Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Van niet gelukkig zijn naar een gelukkig leven

Ben je niet gelukkig? Geen nood, gelukkig zijn is te leren. Lees in dit artikel hoe hoe je van niet gelukkig zijn kunt transformeren naar een gelukkig leven.

Wel of niet gelukkig zijn

Iemand die gelukkig is ervaart het leven als een uitdaging: voor hem of haar is het leven opwindend, avontuurlijk en inspirerend. Toch is het lang niet eenvoudig om gelukkig te zijn.

Gelukkig zijn vereist zelfkennis en innerlijke vrijheid. Bovendien kan je geluk verstoord worden doordat je het verkeerde werk doet, ongezond leeft, met verkeerde mensen omgaat, te weinig voor jezelf opkomt of onverwerkte gebeurtenissen, trauma’s en belemmerende overtuigingen uit je verleden met je meedraagt.

Wat is geluk?

Echt geluk komt van binnenuit. Zolang je het buiten jezelf zoekt zal je het zeker niet vinden.

Extern geluk is een illusie, en een miljardenindustrie, die we met z’n allen maar al te graag in stand houden. Kijk maar eens naar alle reclame op internet, in tijdschriften en op TV. Het lijkt wel of geluk te koop is. “Koop mij en je bent gelukkig!” Niets is minder waar. Externe geluksmomenten zijn vaak kortstondig en vervagen weer snel.

Geluk heeft voor 50% te maken met aanleg. 40% is bewust en onbewust gedrag en slechts 10% komt door de omstandigheden waarin je verkeert. Je kunt je eigen geluk dus wel degelijk positief beïnvloeden. Over geluk doen verschillende misverstanden de ronde. Hieronder de drie belangrijkste.

  • Geluk is te vinden, het ligt buiten ons. Geluk ligt in de toekomst of geluk moet je overkomen (b.v. door het winnen van een loterij).
  • Geluk is afhankelijk van je omstandigheden. Zoals hierboven al beschreven is dit slecht voor 10% het geval.
  • Je bent het of je bent het niet. Je wordt met geluk geboren. Als je voor een dubbeltje geboren bent wordt je nooit een kwartje.

Een gelukkig leven

Hoe word ik gelukkig? Voorwaarde voor een gelukkig leven is het vinden van de goede balans in je leven én in je persoonlijkheid. Dit betekent een goede balans creëren tussen werk en vrije tijd, verhoging van [zelfvertrouwen], hantering van stress, verbetering van communicatie, ontwikkeling van talenten, afstemming van loopbaan op levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.

De sleutel tot geluk zit in jezelf. Je zult ervaren dat wanneer je je eigen behoeften gaat herkennen en erkennen, en leven zo gaat inrichten zodat je al jouw kwaliteiten en talenten optimaal kunt gebruiken, je vanzelf een soort geluksgevoel gaat ervaren. Wanneer je tegen jouw natuur in gaat is het leven zwaar, geef je er aan toe dan is het leven gemakkelijk, opwindend, avontuurlijk en inspirerend.

Luister naar jezelf

Ik ben een goede coach maar de beste coach dat ben jij zelf. Luister naar jezelf en naar je gevoel. Luister naar de signalen die je lichaam je geeft en wat dit voor jou betekent. Dit zijn vaak kleine en grotere hints over wat goed voor je is en wat niet.

Belemmerende overtuigingen

Soms is het vinden van een goede balans alleen niet voldoende. Hoe je zelfvertrouwen, gezondheid, geluk en succes in je leven ervaart is namelijk een direct resultaat van je, vaak onbewuste, overtuigingen, angsten en andere emotionele reacties: Ze zijn de filters waarmee je de werkelijkheid waarneemt, toetst, onderscheidt en beoordeelt.

Overtuigingen bepalen dus voor een groot deel jouw realiteit. Positieve maar ook belemmerende overtuigingen over jezelf zijn de basis voor de mate waarin jij jezelf waardeert. Deze overtuigingen bepalen jouw waarnemingen en jouw waarnemingen bepalen weer jouw gedrag.

Het is dus belangrijk belemmerende overtuigingen te herkennen en vervolgens om te zetten in overtuigingen die je steunen.

Van niet gelukkig zijn naar een gelukkig leven

Je weet nu de basis ingrediënten om gelukkig te zijn. Nu is het aan jou om de eerste stap in de goede richting te zetten naar een gelukkig leven. Ben je niet gelukkig? Blijf dan niet stilzitten, en je slachtoffer van de omstandigheden voelen, maar doe er wat aan!

Heb je hierbij hulp nodig? Als life coach kan ik je begeleiden in het zetten van de stappen die noodzakelijk zijn naar een gelukkiger leven.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment