Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

15 NLP vooronderstellingen voor persoonlijk en zakelijk succes

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)  is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen. Deze vooronderstellingen, of overtuigingen, vormen de basis van NLP en alle NLP technieken.

Niet alleen binnen NLP maar ook daarbuiten zijn deze vooronderstellingen bijzonder nuttig om te gebruiken. Ze vormen als het ware een blauwdruk om beter te kunnen communiceren, en succesvoller te zijn, in de relaties met anderen en natuurlijk met jezelf.

NLP vooronderstellingen voor persoonlijk en zakelijk succes

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met NLP, ruim 20 jaar geleden, was NLP nog vrij onbekend. Tegenwoordig maken veel mensen, bewust en onbewust, gebruik van NLP. De NLP technieken zijn, vaak onder een andere naam, onderdeel geworden van veel technieken en methoden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Je kunt NLP met name gebruiken om sneller je doel te bereiken, beter te communiceren, en dus succesvoller zijn. Hieronder vind je 15 NLP vooronderstellingen door persoonlijk en zakelijk succes.

De kaart is niet het gebied

Net zoals de kaart van Amsterdam niet het werkelijke Amsterdam is zo is het ook met de wereld die wij waarnemen. Om met de complexe werkelijkheid te kunnen omgaan creëren we een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid: Ons model van de wereld (MOW). Zo begrijpen we de wereld allemaal op onze eigen manier. Onze kijk op de werkelijkheid, en onze waarneming is dus niet hoe het echt is.

Respecteer het model van de wereld van de ander

Iedereen heeft een unieke weergaven van de werkelijkheid. Er bestaan geen goede of foute manieren om naar de werkelijkheid te kijken. Respecteer dus het model van de wereld van de ander. Je kunt er veel van leren omdat hij of zij de wereld vanuit een ander perspectief ziet dat voor jou verborgen is.

De betekenis van de communicatie is de reactie die je krijgt

Communicatie is pas echt effectief als een ander je gehoord heeft. Wanneer je niet gehoord wordt ben je nog niet effectief genoeg geweest in de manier waarop je communiceert. Weerstand bij de ander is een teken van gebrek aan rapport en dat er weinig kans is op een goed resultaat.  Je bent zelf verantwoordelijk voor het effect van je eigen communicatie. Neem je deze verantwoordelijkheid, dan kun je flexibeler en doelgerichter gaan communiceren met anderen.

Mensen beschikken over alle interne hulpbronnen die ze nodig hebben om te veranderen en hun doelen te bereiken

Als het mogelijk is voor één iemand, is het ook mogelijk voor anderen. In potentieel zijn alle hulpbronnen al aanwezig om jezelf te zijn en je doelen te realiseren. Niet alle innerlijk hulpbronnen zijn echter direct toegankelijk en beschikbaar op het moment dat je ze wilt gebruiken. Je kunt dit echter wel leren en wanneer je dit leert, en leert te vertrouwen op je eigen potentieel, vergroot je de mogelijkheden om je leven vorm te geven.

Falen bestaat niet, er is alleen feedback

Je hebt fouten nodig om te leren. Fouten maken leidt tot ongewenste resultaten, maar vaak ook tot iets nieuws. Door te evalueren hoe je tot ongewenste resultaten bent gekomen, krijg je inzicht in hoe je tot gewenste resultaten kunt komen.

Achter elk gedrag schuilt een positieve intentie

Elk gedrag heeft een positieve functie voor degene die het gedrag vertoont. Het is belangrijk om de persoon en het gedrag te onderscheiden. Het gedrag is dus niet wie de persoon is. Mensen maken namelijk een zo goed mogelijke keuze met de bronnen die ze op dat moment tot hun beschikking hebben. Krijg je inzicht in de functie van het gedrag dan kun je constructief op zoek om deze functie voor die persoon te realiseren. Belangrijk blijft dat negatief of destructief gedrag niet wordt gerechtvaardigd.

De persoon met het meest flexibele gedrag heeft de grootste invloed

Ben je in staat om je gedrag aan te passen aan de situatie dan ben je in staat om er flexibeler mee om te gaan. Als je star bent, kan er een patstelling ontstaan waarin er geen resultaten meer worden behaald.

Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, zul je altijd krijgen wat je altijd hebt gehad

Stap uit je comfort zone. We hebben de neiging om bepaald gedrag te herhalen, ook al zijn we ons bewust dat het niet meer werkt voor ons. Wanneer je leert om jouw manier van denken, en je gewoontes, aan te passen, dan zullen ook je resultaten veranderen.

Jouw opvatting is jouw werkelijkheid

De manier waarop jij de werkelijkheid ziet, ontstaat door de manier waarop je informatie filtert. Maar ook jouw persoonlijke behoeften, waarden en interesses bepalen jouw werkelijkheid. Deze hoeft dus niet in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid van een ander.

Iedereen heeft de leiding over zijn geest en daarom over zijn resultaten

Als we onze gedachten onder controle hebben, controleren we ook ons gedrag en zijn we dus verantwoordelijk voor onze resultaten.

Kracht is het vermogen om gewenste resultaten te bereiken

Je aandacht, inzet en toewijding worden pas echt effectief als je gewenste resultaten bereikt. Voor het bereiken van goede resultaten is het nodig dat je zowel doelgericht als procesgericht bent, zodat je je kracht effectief kunt inzetten. Wanneer je je kracht domweg inzet (zonder er bij na te denken) verspil je veel energie en roep je in het proces veel weerstand op, die je had kunnen voorkomen.

Je hebt altijd een andere keuze

Wanneer je je bewust wordt van de keuzes die je hebt gemaakt, kun je opnieuw vaststellen of het nog steeds de beste keus is die je beschikbaar hebt. Je hebt elk moment de vrijheid om een andere keus te maken.

Er zijn geen problemen, alleen kansen waarvan je kunt leren

Een probleem is een ongewenste situatie en de uitdaging is om tot een gewenste situatie te komen. Op deze manier is elk probleem de springplank naar wat je echt wilt. Een probleem nodigt je uit om nieuwe dingen te leren en je verder te ontwikkelen.

Lichaam en geest maken deel uit van hetzelfde systeem

De relatie tussen lichaam en geest is complex. Geest en lichaam zijn op een subtiele manier verbonden en reageren voortdurend op elkaar. Als we leiden onder stress heeft dat ook consequenties voor ons lichaam. Als we ons fysiek krachtig voelen heeft dat effect op het vermogen om zaken aan te pakken.

Je kunt niet niet communiceren

Het is onmogelijk om niet te communiceren. Zelfs als je niets doet draag je iets uit. Jouw lichaamstaal vertelt ook een verhaal. Kies dus bewust voor de manier waarop jij je boodschap wilt uitdragen.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment