Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Belemmerende overtuigingen en angst overwinnen

Wat zijn belemmerende overtuigingen en hoe kun je overtuigingen veranderen en je angst overwinnen?

“Als je denkt dat je iets niet kunt, dan klopt dat. Denk je dat je het wel kunt, dan klopt het ook.”

Overtuigingen

Veel mensen zijn zich niet bewust van hun overtuigingen en welke invloed ze hebben op hun leven. Hoe wij zelfvertrouwen, gezondheid, geluk en succes in ons leven ervaren is een direct resultaat van onze, vaak onbewuste, overtuigingen, angsten en andere emotionele reacties: Ze filteren ons oordeel, het beeld dat wij van onszelf hebben en de wereld om ons heen.

Wat zijn overtuigingen en waarom zijn ze zo belangrijk voor ons zelfbeeld?

Veel van onze overtuigingen ontstaan al in de eerste 6 jaar van ons leven. Als kind krijgen we ze mee van onze ouders en de omgeving waarin we opgroeien. Deze overtuigingen zijn de filter waarmee we onze werkelijkheid waarnemen, maar deze ook toetsen, onderscheiden en (be)oordelen. Overtuigingen zijn ontstaan uit gedachten die, in de loop van de tijd, een vaststaand feit zijn geworden. Een kind dat vaak te horen krijgt dat het niet goed genoeg is, zal dit gaan geloven.

Overtuigingen bepalen dus voor een groot deel onze realiteit. Positieve maar ook belemmerende overtuigingen over onszelf zijn de basis voor de mate waarin wij onszelf waarderen. Deze overtuigingen bepalen onze waarnemingen en onze waarnemingen bepalen weer ons gedrag.

Belemmerende overtuigingen en angsten

Kijk eens naar onderstaande lijst van veel voorkomende belemmerende overtuigingen en angsten. Ga voor jezelf maar eens na in hoeverre deze overtuigingen en angsten jouw leven beïnvloeden en bepalen:

 • Ik ben onbelangrijk
 • Niemand houdt van mij
 • Ik hou niet van mijzelf
 • Ik ben (te) lelijk, te dik of te dun
 • Ik ben niet goed genoeg
 • Ik ben het niet waard
 • Ik moet perfect zijn
 • Ik moet alles onder controle houden
 • Ik mag niet genieten
 • Het leven is een lijdensweg
 • Geld is slecht
 • Ik ben bang voor verandering
 • Ik ben bang voor conflicten
 • Ik ben bang om te falen
 • Ik ben bang om verlaten te worden

Misschien is er wel een overtuiging of angst die op jou van toepassing is. Wat zou er in je leven gebeuren als je deze overtuiging niet meer zou hebben? Overtuigingen kun je namelijk veranderen. Hoe dit werkt? Lees dan verder.

Ons bewuste en onbewuste brein

De meest effectieve manier om gedrag te veranderen is om onze (onbewuste) overtuigingen te veranderen.

Ons brein bevat een bewust en een onbewust deel. Je kunt het menselijk brein nog het beste vergelijken met een ijsberg. Het kleinste deel is het bewuste deel en bevindt zich boven water. Dit is de controleur van onze hogere vermogens zoals logica, nadenken en ons gevoel voor het spirituele.

Het onderbewuste deel is, net als het deel van een ijsberg dat onder water zit, niet zichtbaar en niet direct toegankelijk, maar wel verantwoordelijk voor ons gedrag, onze angsten en overtuigingen. Het bepaalt voor 95% ons handelen en is de filter waarmee en waardoor wij de werkelijkheid waarnemen. Je kunt het nog het best vergelijken met een computerprogramma dat een keer geïnstalleerd is: Zolang het in het geheugen staat zal het zijn werk blijven doen.

Echte verandering komt van binnenin

Veel mensen geloven dat ze iets of iemand van buiten nodig hebben om gelukkig te zijn. Het krijgen van een goede baan, geluk hebben en de loterij winnen of het ontmoeten van hun ware liefde. Het is eigenlijk net andersom. Wanneer je jouw overtuigingen verandert, verandert ook jouw werkelijkheid. Echte verandering komt van binnenin.

Belemmerende overtuigingen en angst overwinnen

Belemmerende overtuigingen en angsten overwinnen begint met bewustwording (zie bewustwording en verandering van belemmerende overtuigingen). Door eerst te onderzoeken wat de belemmerende overtuigingen zijn of waar je angsten vandaan komen kun je ze doeltreffender te lijf gaan.

Om een belemmerende overtuiging of angst te overwinnen, is het vaak niet genoeg om dit met het bewuste deel van ons brein te doen. Je kunt verschrikkelijk hard je best doen om je onzekerheid te overwinnen, maar dit zal waarschijnlijk niet lukken zolang er nog een belemmerende overtuiging op dit gebied in je onderbewuste zit.

Stoppen met roken is een mooi voorbeeld. Bewust kunnen we denken dat roken ongezond is en dat we willen stoppen, zolang ons onderbewuste dit niet geloofd blijven we doorgaan. Dit is dan ook de reden waarom veel pogingen om te stoppen mislukken. Op pure wilskracht redden we het een paar dagen, totdat het onbewuste patroon het weer overneemt. Zo is het ook met overtuigingen over zelfvertrouwen, geluk, afvallen of de angsten die we hebben.

Bestrijd niet de symptomen maar pak de oorzaak aan

Het is dus beter om direct naar je onderbewuste te gaan en de belemmerende overtuiging of angst daar om te zetten naar een positieve bekrachtiging. Als coach ga ik samen met mijn cliënten op zoek naar de belemmerende overtuiging of angst die de oorzaak is van het probleem. Hierbij bestrijd ik niet de symptomen maar pakken we samen de oorzaak aan.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment