Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Goed functioneren en disfunctioneren van werknemers

Vorige week was ik op een netwerkbijeenkomst en één van de sprekers had een betoog waarin hij vertelde dat hij werknemers die niet functioneerde, de rotte appels, verzocht te vertrekken om ruimte te maken voor talent dat er wel voor de volle 100%  voor ging.

Ik luister naar zo’n verhaal altijd met gefronste wenkbrauwen. Ligt het bij disfunctioneren alleen maar aan de werknemer? Zijn werknemers die niet goed functioneren rotte appels, die ontslagen moeten worden, of is er meer aan de hand? Zit iemand wel op de juiste plek en hoe zit het met de manier van leidinggeven?

Goed functioneren

Werknemers functioneren niet zomaar. Iemand goed laten functioneren is wat mij betreft een werkwoord. Het ontstaat niet uit zichzelf, je zult er wat aan moeten doen. Een veilige werkomgeving, respect en waardering voor elkaar, en werk dat voldoende uitdaging biedt zijn wat mij betreft voorwaarden voor goed functioneren. Wil je hier meer over weten, lees dan mijn artikel medewerkers motiveren en hun betrokkenheid vergroten.

Disfunctioneren van werknemers

Wanneer werknemers niet meer functioneren is dat een signaal. Disfunctioneren nodigt uit om te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Spelen privéomstandigheden een rol, is het de manier van leidinggeven of is het probleem meer organisatorisch van aard?

Een disfunctionerende werknemer ontslaan is wat mij betreft de laatste mogelijkheid. Het kost immers geld en een nieuw iemand inwerken veel tijd. En hoe weet je dat het probleem ook daadwerkelijk is opgelost? Vaak zit de oorzaak van disfunctioneren in iets heel anders.

Privéomstandigheden

Privéomstandigheden spelen een grote rol in de manier waarop iemand functioneert. Als iemand relatieproblemen heeft, depressief is of kinderen heeft die ‘s nachts vaak wakker zijn is dit vaak te merken aan iemands werkprestaties. Misschien is hulp van buiten wel nodig zodat iemand weer orde op zaken kan stellen.

Ook iemands levensstijl kan aanleiding zijn tot disfunctioneren. Veel sportblessures, en hierdoor veel ziek zijn, kunnen aanleiding geven tot veel ergernis en maandagochtend met een kater op het werk komen wordt door maar weinig werkgevers gewaardeerd.

Wat het ook is, ga het gesprek aan. Luister naar wat iemand werkelijk te zeggen heeft. Al heb je vermoedens, deze hoeven niet waar te zijn. Check altijd de feiten met de werknemer want vaak blijkt de werkelijke reden waarom iemand niet functioneert net iets anders te zijn dan wat jij dacht.

Sluit iemands functie nog wel aan?

Het is mij ook wel eens overkomen, op een plek in een organisatie zitten die niet (meer) past. Iemand die zijn kwaliteiten en talenten niet kan benutten zal hier doodongelukkig van worden en slechter gaan functioneren. Als werkgever of manager dien je dit te herkennen. Sluit de functie nog wel aan bij de werknemer? Is het werk te zwaar of misschien juist te gemakkelijk? Ga het gesprek aan en kijk of er of een aanpassing in de huidige werkzaamheden mogelijk is,  of een andere functie die beter aansluit bij iemands persoonlijke stijl, waarden en interesses.

Balans

Soms is de balans zoek. Iemand die teveel werk naar huis neemt, een te hoge werkdruk heeft of last heeft van perfectionisme of faalangst zal dit ook merken in de resultaten die hij behaalt. Ook kan een gebrek aan assertiviteit het probleem zijn.

Leidinggeven

Voordat je iemand op de vingers tikt, kijk ook eerst naar jezelf. Wat had ik als leidinggevende anders kunnen doen? Wat is mijn manier van leidinggeven, of aansturing, en is dit effectief? Niet iedere werkgever of manager is zich ervan bewust welke invloed hij uitoefent op de mensen aan wie hij leiding geeft. Iedere werknemer heeft een unieke manier van benaderen en wanneer je dit op de goede manier doet kun je het beste uit werknemers halen.

Pesten

Meer dan 20% van alle werknemers is weleens gepest op de werkvloer. En het zijn niet alleen de medewerkers onderling die pesten. Ook sommige leidinggevenden maken zich hieraan schuldig, bewust of onbewust. Soms kan iets goedbedoeld zijn, maar dit gedrag toch als pesten worden ervaren.

Veel “pesters” beseffen niet wat ze aanrichten. Een leuk bedoelde grap of opmerking kan vaak verkeerd vallen en mensen diep kwetsen, zeker als iemand al onzeker in zijn schoenen staat en vaker is gepest. Wees hier alert op.

Het aantal medewerkers dat zich ziek meldt, of minder presteert is groot. Sommige slachtoffers van pestgedrag besluiten uiteindelijk zelfs ontslag te nemen.

Hoe zit het met de organisatie?

Soms is een rotte appel het gevolg van een zieke appelboom.

Disfunctioneren van werknemers kan organisatorisch van aard zijn. Zeker als het meerdere mensen betreft dan zou de alarmbel moeten afgaan. Zit het probleem alleen in een team of geldt dit voor de gehele organisatie?

Interessant is om eens te kijken naar het werkklimaat, de manier waarop mensen samenwerken, en de waarden en doelen van de organisatie. Wat vraagt de organisatie allemaal van der werknemers en wat krijgen de werknemers hiervoor terug behalve hun salaris?

Tot slot

Disfunctioneren van werknemers is een signaal, dus doe er wat mee. Vaak zal blijken dat met de nodig aandacht iemand weer in staat is om te functioneren, misschien wel beter dan ooit tevoren.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment