Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

DISC: basisbehoeftes van het stabiel temperament

Dit artikel beschrijft de basisbehoeftes van het stabiel temperament volgens het DISC model (met dank aan Q4Profiles voor de diverse beschrijvingen).

Wat is DISC?

Het DISC model zegt iets over onze basisbehoeftes als mens. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC kent vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter vaak één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Stabiel temperament

Mensen met het stabiel temperament zijn introvert (passief). Ze spreken zich liever niet uit en luisteren. Ze richten hun energie op hun innerlijke wereld en hun houding is vaak afwachtend. Als relaterende mensen richten ze zich op relaties met anderen en laten zich meer leiden door hun emoties. Ze zijn:

 • Betrokken en vriendelijk.
 • Attent en een teamspeler.
 • Houdt van harmonie.
 • Gesloten.

Basisbehoeftes van het stabiel temperament

Iedereen is anders. Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Hieronder staan de basisbehoeftes van het interactief temperament:

 • Wil graag langdurige relaties opbouwen met een kleine groep mensen.
 • Vindt het belangrijk om te worden geaccepteerd door de groep waarin hij of zij zich in bevindt en wil graag worden betrokken bij hetgeen gebeurt binnen die groep.
 • Geeft de voorkeur aan één op één contact in relaties en vindt het prettig als de rol van de ander voorspelbaar is.
 • Geeft de voorkeur aan meer informele, ingetogen relaties.
 • Hecht waarde aan de mening van een expert.
 • Streeft naar stabiliteit in zijn of haar leven door te conformeren, in te stemmen en het anderen naar de zin te maken.
 • Geeft de voorkeur aan een actieve rol in groepsverband.
 • Vindt het prettig om routinematig dingen te doen/activiteiten te verrichten.
 • Communiceert het liefst met partner of vrienden in een conflictvrije of spanningsvrije omgeving.
 • Wil graag volgens duidelijk omlijnde en stapsgewijze procedures activiteiten voltooien.
 • Streeft naar oprechte waardering en acceptatie.

Wat geeft energie

Iemand met het stabiel temperament krijgt energie van:

 • Met familie samenzijn.
 • Harmonie.
 • Rust, niets ‘moeten’.
 • Voorspelbaarheid.
 • Routine en ritme.
 • Tijd om te wennen.
 • Stabiele relaties.
 • Stap voor stap benadering.
 • Persoonlijke waardering.

Wat kost energie

Iemand met het stabiel temperament verliest energie van:

 • Drukke hectische omgeving.
 • Conflicten en spanningen.
 • Nieuwe mensen en situaties.
 • Verrassingen en spontane acties.
 • Ad hoc beslissingen.
 • Kritiek.
 • Van de hak op de tak springen.
 • Felheid, boosheid.
 • Onduidelijkheid, niet weten waar je aan toe bent.

De andere temperamenten: Dominant, Interactief en Consciëntieus

In mijn artikel karaktereigenschappen lijst voor beter samenwerken in teams en een vergadering kun je lezen hoe je het beste met ander temperamenten kunt communiceren en samenwerken. Meer informatie over de basisbehoeftes van de andere temperamenten is te vinden in de volgende artikelen:

DISC: basisbehoeftes van het dominant temperament
DISC: basisbehoeftes van het interactief temperament
DISC: basisbehoeftes van het consciëntieus temperament

Wat levert de Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse op?

Als coach en trainer maak ik veelvuldig gebruik van de Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse van Q4Profiles.

Door inzicht te krijgen in je persoonlijke stijl kun je prettiger en effectiever samenwerken, en leven, met anderen. Je kunt effectiever omgaan met conflicten en krijgt handvatten voor zelfmanagement. Daarnaast is het aanvullend aan een coachtraject, training of teambuilding omdat je sneller tot de kern kunt komen.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

4 comments… add one

Leave a Comment