overleg, team, gezellig

Stap 3: Combineer de uitkomsten

Door de uitkomsten uit stap 1 en 2 met elkaar te combineren kom je tot één van de vier DISC temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus:

Direct + Taakgericht = Dominant

 • Assertief
 • Resultaatgericht
 • Luide toon
 • Neemt graag risico
 • Ongeduldige uitstraling
 • Stevige handdruk
 • Kernachting en stelling

Direct + Mensgericht = Interactief

 • Enthousiast
 • Positief, optimistisch
 • In voor nieuwe ideeën, trendgevoelig
 • Hoog tempo
 • Intense manier van praten
 • Laat gevoel meewegen in beslissing
 • Goed van vertrouwen

Indirect + Mensgericht = Stabiel

 • Vriendelijke uitstraling
 • Luisteraar
 • Attent
 • Beleefd
 • Bescheiden, wat op de achtergrond
 • Servicegevoelig
 • Loyaal
 • Stelt het noemen van een besluit uit

Indirect + Taakgericht = Consciëntieus

 • Feitelijk
 • Formeel, wat afstandelijk
 • Wil graag uitgebreide informatie
 • Niet expressief, wat stoïcijns
 • Wil garanties
 • Beslist op basis van feiten en resultaten
 • Wat argwanend, eerst zien dan pas geloven

Persoonlijke Stijl DISC profiel

Door de combinatie van de verschillende temperamenten is geen DISC profiel hetzelfde. Deze combinatie bepaalt in grote mate ons gedrag.

Ik maak veel gebruik van de professionele en gevalideerde DISC profielen van Q4Profiles. Hiermee krijg je een uitgebreid Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel waarin je inzicht krijgt in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Je krijgt ook inzicht krijgt in jouw natuurlijke manier van doen en hoe je omgaat met bepaalde situaties onder druk, jouw communicatiestijl en jouw onbewuste drijfveren.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment